Home » Buddy & Tinashe – Pasadena İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Buddy & Tinashe – Pasadena İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Buddy & Tinashe – Pasadena İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Buddy & Tinashe – Pasadena İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Buddy & Tinashe – Pasadena İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierYeah
– Evet
One, two
– Bir, iki
One, two, three, hey
– Bir, iki, üç, hey

Feelin’ right, feelin’ right, feelin’ right
– Doğru hissediyorum, doğru hissediyorum, doğru hissediyorum
Livin’ life, it’s the life (hey, hey, hey)
– Hayat yaşamak, Bu hayat (hey, hey, hey)
Feelin’ free, feelin’ free, feelin’ right
– Özgür hissediyorum, özgür hissediyorum, doğru hissediyorum
It’s a vibe, feelin’ right (hey, hey, hey)
– Bu bir vibe, doğru hissediyorum (hey, hey, hey)

The summer’s comin’ ’round the corner
– Yaz geliyor köşeyi dönünce
And now I’m feelin’ like I don’t even know ya
– Ve şimdi seni tanımıyormuşum gibi hissediyorum
I never lived in California
– Kaliforniya’da hiç yaşamadım.
Now more than ever life is all what you make it
– Şimdi her zamankinden daha fazla Hayat senin yaptığın şey
I got a vision of a perfect night
– Mükemmel bir gece görüşüm var
But every day I end up goin’ through the motions
– Ama her gün bu hareketlerden geçiyorum
I wasn’t built for the simple life
– Ben basit bir yaşam için inşa edilmedi
In Pasadena singin’, “Do, do-do-do, do”
– Pasadena’da ” yap, yap, yap, yap”

Feelin’ right, feelin’ right, feelin’ right
– Doğru hissediyorum, doğru hissediyorum, doğru hissediyorum
Livin’ life, it’s the life (hey, hey, hey)
– Hayat yaşamak, Bu hayat (hey, hey, hey)
Feelin’ free, feelin’ free, feelin’ right
– Özgür hissediyorum, özgür hissediyorum, doğru hissediyorum
It’s a vibe, feelin’ right (hey, hey, hey)
– Bu bir vibe, doğru hissediyorum (hey, hey, hey)

Up in the penthouse to see to the ocean
– Okyanusa bakmak için çatı katında
How did we get here? We don’t even know (feelin’ so free)
– Buraya nasıl geldik? Biz bile bilmiyoruz (çok özgür hissediyorum)
Hands in the wind, racin’ out to the coast (feelin’ so high)
– Eller rüzgarda, kıyıya doğru yarışıyor (çok yüksek hissediyorum)
Feelin’ free, don’t get better than this
– Özgür hissediyorum, bundan daha iyi olma

Closin’ the curtain on the poolside cabana (smokin’ on weed)
– Closin ‘havuz cabana perde (ot smokin’)
Might mess around and get a room if you like (gettin’ so high)
– Eğer istersen etrafta dolaşabilir ve bir oda bulabilirsin (çok yükseğe çıkıyorsun)
We got faded, then I flew her to Miami (Miami)
– Solduk ve sonra onu Miami’ye (Miami)götürdüm.
I think I lost my visa
– Sanırım vizemi kaybettim.

Never been the type that wanna be right, I wanna live life (life, ooh)
– Asla doğru olmak isteyen biri olmadım, hayatı yaşamak istiyorum (hayat, ooh)
Some say I’m psycho but this shit here go in cycles (cycles)
– Bazıları psikopat olduğumu söylüyor ama bu bok burada döngüler halinde gidiyor (döngüler)
Tell all my rivals, “Save that drama for your momma” (ooh)
– Tüm rakiplerime söyle, “bu dramayı annen için Sakla” (ooh)

Smokin’ ganja with my partners
– Ortaklarımla gence içiyorum
Seen a bad one in the lobby, had to stop
– Lobide kötü bir tane gördüm, durdurmak zorunda kaldı

She want sex so good it make a tear fall (tear fall, ooh)
– O kadar iyi seks istiyor ki gözyaşı döküyor (gözyaşı döküyor, ooh).
Prancing around in that lil’ leotard
– O küçük leotard etrafında Zıplayan
When you’re not around I go through withdrawals (withdrawals)
– Sen yokken para çekiyorum (para çekme)
Withdrawals, without-drawls, don’t matter, darling, I take it all, shit
– Para Çekme, Para Çekme, önemli değil, tatlım, hepsini alıyorum, kahretsin

Lately, I’ve been feelin’ restless (restless)
– Son zamanlarda, huzursuz hissediyorum (huzursuz)
I try my best just to ignore all the nonsense
– Elimden sadece bütün saçmalıkları görmezden gelmeye çalışıyorum
If only I could manifest it (manifest)
– Keşke onu açıklayabilseydim.
My momma told me, “Life is yours for the takin’”
– Annem bana dedi ki, “hayat senin almak için’”
We’ve been workin’ way too hard, gotta live a little more
– Çok çalışıyoruz, biraz daha yaşamak zorundayız.
Gotta put my family on, daddy don’t need no more jobs
– Ailemi bağlamalıyım, babamın daha fazla işe ihtiyacı yok
Always been a real good vibe
– Her zaman gerçekten iyi bir vibe oldu
In Pasadena talking shit since ’bout ’02
– Pasadena’da ’bout’ 02’den beri bok konuşuyor

Feelin’ right, feelin’ right, feelin’ right
– Doğru hissediyorum, doğru hissediyorum, doğru hissediyorum
Livin’ life, it’s the life (hey, hey, hey)
– Hayat yaşamak, Bu hayat (hey, hey, hey)
Feelin’ free, feelin’ free, feelin’ right
– Özgür hissediyorum, özgür hissediyorum, doğru hissediyorum
It’s a vibe, feelin’ right (hey, hey, hey)
– Bu bir vibe, doğru hissediyorum (hey, hey, hey)

Up in the penthouse to see to the ocean
– Okyanusa bakmak için çatı katında
How did we get here? We don’t even know (feelin’ so free)
– Buraya nasıl geldik? Biz bile bilmiyoruz (çok özgür hissediyorum)
Hands in the wind, racin’ out to the coast (feelin’ so high)
– Eller rüzgarda, kıyıya doğru yarışıyor (çok yüksek hissediyorum)
Feelin’ free, can’t get better than this
– Özgür hissediyorum, bundan daha iyi olamaz

Feelin’ so free
– Kendimi o kadar özgür
Feelin’ so high
– Çok yüksek hissediyorum

Up in the penthouse to see to the ocean
– Okyanusa bakmak için çatı katında
How did we get here? We don’t even know (feelin’ so free)
– Buraya nasıl geldik? Biz bile bilmiyoruz (çok özgür hissediyorum)
Hands in the wind, racin’ out to the coast (feelin’ so high)
– Eller rüzgarda, kıyıya doğru yarışıyor (çok yüksek hissediyorum)
Feelin’ free, can’t get better than this
– Özgür hissediyorum, bundan daha iyi olamaz

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: https://german.xemloibaihat.com/lyrics/

Buddy & Tinashe – Pasadena İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Buddy #Tinashe #Pasadena #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Buddy & Tinashe – Pasadena İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: Weitere Infos hier.

Überprüfe die Informationen zum Thema Buddy & Tinashe – Pasadena İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalYeah
– Evet
One, two
– Bir, iki
One, two, three, hey
– Bir, iki, üç, hey

Feelin’ right, feelin’ right, feelin’ right
– Doğru hissediyorum, doğru hissediyorum, doğru hissediyorum
Livin’ life, it’s the life (hey, hey, hey)
– Hayat yaşamak, Bu hayat (hey, hey, hey)
Feelin’ free, feelin’ free, feelin’ right
– Özgür hissediyorum, özgür hissediyorum, doğru hissediyorum
It’s a vibe, feelin’ right (hey, hey, hey)
– Bu bir vibe, doğru hissediyorum (hey, hey, hey)

The summer’s comin’ ’round the corner
– Yaz geliyor köşeyi dönünce
And now I’m feelin’ like I don’t even know ya
– Ve şimdi seni tanımıyormuşum gibi hissediyorum
I never lived in California
– Kaliforniya’da hiç yaşamadım.
Now more than ever life is all what you make it
– Şimdi her zamankinden daha fazla Hayat senin yaptığın şey
I got a vision of a perfect night
– Mükemmel bir gece görüşüm var
But every day I end up goin’ through the motions
– Ama her gün bu hareketlerden geçiyorum
I wasn’t built for the simple life
– Ben basit bir yaşam için inşa edilmedi
In Pasadena singin’, “Do, do-do-do, do”
– Pasadena’da ” yap, yap, yap, yap”

Feelin’ right, feelin’ right, feelin’ right
– Doğru hissediyorum, doğru hissediyorum, doğru hissediyorum
Livin’ life, it’s the life (hey, hey, hey)
– Hayat yaşamak, Bu hayat (hey, hey, hey)
Feelin’ free, feelin’ free, feelin’ right
– Özgür hissediyorum, özgür hissediyorum, doğru hissediyorum
It’s a vibe, feelin’ right (hey, hey, hey)
– Bu bir vibe, doğru hissediyorum (hey, hey, hey)

Up in the penthouse to see to the ocean
– Okyanusa bakmak için çatı katında
How did we get here? We don’t even know (feelin’ so free)
– Buraya nasıl geldik? Biz bile bilmiyoruz (çok özgür hissediyorum)
Hands in the wind, racin’ out to the coast (feelin’ so high)
– Eller rüzgarda, kıyıya doğru yarışıyor (çok yüksek hissediyorum)
Feelin’ free, don’t get better than this
– Özgür hissediyorum, bundan daha iyi olma

Closin’ the curtain on the poolside cabana (smokin’ on weed)
– Closin ‘havuz cabana perde (ot smokin’)
Might mess around and get a room if you like (gettin’ so high)
– Eğer istersen etrafta dolaşabilir ve bir oda bulabilirsin (çok yükseğe çıkıyorsun)
We got faded, then I flew her to Miami (Miami)
– Solduk ve sonra onu Miami’ye (Miami)götürdüm.
I think I lost my visa
– Sanırım vizemi kaybettim.

Never been the type that wanna be right, I wanna live life (life, ooh)
– Asla doğru olmak isteyen biri olmadım, hayatı yaşamak istiyorum (hayat, ooh)
Some say I’m psycho but this shit here go in cycles (cycles)
– Bazıları psikopat olduğumu söylüyor ama bu bok burada döngüler halinde gidiyor (döngüler)
Tell all my rivals, “Save that drama for your momma” (ooh)
– Tüm rakiplerime söyle, “bu dramayı annen için Sakla” (ooh)

Smokin’ ganja with my partners
– Ortaklarımla gence içiyorum
Seen a bad one in the lobby, had to stop
– Lobide kötü bir tane gördüm, durdurmak zorunda kaldı

She want sex so good it make a tear fall (tear fall, ooh)
– O kadar iyi seks istiyor ki gözyaşı döküyor (gözyaşı döküyor, ooh).
Prancing around in that lil’ leotard
– O küçük leotard etrafında Zıplayan
When you’re not around I go through withdrawals (withdrawals)
– Sen yokken para çekiyorum (para çekme)
Withdrawals, without-drawls, don’t matter, darling, I take it all, shit
– Para Çekme, Para Çekme, önemli değil, tatlım, hepsini alıyorum, kahretsin

Lately, I’ve been feelin’ restless (restless)
– Son zamanlarda, huzursuz hissediyorum (huzursuz)
I try my best just to ignore all the nonsense
– Elimden sadece bütün saçmalıkları görmezden gelmeye çalışıyorum
If only I could manifest it (manifest)
– Keşke onu açıklayabilseydim.
My momma told me, “Life is yours for the takin’”
– Annem bana dedi ki, “hayat senin almak için’”
We’ve been workin’ way too hard, gotta live a little more
– Çok çalışıyoruz, biraz daha yaşamak zorundayız.
Gotta put my family on, daddy don’t need no more jobs
– Ailemi bağlamalıyım, babamın daha fazla işe ihtiyacı yok
Always been a real good vibe
– Her zaman gerçekten iyi bir vibe oldu
In Pasadena talking shit since ’bout ’02
– Pasadena’da ’bout’ 02’den beri bok konuşuyor

Feelin’ right, feelin’ right, feelin’ right
– Doğru hissediyorum, doğru hissediyorum, doğru hissediyorum
Livin’ life, it’s the life (hey, hey, hey)
– Hayat yaşamak, Bu hayat (hey, hey, hey)
Feelin’ free, feelin’ free, feelin’ right
– Özgür hissediyorum, özgür hissediyorum, doğru hissediyorum
It’s a vibe, feelin’ right (hey, hey, hey)
– Bu bir vibe, doğru hissediyorum (hey, hey, hey)

Up in the penthouse to see to the ocean
– Okyanusa bakmak için çatı katında
How did we get here? We don’t even know (feelin’ so free)
– Buraya nasıl geldik? Biz bile bilmiyoruz (çok özgür hissediyorum)
Hands in the wind, racin’ out to the coast (feelin’ so high)
– Eller rüzgarda, kıyıya doğru yarışıyor (çok yüksek hissediyorum)
Feelin’ free, can’t get better than this
– Özgür hissediyorum, bundan daha iyi olamaz

Feelin’ so free
– Kendimi o kadar özgür
Feelin’ so high
– Çok yüksek hissediyorum

Up in the penthouse to see to the ocean
– Okyanusa bakmak için çatı katında
How did we get here? We don’t even know (feelin’ so free)
– Buraya nasıl geldik? Biz bile bilmiyoruz (çok özgür hissediyorum)
Hands in the wind, racin’ out to the coast (feelin’ so high)
– Eller rüzgarda, kıyıya doğru yarışıyor (çok yüksek hissediyorum)
Feelin’ free, can’t get better than this
– Özgür hissediyorum, bundan daha iyi olamaz

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *