Home » Black Sheep – The Choice Is Yours İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Black Sheep – The Choice Is Yours İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

by Mein GroBer
Black Sheep – The Choice Is Yours İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Black Sheep – The Choice Is Yours İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Black Sheep – The Choice Is Yours İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierHere they come yo, here they come
– İşte geliyorlar yo, işte geliyorlar
This or that, this or that
– Bu ya da bu, bu ya da bu
Yo!
– Yo!
Who’s the Black Sheep, what’s the Black Sheep?
– Kara koyun kim, kara koyun nedir?
Know not who I am, or when I’m coming so you sleep
– Kim olduğumu ya da ne zaman geleceğimi bilmiyorum, bu yüzden uyu
Wasn’t in my room, wasn’t in your sphere
– Benim odamda değildi, senin alanında değildi
Knew not who I was, but listen here
– Kim olduğumu bilmiyordum, ama burada dinle
Dres, D-R-E-S, yes I get suckers start
– Dres, d-R-E-S, Evet enayiler başlarım
If it’s all right with you, I’ll rip this here one apart
– Eğer sizin için bir sakıncası yoksa, burada ayrı bir sökerim
Back, Middle, to the front, don’t front
– Geri, Orta, ön, ön yok
Wanna a good time, gonna give you what you want
– İyi vakit geçirmek istiyorum, sana istediğini vereceğim
Can I hear a hey? (Hey)
– Hey sesini duyabilir miyim? (Hey)
Now get a yo! (Yo)
– Şimdi bir yo al! (Yo)
You gotta hay? (Huh)
– Saman mı lazım? (Ha)
It’s for the hoes (Oh)
– Bu çapalar için (Oh)
The styling is creative, Black Sheep of the Native
– Stil yaratıcı, yerli Kara koyun
Can’t be violated, or even decepticated
– İhlal edilemez, hatta aldatılamaz
I got brothers in the Jungle, cousins on the Quest
– Ormanda kardeşlerim var, Kuzenlerim arayış içinde
Deaf retarded uncles, in parties were they rest
– Sağır gerizekalı amcalar, partilerde dinleniyorlardı
Guess, which way, what, when, how
– Tahmin et, hangi yol, ne, ne zaman, nasıl
Mista Lawnge, Dres, Black Sheep slam NOW
– Mista Lawnge, Dres, Kara koyun şimdi slam
Know you’ve heard the others, phonies to the lovers
– Diğerlerini duyduğunu biliyorum, sevgililere sahte
Then of course, the choice is yours
– O zaman elbette, seçim senin

You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
I think you’ll get with this, for this is where it’s at
– Nerede bu, bu olacak bence
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
I think you’ll get with this, but this is kind of phat…
– Sanırım bununla başa çıkacaksın, ama bu biraz phat…

Where’s the Black Sheep, here’s the Black Sheep
– Kara koyun nerede, işte Kara koyun
Even if we wanted to the flock could not be weak
– Sürünün zayıf olmasını istesek bile
Watch me swing it like this, why should I swing it like that,
– Beni böyle sallarken izle, neden böyle sallamalıyım,
Because in fact, on me it might not attract
– Çünkü aslında, bana çekmeyebilir
Therefore I ignore, do as I feel inside
– Bu yüzden görmezden geliyorum, içimde hissettiğim gibi yapıyorum
I live with me, I’ve got my back tonight
– Benimle yaşıyorum, bu gece arkamdayım
Ya know what I’m saying, yo Black, I’m not playing
– Ne dediğimi biliyorsun, yo Black, oynamıyorum.
Need to go with this, or go with this with no delaying
– Bu ile gitmek gerekir, ya da hiçbir gecikme ile bu ile gitmek
See, in actuality, one be can it be,
– Bakın, aslında, biri olabilir mi,
I made it look easy, because it is to me
– Kolay görünmesini sağladım, çünkü benim için öyle
Any time capacity was filled, try to rock it
– Kapasite dolduğunda, onu sallamaya çalışın
Any time a honey gave us play, tried to knock it
– Bir bal bize oyun verdi her zaman, onu vurmak için çalıştı

See also  Jazmine Sullivan – Tragic İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Never was fool, so we finished school
– Hiç aptal olmadık, bu yüzden okulu bitirdik
Never see us sweat, and you’ll never see us drool
– Asla terlediğimizi görmeyeceksin ve asla salya akıttığımızı görmeyeceksin
Out to rock the globe while it’s still here to rock
– Hala burada iken dünyayı sallamak için dışarı
Don’t punch girls, and we don’t punch a clock
– Kızlara yumruk atma, biz de bir saate yumruk atmayız.
Gotta go, gotta go, see you later by the cat
– Gitmeliyim, gitmeliyim, Sonra görüşürüz kedi tarafından
And you can’t beat that with a bat
– Ve bunu Bir sopayla yenemezsin

You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
I think you’ll get with this, for this is where it’s at
– Nerede bu, bu olacak bence
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
I think you’ll get with this, but this is kind of phat…
– Sanırım bununla başa çıkacaksın, ama bu biraz phat…

Engine, Engine, Numbah Nine,
– Motor, Motor, Numbah Dokuz,
On the New York transit line,
– New York transit hattında,
If my train goes off the track,
– Eğer trenim raydan çıkarsa,
Pick it up! Pick it up! Pick it up!
– Aç şunu! Aç şunu! Aç şunu!
Back on the scene,
– Olay yerine geri dön,
Crispy and clean,
– Gevrek ve temiz,
You can try,
– Deneyebilirsiniz ,
But then why,
– Ama o zaman neden,
Cause you can’t intervene.
– Çünkü müdahale edemezsin.
We be the outcast,
– Biz dışlanmış olmak,
Down for the settle.
– Yerleşmek için aşağı.
Won’t play rock,
– Rock çalmayacak,
Won’t play the pebble.
– Çakıl taşı çalmayacak.
Open the door,
– Kapıyı aç,
You best believe,
– En iyisi inan,
We’re sliding through it swifffly.
– Swifffly üzerinden kayıyoruz.
Niftly,
– Şık,
We can make it hip to be,
– Biz olmak kalça yapabilirsiniz,
What we are cause what we be,
– Ne olduğumuz için ne olduğumuz,
Be the epitome,
– Enkarnasyon ol,
Doo-Dah-Dipity.
– Doo-Dah-Dipity.
So now I dwell
– Bu yüzden şimdi yaşıyorum
Just to say your planar
– Sadece düzlemsel olduğunu söylemek için
Hold your cup cause I got the container.
– Fincanını tut çünkü kabı aldım.
Pass the plate, a
– Plakayı geç, a
Cross the fader.
– Fader’ı geç.
Black Sheep get played
– Kara koyun oynamak
Like the Sony innovator.
– Sony’nin yenilikçisi gibi.
Never the traitor,
– Asla hain,
Party of later,
– Daha sonra parti,
And you can get a scoop,
– Ve bir kepçe alabilirsiniz,
Later.
– Sonra.

You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
I think you’ll get with this, cuz this is kind of phat…
– Bence bununla başa çıkacaksın, çünkü bu bir çeşit phat…
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
I think you’ll get with this, for this is where it’s at
– Nerede bu, bu olacak bence

See also  Chungha - Don't call me angel [FMV] | don't call me angel lyrics | Deutschlands führende Songtext-Website

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: https://german. xemloibaihat.com/lyrics

Black Sheep – The Choice Is Yours İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Black #Sheep #Choice #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Black Sheep – The Choice Is Yours İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: https://german.xemloibaihat .com.

Überprüfe die Informationen zum Thema Black Sheep – The Choice Is Yours İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalHere they come yo, here they come
– İşte geliyorlar yo, işte geliyorlar
This or that, this or that
– Bu ya da bu, bu ya da bu
Yo!
– Yo!
Who’s the Black Sheep, what’s the Black Sheep?
– Kara koyun kim, kara koyun nedir?
Know not who I am, or when I’m coming so you sleep
– Kim olduğumu ya da ne zaman geleceğimi bilmiyorum, bu yüzden uyu
Wasn’t in my room, wasn’t in your sphere
– Benim odamda değildi, senin alanında değildi
Knew not who I was, but listen here
– Kim olduğumu bilmiyordum, ama burada dinle
Dres, D-R-E-S, yes I get suckers start
– Dres, d-R-E-S, Evet enayiler başlarım
If it’s all right with you, I’ll rip this here one apart
– Eğer sizin için bir sakıncası yoksa, burada ayrı bir sökerim
Back, Middle, to the front, don’t front
– Geri, Orta, ön, ön yok
Wanna a good time, gonna give you what you want
– İyi vakit geçirmek istiyorum, sana istediğini vereceğim
Can I hear a hey? (Hey)
– Hey sesini duyabilir miyim? (Hey)
Now get a yo! (Yo)
– Şimdi bir yo al! (Yo)
You gotta hay? (Huh)
– Saman mı lazım? (Ha)
It’s for the hoes (Oh)
– Bu çapalar için (Oh)
The styling is creative, Black Sheep of the Native
– Stil yaratıcı, yerli Kara koyun
Can’t be violated, or even decepticated
– İhlal edilemez, hatta aldatılamaz
I got brothers in the Jungle, cousins on the Quest
– Ormanda kardeşlerim var, Kuzenlerim arayış içinde
Deaf retarded uncles, in parties were they rest
– Sağır gerizekalı amcalar, partilerde dinleniyorlardı
Guess, which way, what, when, how
– Tahmin et, hangi yol, ne, ne zaman, nasıl
Mista Lawnge, Dres, Black Sheep slam NOW
– Mista Lawnge, Dres, Kara koyun şimdi slam
Know you’ve heard the others, phonies to the lovers
– Diğerlerini duyduğunu biliyorum, sevgililere sahte
Then of course, the choice is yours
– O zaman elbette, seçim senin

You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
I think you’ll get with this, for this is where it’s at
– Nerede bu, bu olacak bence
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
I think you’ll get with this, but this is kind of phat…
– Sanırım bununla başa çıkacaksın, ama bu biraz phat…

Where’s the Black Sheep, here’s the Black Sheep
– Kara koyun nerede, işte Kara koyun
Even if we wanted to the flock could not be weak
– Sürünün zayıf olmasını istesek bile
Watch me swing it like this, why should I swing it like that,
– Beni böyle sallarken izle, neden böyle sallamalıyım,
Because in fact, on me it might not attract
– Çünkü aslında, bana çekmeyebilir
Therefore I ignore, do as I feel inside
– Bu yüzden görmezden geliyorum, içimde hissettiğim gibi yapıyorum
I live with me, I’ve got my back tonight
– Benimle yaşıyorum, bu gece arkamdayım
Ya know what I’m saying, yo Black, I’m not playing
– Ne dediğimi biliyorsun, yo Black, oynamıyorum.
Need to go with this, or go with this with no delaying
– Bu ile gitmek gerekir, ya da hiçbir gecikme ile bu ile gitmek
See, in actuality, one be can it be,
– Bakın, aslında, biri olabilir mi,
I made it look easy, because it is to me
– Kolay görünmesini sağladım, çünkü benim için öyle
Any time capacity was filled, try to rock it
– Kapasite dolduğunda, onu sallamaya çalışın
Any time a honey gave us play, tried to knock it
– Bir bal bize oyun verdi her zaman, onu vurmak için çalıştı

See also  Rauw Alejandro – Cosa Guapa İspanyolca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Never was fool, so we finished school
– Hiç aptal olmadık, bu yüzden okulu bitirdik
Never see us sweat, and you’ll never see us drool
– Asla terlediğimizi görmeyeceksin ve asla salya akıttığımızı görmeyeceksin
Out to rock the globe while it’s still here to rock
– Hala burada iken dünyayı sallamak için dışarı
Don’t punch girls, and we don’t punch a clock
– Kızlara yumruk atma, biz de bir saate yumruk atmayız.
Gotta go, gotta go, see you later by the cat
– Gitmeliyim, gitmeliyim, Sonra görüşürüz kedi tarafından
And you can’t beat that with a bat
– Ve bunu Bir sopayla yenemezsin

You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
I think you’ll get with this, for this is where it’s at
– Nerede bu, bu olacak bence
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
I think you’ll get with this, but this is kind of phat…
– Sanırım bununla başa çıkacaksın, ama bu biraz phat…

Engine, Engine, Numbah Nine,
– Motor, Motor, Numbah Dokuz,
On the New York transit line,
– New York transit hattında,
If my train goes off the track,
– Eğer trenim raydan çıkarsa,
Pick it up! Pick it up! Pick it up!
– Aç şunu! Aç şunu! Aç şunu!
Back on the scene,
– Olay yerine geri dön,
Crispy and clean,
– Gevrek ve temiz,
You can try,
– Deneyebilirsiniz ,
But then why,
– Ama o zaman neden,
Cause you can’t intervene.
– Çünkü müdahale edemezsin.
We be the outcast,
– Biz dışlanmış olmak,
Down for the settle.
– Yerleşmek için aşağı.
Won’t play rock,
– Rock çalmayacak,
Won’t play the pebble.
– Çakıl taşı çalmayacak.
Open the door,
– Kapıyı aç,
You best believe,
– En iyisi inan,
We’re sliding through it swifffly.
– Swifffly üzerinden kayıyoruz.
Niftly,
– Şık,
We can make it hip to be,
– Biz olmak kalça yapabilirsiniz,
What we are cause what we be,
– Ne olduğumuz için ne olduğumuz,
Be the epitome,
– Enkarnasyon ol,
Doo-Dah-Dipity.
– Doo-Dah-Dipity.
So now I dwell
– Bu yüzden şimdi yaşıyorum
Just to say your planar
– Sadece düzlemsel olduğunu söylemek için
Hold your cup cause I got the container.
– Fincanını tut çünkü kabı aldım.
Pass the plate, a
– Plakayı geç, a
Cross the fader.
– Fader’ı geç.
Black Sheep get played
– Kara koyun oynamak
Like the Sony innovator.
– Sony’nin yenilikçisi gibi.
Never the traitor,
– Asla hain,
Party of later,
– Daha sonra parti,
And you can get a scoop,
– Ve bir kepçe alabilirsiniz,
Later.
– Sonra.

You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
I think you’ll get with this, cuz this is kind of phat…
– Bence bununla başa çıkacaksın, çünkü bu bir çeşit phat…
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
You can get with this, or you can get with that
– Bunu alabilirsiniz, veya bunu alabilirsin
I think you’ll get with this, for this is where it’s at
– Nerede bu, bu olacak bence

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

You may also like

2 comments

MAGIC MUSHROOMS FOR SALE 09/11/2021 - 12:10 am

36331 260620Intriguing internet site, i read it but i still have several questions. shoot me an email and we will speak a lot more becasue i might have an intriguing concept for you. 226176

Reply
Replica rolex gmt master 2 ceramic watches 12/11/2021 - 2:45 pm

66501 571891You produced some decent points there. I looked on-line to the concern and discovered most individuals will go along with along with your internet web site. 104065

Reply

Leave a Comment