Home » A1 x J1 – Latest Trends İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

A1 x J1 – Latest Trends İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

by Mein GroBer
A1 x J1 – Latest Trends İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema A1 x J1 – Latest Trends İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

A1 x J1 – Latest Trends İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierI ain’t got time for a hoe (they know) and broski’s like the devil
– Bir çapa için zamanım yok (biliyorlar) ve broski şeytan gibi
‘Cause he likes taking people’s souls (ha-ha)
– Çünkü insanların ruhlarını almayı seviyor (ha-ha)
This, this ain’t a football drill when we say
– Bu, bu bir futbol tatbikatı değil.
That we keep them on their toes (their toes)
– Onları ayak parmaklarında tutuyoruz (ayak parmakları)
My bro came out of the slammer
– Kardeşim hapisten çıktı
Now I’m screaming, “Fresh home, fresh home”
– Şimdi çığlık atıyorum, ” taze ev, taze ev”
Now I’m screaming, “Fresh home, fresh home”
– Şimdi çığlık atıyorum, ” taze ev, taze ev”
Excuse me, miss, can you clap for the NHS?
– Affedersiniz Bayan, NHS için alkışlayabilir misiniz?
And darling, if you can’t do that, KMT, the disrespect
– Ve sevgilim, eğer bunu yapamazsan, KMT, saygısızlık
They talk on my name ’cause they brass and wet
– Benim adımdan bahsediyorlar çünkü sırılsıklamlar.
Thеm man are bums, tell ’em go gеt bread
– Bu adamlar serseriler, onlara gidip ekmek getirmelerini söyle.
I ain’t got time for the stupid gems
– Aptal mücevherlere vaktim yok.
I dick that ting then I’m onto the ne-e-ext
– Ben dick o ting sonra ne-e-ext üzerine ben

You wouldn’t know this, but my heart is cold like my home is
– Bunu bilmezsin, ama kalbim evim gibi soğuk
Where were you when we could’ve been homeless?
– Evsiz kalabilecekken neredeydin?
I can’t have a bitch, ’cause I’d probably lose focus
– Bir orospuya sahip olamam, çünkü muhtemelen odaklanmayı kaybederim
You know, get lost in the moment
– Bilirsin, şu anda kaybol
I could probably end up heartbroken
– Muhtemelen kalbim kırılabilir.
I was chasing a bag, you was chasing these hoes
– Ben çantayı kovalıyordum, sen de bu fahişeleri kovalıyordun.
Like I ain’t got time to lotion
– Sanki losyon yapacak vaktim yok.

I’m tryna get high-igh-igh, I’m tryna reach the sky-y-y
– Yükseğe çıkmaya çalışıyorum-ıgh-ıgh, gökyüzüne ulaşmaya çalışıyorum-y-y
Told her, “Babes, come, we bill it”, she said, “Well, not tonight”
– Ona, “Babes, gel, faturayı ödüyoruz” dedi, ” Bu gece değil”
DTB for life, married to the money, my wife
– Ömür boyu DTB, para ile evli, karım
DTB for life, married to the money, my wife
– Ömür boyu DTB, para ile evli, karım
I said, “Ooh, come, we catch these yutes”
– Dedim ki, ” ooh, gel, bu yutes yakalamak”
I don’t take L’s or lose
– L almıyorum ya da kaybetmiyorum
And me, I ain’t got nothing to prove
– Ve bana, hiç bir şey ispat etmek zorunda değilim
I been out here with the goons (bang, pow, boom)
– Burada haydutlarla birlikteydim (bang, pow, boom)
Bros always itching to shoot
– Bros her zaman ateş etmek için kaşınıyor
The best response is silence
– En iyi cevap sessizliktir
Why’d you think that I stay on mute?
– Neden sessiz kaldığımı düşündün?

See also  Kenan Doğulu – Tencere Kapak Şarkı Sözleri | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Got one ting, man, she came from the south
– Bir ting var, adamım, o güneyden geldi
And she wanna hold my spear like Britney (mhm)
– Ve Britney (mhm) gibi mızrağımı tutmak istiyor)
Got one ting, man, she came from east
– Bir ting, dostum, doğudan geldi
And she wanna sing for me like Whitney
– Ve Whitney gibi benim için şarkı söylemek istiyor

She wanna have my pickney, don’t be silly, don’t be silly
– Pickney’ime sahip olmak istiyor, aptal olma, aptal olma
I’m out here tryna get this bread in my Nike Tech-Fleece suttin’ like Adzmilli
– Adzmilli gibi Nike Tech-Fleece suttin’ benim bu ekmek almak tryna buradayım

You wouldn’t know this, but my heart is cold like my home is
– Bunu bilmezsin, ama kalbim evim gibi soğuk
Where were you when we could’ve been homeless?
– Evsiz kalabilecekken neredeydin?
I can’t have a bitch, ’cause I’d probably lose focus
– Bir orospuya sahip olamam, çünkü muhtemelen odaklanmayı kaybederim
You know, get lost in the moment
– Bilirsin, şu anda kaybol
I could probably end up heartbroken
– Muhtemelen kalbim kırılabilir.
I was chasing a bag, you was chasing these hoes
– Ben çantayı kovalıyordum, sen de bu fahişeleri kovalıyordun.
Like I ain’t got time to lotion
– Sanki losyon yapacak vaktim yok.

My bros in the lab like Dexter
– Dexter gibi laboratuardaki kardeşlerim
And she wanna take this BBC and I ain’t talkin’ ’bout 1Xtra
– Ve bu BBC’Yİ almak istiyor ve ben 1xtra hakkında konuşmuyorum
Defend my bros like Evra
– Evra gibi kardeşlerimi savun
All my haters hating, I just tell ’em, “Back to sender”
– Tüm haterlerim nefret ediyor, sadece onlara “gönderene geri dön” diyorum”
I might bell her in, then put her right back like Héctor
– Onu içeri sokabilirim, sonra onu Héctor gibi geri koyabilirim
The world’s so fucked nowadays, all they do is follow and follow (facts)
– Bu günlerde dünya çok boktan, tek yaptıkları takip etmek ve takip etmek (gerçekler)
I don’t care ’bout the latest trends ’cause I might even die tomorrow (mhm)
– En son trendler umurumda değil çünkü yarın bile ölebilirim (mhm)
That’s why I ain’t sleepy like hollow
– Bu yüzden hollow gibi uykum yok.
If I ever win the lotto I’ll share that with my family
– Lotoyu kazanırsam ailemle paylaşırım.
And make sure they don’t borrow
– Ve ödünç almadıklarından emin ol

You wouldn’t know this, but my heart is cold like my home is
– Bunu bilmezsin, ama kalbim evim gibi soğuk
Where were you when we could’ve been homeless?
– Evsiz kalabilecekken neredeydin?
I can’t have a bitch, ’cause I’d probably lose focus
– Bir orospuya sahip olamam, çünkü muhtemelen odaklanmayı kaybederim
You know, get lost in the moment
– Bilirsin, şu anda kaybol
I could probably end up heartbroken
– Muhtemelen kalbim kırılabilir.
I was chasing a bag, you was chasing these hoes
– Ben çantayı kovalıyordum, sen de bu fahişeleri kovalıyordun.
Like I ain’t got time to lotion
– Sanki losyon yapacak vaktim yok.

I’m tryna get high-igh-igh, I’m tryna reach the sky-y-y
– Yükseğe çıkmaya çalışıyorum-ıgh-ıgh, gökyüzüne ulaşmaya çalışıyorum-y-y
Told her, “Babes, come, we bill it”, she said, “Well, not tonight”
– Ona, “Babes, gel, faturayı ödüyoruz” dedi, ” Bu gece değil”
DTB for life, married to the money, my wife
– Ömür boyu DTB, para ile evli, karım
DTB for life, married to the money, my wife
– Ömür boyu DTB, para ile evli, karım

See also  Santiago Cruz Feat. Alejandro Sanz – Yo Te Todo İspanyolca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: https://german.xemloibaihat.com/lyrics/

A1 x J1 – Latest Trends İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Latest #Trends #İngilizce #Sözleri #Türkçe #Anlamları

A1 x J1 – Latest Trends İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: Weitere Infos hier.

Überprüfe die Informationen zum Thema A1 x J1 – Latest Trends İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalI ain’t got time for a hoe (they know) and broski’s like the devil
– Bir çapa için zamanım yok (biliyorlar) ve broski şeytan gibi
‘Cause he likes taking people’s souls (ha-ha)
– Çünkü insanların ruhlarını almayı seviyor (ha-ha)
This, this ain’t a football drill when we say
– Bu, bu bir futbol tatbikatı değil.
That we keep them on their toes (their toes)
– Onları ayak parmaklarında tutuyoruz (ayak parmakları)
My bro came out of the slammer
– Kardeşim hapisten çıktı
Now I’m screaming, “Fresh home, fresh home”
– Şimdi çığlık atıyorum, ” taze ev, taze ev”
Now I’m screaming, “Fresh home, fresh home”
– Şimdi çığlık atıyorum, ” taze ev, taze ev”
Excuse me, miss, can you clap for the NHS?
– Affedersiniz Bayan, NHS için alkışlayabilir misiniz?
And darling, if you can’t do that, KMT, the disrespect
– Ve sevgilim, eğer bunu yapamazsan, KMT, saygısızlık
They talk on my name ’cause they brass and wet
– Benim adımdan bahsediyorlar çünkü sırılsıklamlar.
Thеm man are bums, tell ’em go gеt bread
– Bu adamlar serseriler, onlara gidip ekmek getirmelerini söyle.
I ain’t got time for the stupid gems
– Aptal mücevherlere vaktim yok.
I dick that ting then I’m onto the ne-e-ext
– Ben dick o ting sonra ne-e-ext üzerine ben

You wouldn’t know this, but my heart is cold like my home is
– Bunu bilmezsin, ama kalbim evim gibi soğuk
Where were you when we could’ve been homeless?
– Evsiz kalabilecekken neredeydin?
I can’t have a bitch, ’cause I’d probably lose focus
– Bir orospuya sahip olamam, çünkü muhtemelen odaklanmayı kaybederim
You know, get lost in the moment
– Bilirsin, şu anda kaybol
I could probably end up heartbroken
– Muhtemelen kalbim kırılabilir.
I was chasing a bag, you was chasing these hoes
– Ben çantayı kovalıyordum, sen de bu fahişeleri kovalıyordun.
Like I ain’t got time to lotion
– Sanki losyon yapacak vaktim yok.

I’m tryna get high-igh-igh, I’m tryna reach the sky-y-y
– Yükseğe çıkmaya çalışıyorum-ıgh-ıgh, gökyüzüne ulaşmaya çalışıyorum-y-y
Told her, “Babes, come, we bill it”, she said, “Well, not tonight”
– Ona, “Babes, gel, faturayı ödüyoruz” dedi, ” Bu gece değil”
DTB for life, married to the money, my wife
– Ömür boyu DTB, para ile evli, karım
DTB for life, married to the money, my wife
– Ömür boyu DTB, para ile evli, karım
I said, “Ooh, come, we catch these yutes”
– Dedim ki, ” ooh, gel, bu yutes yakalamak”
I don’t take L’s or lose
– L almıyorum ya da kaybetmiyorum
And me, I ain’t got nothing to prove
– Ve bana, hiç bir şey ispat etmek zorunda değilim
I been out here with the goons (bang, pow, boom)
– Burada haydutlarla birlikteydim (bang, pow, boom)
Bros always itching to shoot
– Bros her zaman ateş etmek için kaşınıyor
The best response is silence
– En iyi cevap sessizliktir
Why’d you think that I stay on mute?
– Neden sessiz kaldığımı düşündün?

Got one ting, man, she came from the south
– Bir ting var, adamım, o güneyden geldi
And she wanna hold my spear like Britney (mhm)
– Ve Britney (mhm) gibi mızrağımı tutmak istiyor)
Got one ting, man, she came from east
– Bir ting, dostum, doğudan geldi
And she wanna sing for me like Whitney
– Ve Whitney gibi benim için şarkı söylemek istiyor

See also  Alice – Una Notte Speciale İtalyanca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

She wanna have my pickney, don’t be silly, don’t be silly
– Pickney’ime sahip olmak istiyor, aptal olma, aptal olma
I’m out here tryna get this bread in my Nike Tech-Fleece suttin’ like Adzmilli
– Adzmilli gibi Nike Tech-Fleece suttin’ benim bu ekmek almak tryna buradayım

You wouldn’t know this, but my heart is cold like my home is
– Bunu bilmezsin, ama kalbim evim gibi soğuk
Where were you when we could’ve been homeless?
– Evsiz kalabilecekken neredeydin?
I can’t have a bitch, ’cause I’d probably lose focus
– Bir orospuya sahip olamam, çünkü muhtemelen odaklanmayı kaybederim
You know, get lost in the moment
– Bilirsin, şu anda kaybol
I could probably end up heartbroken
– Muhtemelen kalbim kırılabilir.
I was chasing a bag, you was chasing these hoes
– Ben çantayı kovalıyordum, sen de bu fahişeleri kovalıyordun.
Like I ain’t got time to lotion
– Sanki losyon yapacak vaktim yok.

My bros in the lab like Dexter
– Dexter gibi laboratuardaki kardeşlerim
And she wanna take this BBC and I ain’t talkin’ ’bout 1Xtra
– Ve bu BBC’Yİ almak istiyor ve ben 1xtra hakkında konuşmuyorum
Defend my bros like Evra
– Evra gibi kardeşlerimi savun
All my haters hating, I just tell ’em, “Back to sender”
– Tüm haterlerim nefret ediyor, sadece onlara “gönderene geri dön” diyorum”
I might bell her in, then put her right back like Héctor
– Onu içeri sokabilirim, sonra onu Héctor gibi geri koyabilirim
The world’s so fucked nowadays, all they do is follow and follow (facts)
– Bu günlerde dünya çok boktan, tek yaptıkları takip etmek ve takip etmek (gerçekler)
I don’t care ’bout the latest trends ’cause I might even die tomorrow (mhm)
– En son trendler umurumda değil çünkü yarın bile ölebilirim (mhm)
That’s why I ain’t sleepy like hollow
– Bu yüzden hollow gibi uykum yok.
If I ever win the lotto I’ll share that with my family
– Lotoyu kazanırsam ailemle paylaşırım.
And make sure they don’t borrow
– Ve ödünç almadıklarından emin ol

You wouldn’t know this, but my heart is cold like my home is
– Bunu bilmezsin, ama kalbim evim gibi soğuk
Where were you when we could’ve been homeless?
– Evsiz kalabilecekken neredeydin?
I can’t have a bitch, ’cause I’d probably lose focus
– Bir orospuya sahip olamam, çünkü muhtemelen odaklanmayı kaybederim
You know, get lost in the moment
– Bilirsin, şu anda kaybol
I could probably end up heartbroken
– Muhtemelen kalbim kırılabilir.
I was chasing a bag, you was chasing these hoes
– Ben çantayı kovalıyordum, sen de bu fahişeleri kovalıyordun.
Like I ain’t got time to lotion
– Sanki losyon yapacak vaktim yok.

I’m tryna get high-igh-igh, I’m tryna reach the sky-y-y
– Yükseğe çıkmaya çalışıyorum-ıgh-ıgh, gökyüzüne ulaşmaya çalışıyorum-y-y
Told her, “Babes, come, we bill it”, she said, “Well, not tonight”
– Ona, “Babes, gel, faturayı ödüyoruz” dedi, ” Bu gece değil”
DTB for life, married to the money, my wife
– Ömür boyu DTB, para ile evli, karım
DTB for life, married to the money, my wife
– Ömür boyu DTB, para ile evli, karım

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

You may also like

Leave a Comment