Home » Asaf Avidan – Rock of Lazarus İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Asaf Avidan – Rock of Lazarus İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Asaf Avidan – Rock of Lazarus İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Asaf Avidan – Rock of Lazarus İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Asaf Avidan – Rock of Lazarus İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierThe day is short, the night is long, your heart is ravenous
– Gün kısa, gece uzun, kalbin doyumsuz
They say a heart that eats alone, it chokes, it’s dangerous
– Yalnız yiyen bir kalp derler, boğulur, tehlikelidir
But I have lost my appetite, it proved superfluous
– Ama iştahımı kaybettim, gereksiz olduğunu kanıtladı
My blood, it bled the deepest red and then it turned to rust
– Kanım, en derin kırmızıya kanadı ve sonra Pasa döndü
Life is short and death is long my thoughts are nebulous
– Hayat kısa ve ölüm uzun düşüncelerim belirsiz
It seems I’m lost inside myself, well that makes two of us
– Öyle görünüyor ki kendi içimde kayboldum, bu ikimizi de yapar
I wish I had the words to say, but words are treacherous
– Keşke söyleyecek sözlerim olsaydı, ama kelimeler haindir
My guts were spilled my, my ego stilled, but it was Lazarus
– Bağırsaklarım döküldü, egom durdu, ama Lazarus’du

Wake up! Rock of Lazarus
– Uyan! Lazarus Kayası
Wake and turn to heart
– Uyan ve kalbe dön
Beat with all the blood and dirt
– Tüm kan ve kir ile yendi
From the start, from the start
– En başından beri, en başından beri

Your dreams are big, your feet are small, the union perilous
– Hayallerin büyük, ayakların küçük, birlik tehlikeli
You’ll walk alone, I’m not your ride onto the precipice
– Yalnız yürüyeceksin, ben uçuruma senin yolculuğun değilim
I’m occupied in finding shape, I’m not your therapist
– Ben şekil bulmakla meşgulüm, ben senin terapistin değilim
My blood has bled, just blow my head, it will be courteous
– Kanım kanadı, sadece kafamı üfle, nazik olacak

My heart is small your eyes are big, look how they stare at us
– Kalbim küçük gözlerin büyük, bize nasıl baktıklarına bak
You’re still a cub, but I am old – I’m not anomalous
– Sen hala bir yavrusun, ama ben yaşlıyım-anormal değilim
I will grow then I’ll grow more then I will turn to dust
– Büyüyeceğim o zaman daha çok büyüyeceğim o zaman toza dönüşeceğim
But yet my heart beats like the start for it is Lazarus
– Ama yine de Kalbim Lazarus için bir başlangıç gibi atıyor

Wake up! Rock of Lazarus
– Uyan! Lazarus Kayası
Wake and turn to heart
– Uyan ve kalbe dön
Beat with all the blood and dirt
– Tüm kan ve kir ile yendi
From the start, from the start
– En başından beri, en başından beri

Wake up! Rock of Lazarus
– Uyan! Lazarus Kayası
Wake and turn to heart
– Uyan ve kalbe dön
Beat with all the blood and dirt
– Tüm kan ve kir ile yendi
From the start, from the start
– En başından beri, en başından beri

HOWL
– ULUMA
Old hearts rise again
– Eski kalpler tekrar yükseliyor
HOWL
– ULUMA
Old hearts rise again
– Eski kalpler tekrar yükseliyor
HOWL
– ULUMA
Old hearts rise again
– Eski kalpler tekrar yükseliyor
HOWL
– ULUMA
Old hearts rise again
– Eski kalpler tekrar yükseliyor
Cry till you dry
– Kuruyana kadar ağla
And you die
– Ve sen öleceksin
And they’ll drag you again into light
– Ve seni tekrar ışığa sürükleyecekler

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: Siehe hier

Asaf Avidan – Rock of Lazarus İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Asaf #Avidan #Rock #Lazarus #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Asaf Avidan – Rock of Lazarus İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: Hier mehr sehen.

Überprüfe die Informationen zum Thema Asaf Avidan – Rock of Lazarus İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalThe day is short, the night is long, your heart is ravenous
– Gün kısa, gece uzun, kalbin doyumsuz
They say a heart that eats alone, it chokes, it’s dangerous
– Yalnız yiyen bir kalp derler, boğulur, tehlikelidir
But I have lost my appetite, it proved superfluous
– Ama iştahımı kaybettim, gereksiz olduğunu kanıtladı
My blood, it bled the deepest red and then it turned to rust
– Kanım, en derin kırmızıya kanadı ve sonra Pasa döndü
Life is short and death is long my thoughts are nebulous
– Hayat kısa ve ölüm uzun düşüncelerim belirsiz
It seems I’m lost inside myself, well that makes two of us
– Öyle görünüyor ki kendi içimde kayboldum, bu ikimizi de yapar
I wish I had the words to say, but words are treacherous
– Keşke söyleyecek sözlerim olsaydı, ama kelimeler haindir
My guts were spilled my, my ego stilled, but it was Lazarus
– Bağırsaklarım döküldü, egom durdu, ama Lazarus’du

Wake up! Rock of Lazarus
– Uyan! Lazarus Kayası
Wake and turn to heart
– Uyan ve kalbe dön
Beat with all the blood and dirt
– Tüm kan ve kir ile yendi
From the start, from the start
– En başından beri, en başından beri

Your dreams are big, your feet are small, the union perilous
– Hayallerin büyük, ayakların küçük, birlik tehlikeli
You’ll walk alone, I’m not your ride onto the precipice
– Yalnız yürüyeceksin, ben uçuruma senin yolculuğun değilim
I’m occupied in finding shape, I’m not your therapist
– Ben şekil bulmakla meşgulüm, ben senin terapistin değilim
My blood has bled, just blow my head, it will be courteous
– Kanım kanadı, sadece kafamı üfle, nazik olacak

My heart is small your eyes are big, look how they stare at us
– Kalbim küçük gözlerin büyük, bize nasıl baktıklarına bak
You’re still a cub, but I am old – I’m not anomalous
– Sen hala bir yavrusun, ama ben yaşlıyım-anormal değilim
I will grow then I’ll grow more then I will turn to dust
– Büyüyeceğim o zaman daha çok büyüyeceğim o zaman toza dönüşeceğim
But yet my heart beats like the start for it is Lazarus
– Ama yine de Kalbim Lazarus için bir başlangıç gibi atıyor

Wake up! Rock of Lazarus
– Uyan! Lazarus Kayası
Wake and turn to heart
– Uyan ve kalbe dön
Beat with all the blood and dirt
– Tüm kan ve kir ile yendi
From the start, from the start
– En başından beri, en başından beri

Wake up! Rock of Lazarus
– Uyan! Lazarus Kayası
Wake and turn to heart
– Uyan ve kalbe dön
Beat with all the blood and dirt
– Tüm kan ve kir ile yendi
From the start, from the start
– En başından beri, en başından beri

HOWL
– ULUMA
Old hearts rise again
– Eski kalpler tekrar yükseliyor
HOWL
– ULUMA
Old hearts rise again
– Eski kalpler tekrar yükseliyor
HOWL
– ULUMA
Old hearts rise again
– Eski kalpler tekrar yükseliyor
HOWL
– ULUMA
Old hearts rise again
– Eski kalpler tekrar yükseliyor
Cry till you dry
– Kuruyana kadar ağla
And you die
– Ve sen öleceksin
And they’ll drag you again into light
– Ve seni tekrar ışığa sürükleyecekler

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

2 thoughts on “Asaf Avidan – Rock of Lazarus İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *