Home » Brielle Von Hugel – The One That Got Away İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Brielle Von Hugel – The One That Got Away İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

by Mein GroBer
Brielle Von Hugel – The One That Got Away İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Brielle Von Hugel – The One That Got Away İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Brielle Von Hugel – The One That Got Away İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierSummer after high school, when we first met
– Liseden sonra yaz, ilk tanıştığımızda
We’d make out in your Mustang to radiohead
– Mustang’inle radiohead’e giderdik.
And on my 18th birthday, we got matching tattoos
– Ve 18. yaş günümde, eşleşen dövmelerimiz var
Used to steal your parent’s liquor and climb to the roof
– Ailenizin likörünü çalmak ve çatıya tırmanmak için kullanılır
Talk about our future like we had a clue
– Geleceğimiz hakkında bir ipucumuz varmış gibi konuşun
Never planned that one day, I’d be losing you
– Hiç bir gün planlı, seni kaybetmek üzere olduğum

In another life, I would be your girl
– Başka bir hayatta, senin kızın olurdum.
We keep all our promises, be us against the world
– Tüm sözlerimizi tutuyoruz, dünyaya karşı biz ol

In another life, I would make you stay
– Başka bir hayatta kalmanı sağlardım.
So I don’t have to say you were the one that got away
– Bu yüzden kaçanın sen olduğunu söylememe gerek yok.
The one that got away
– Kaçıp giden

I was June and you were my Johnny Cash
– Ben june’dum ve sen benim Johnny Cash’imdin.
Never one without the other, we made a pact
– Asla biri olmadan diğeri, bir anlaşma yaptık
Sometimes when I miss you, I put those records on
– Bazen seni özlediğimde, o kayıtları koyarım
Someone said you had your tattoo removed
– Birisi dövmeni aldırdığını söyledi.
Saw you downtown, singing the blues
– Seni şehir merkezinde gördüm, blues şarkı söylüyor
Never planned that one day, I’d be losing you
– Hiç bir gün planlı, seni kaybetmek üzere olduğum

See also  Luan Santana – MORENA Portekizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

In another life, I would be your girl
– Başka bir hayatta, senin kızın olurdum.
And we keep all our promises, be us against the world
– Ve tüm sözlerimizi tutuyoruz, dünyaya karşı biz ol
In another life, I would make you stay
– Başka bir hayatta kalmanı sağlardım.
So I don’t have to say you were the one that got away
– Bu yüzden kaçanın sen olduğunu söylememe gerek yok.
The one that got away
– Kaçıp giden

All this money can’t buy me a time machine, no
– Bütün bu para bana bir zaman makinesi alamaz, hayır
I can’t replace you with a million rings, no
– Seni bir milyon yüzükle değiştiremem, hayır
I should’ve told you what you meant to me, no
– Benim için ne demek istediğini sana söylemeliydim, hayır
‘Cause now I pay the price
– Çünkü şimdi bedelini ödüyorum.

‘Cause in another life, I would be your girl
– Çünkü başka bir hayatta senin kızın olurdum.
We keep all our promises, be us against the world
– Tüm sözlerimizi tutuyoruz, dünyaya karşı biz ol
In another life, I would make you stay
– Başka bir hayatta kalmanı sağlardım.
So I don’t have to say you were the one that got away
– Bu yüzden kaçanın sen olduğunu söylememe gerek yok.
The one that got away
– Kaçıp giden
The one that got away, no
– Kaçan, hayır
The one that got away
– Kaçıp giden

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: https://german. xemloibaihat.com/lyrics

Brielle Von Hugel – The One That Got Away İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Brielle #Von #Hugel #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

See also  Andreas Kümmert - Rocketman | The Voice of Germany 2013 | Blind Audition | little help bosshoss lyrics deutsch | Deutschlands führende Songtext-Website

Brielle Von Hugel – The One That Got Away İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: https://german.xemloibaihat .com.

Überprüfe die Informationen zum Thema Brielle Von Hugel – The One That Got Away İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalSummer after high school, when we first met
– Liseden sonra yaz, ilk tanıştığımızda
We’d make out in your Mustang to radiohead
– Mustang’inle radiohead’e giderdik.
And on my 18th birthday, we got matching tattoos
– Ve 18. yaş günümde, eşleşen dövmelerimiz var
Used to steal your parent’s liquor and climb to the roof
– Ailenizin likörünü çalmak ve çatıya tırmanmak için kullanılır
Talk about our future like we had a clue
– Geleceğimiz hakkında bir ipucumuz varmış gibi konuşun
Never planned that one day, I’d be losing you
– Hiç bir gün planlı, seni kaybetmek üzere olduğum

In another life, I would be your girl
– Başka bir hayatta, senin kızın olurdum.
We keep all our promises, be us against the world
– Tüm sözlerimizi tutuyoruz, dünyaya karşı biz ol

In another life, I would make you stay
– Başka bir hayatta kalmanı sağlardım.
So I don’t have to say you were the one that got away
– Bu yüzden kaçanın sen olduğunu söylememe gerek yok.
The one that got away
– Kaçıp giden

I was June and you were my Johnny Cash
– Ben june’dum ve sen benim Johnny Cash’imdin.
Never one without the other, we made a pact
– Asla biri olmadan diğeri, bir anlaşma yaptık
Sometimes when I miss you, I put those records on
– Bazen seni özlediğimde, o kayıtları koyarım
Someone said you had your tattoo removed
– Birisi dövmeni aldırdığını söyledi.
Saw you downtown, singing the blues
– Seni şehir merkezinde gördüm, blues şarkı söylüyor
Never planned that one day, I’d be losing you
– Hiç bir gün planlı, seni kaybetmek üzere olduğum

See also  Magna Cum Laude – Videki Sanzon Macarca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

In another life, I would be your girl
– Başka bir hayatta, senin kızın olurdum.
And we keep all our promises, be us against the world
– Ve tüm sözlerimizi tutuyoruz, dünyaya karşı biz ol
In another life, I would make you stay
– Başka bir hayatta kalmanı sağlardım.
So I don’t have to say you were the one that got away
– Bu yüzden kaçanın sen olduğunu söylememe gerek yok.
The one that got away
– Kaçıp giden

All this money can’t buy me a time machine, no
– Bütün bu para bana bir zaman makinesi alamaz, hayır
I can’t replace you with a million rings, no
– Seni bir milyon yüzükle değiştiremem, hayır
I should’ve told you what you meant to me, no
– Benim için ne demek istediğini sana söylemeliydim, hayır
‘Cause now I pay the price
– Çünkü şimdi bedelini ödüyorum.

‘Cause in another life, I would be your girl
– Çünkü başka bir hayatta senin kızın olurdum.
We keep all our promises, be us against the world
– Tüm sözlerimizi tutuyoruz, dünyaya karşı biz ol
In another life, I would make you stay
– Başka bir hayatta kalmanı sağlardım.
So I don’t have to say you were the one that got away
– Bu yüzden kaçanın sen olduğunu söylememe gerek yok.
The one that got away
– Kaçıp giden
The one that got away, no
– Kaçan, hayır
The one that got away
– Kaçıp giden

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

You may also like

Leave a Comment