Home » Busta Rhymes Feat. Q-Tip, Kanye West & Lil Wayne – Thank You İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Busta Rhymes Feat. Q-Tip, Kanye West & Lil Wayne – Thank You İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Busta Rhymes Feat. Q-Tip, Kanye West & Lil Wayne – Thank You İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Busta Rhymes Feat. Q-Tip, Kanye West & Lil Wayne – Thank You İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Busta Rhymes Feat. Q-Tip, Kanye West & Lil Wayne – Thank You İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierWoo, welcome to the bank
– Woo, bankaya hoş geldin.
Where you deposit Young Money and you get Cash Money
– Genç para yatırdığınız ve nakit para aldığınız yer
I’m Tunechi, the Boss
– Ben Tunechi, patron
And live from the vault is Busta Buss
– Ve kasadan canlı Busta Buss olduğunu

Swag mania, pop that goes most
– Swag mania, en çok giden pop
Carry the most beautiful bitches
– En güzel orospuları taşı
With us, happily toast
– Bizimle, mutlu tost
Keep the faculty close
– Fakülteyi yakın tutun
Gross when we give them a dose
– Onlara bir doz verdiğimizde iğrenç
Got them ODing, leaning in each coast
– Onları ODing var, her sahil eğilerek
Scenery froze, take notes, Rock Rolls
– Sahne dondu, not al, Rock Rolls
Diamonds that fit in Chanel Minks in the winter
– Kışın Chanel Vizonlarına uyan elmaslar
Who fucking with us
– Kim bizimle lanet
We coming to give them the shivers
– Onları korkutmaya geliyoruz.
Watery flows, spilling like rivers
– Sulu akar, nehirler gibi dökülür
Flooding the street, hoping niggas swimming is moving gorillas
– Sokak sel, zenciler yüzme umuduyla goriller hareket ediyor
King Kongs, Godzillas when we roll up
– Kral Kongs, Godzillas yuvarlandığımızda
Seat filling niggas, get up when we show up
– Koltuk dolduran zenciler, ortaya çıktığımızda kalk

Please don’t throw up
– Lütfen kusmayın
Hold your liquor, grow up
– Likörünü tut, büyü
If you robbing niggas
– Eğer zencileri soyuyorsan
We going to show you how to blow up
– Nasıl havaya uçurmak için size göstermek için gidiyoruz
Thank your lucky stars
– Şanslı yıldızlarına teşekkür et
It’s the Rap Czar, tuck your shit in
– Bu Rap Çarı, bokunu içeri sok
My niggas bite like Rin Tin Tin, my chagrin
– Zencilerim rin Tin Tin gibi ısırır, benim üzüntümdür
You never win, model thin, walking crack in your shin
– Asla kazanamazsın, ince bir model, bacaklarında yürüyen bir çatlak
She gives in every time that I spin
– O verir içinde her zaman o ben spin
Square up, bow down to the kings of the hall
– Kare Yukarı, salonun krallarına boyun eğ
We wade on, talk shit while we ball
– Devam edeceğiz, top oynarken bok konuşacağız
So what’s cracking with y’all
– Peki hepiniz ne yapıyorsunuz

Native New Yorker
– Yerli New Yorklu
And the slick talker featured in order
– Ve kaygan konuşmacı sırayla özellikli
Call the reporter
– Muhabiri Ara
Stepping like the British walkers
– İngiliz yürüyüşçüler gibi adım atmak
Legendary swag flu and see the influence, see how we do it
– Efsanevi yağma gribi ve etkisini görmek, bunu nasıl görmek
Get them into it steadily God, I’m stupid, so undisputed
– Tanrı, ben aptalım, bu yüzden tartışmasız
Act fool, back tool, until they pop off
– Aptal gibi davran, geri alet, onlar çıkana kadar
Police crowd up the street, blocking them off, locking them off
– Polis kalabalığı sokakta, onları engelliyor, onları engelliyor
Got these niggas wilding while I signal my soldiers
– Askerlerimi işaret ederken bu zenciler çıldırıyor
Bossing it up, maintaining composure, stand on the sofa
– Patronluk taslamak, soğukkanlılığını korumak, kanepede durmak
Thirty bottles, twenty waitresses, bring them over
– Otuz şişe, yirmi garson, onları getir
See how we light up shit, nigga, call the promoter
– Bak bakalım nasıl yakacağız, zenci, organizatörü çağır
And tell that nigga bring the bag, better hurry up with it
– Ve o zenciye çantayı getirmesini söyle, acele etsen iyi olur
And count the money up proper, cause you can GET IT
– Ve parayı doğru bir şekilde Sayın, çünkü alabilirsiniz

Yeah
– Evet
It feel good, don’t it, uh
– Güzel bir duygu, değil mi, ah
It feel good, don’t it, uh
– Güzel bir duygu, değil mi, ah
Ay, I want to let y’all know, ay ay
– Ay, hepinize haber vermek istiyorum, ay ay
I want to let y’all know, this Yeezy
– Size haber vermek istiyorum, Bu Yeezy
And you listening to Q-Tip
– Ve sen Q-Tip’i dinliyorsun

Settle up, stiletto up, saddle up and let’s go
– Sakin ol, stiletto Yukarı, eyer yukarı ve gidelim
Good times, only difference, niggas making your dough
– İyi zamanlar, tek fark, zenciler paranı yapıyor
Chatter is up, peep the way we batter it up
– Sohbet başladı, nasıl vurduğumuza bak
On top of the mountain, folding the ladder up
– Dağın tepesinde, merdiveni Yukarı katlama
You dead and done rip up your paper, cause your status is none
– Öldün ve gazeteni yırttın, çünkü durumun yok
Transfixed on the strengths of the page, whether chopper or gauge
– Chopper veya gauge olsun, sayfanın güçlü yönlerine Transfixed

You’re just a single, cause you wouldn’t engage
– Sen sadece bir bekarsın, çünkü meşgul olmazdın
You turnt up with the script on the cup, you keep the goblets with us
– Kadehin üzerindeki senaryoyu çevirdin, kadehleri bizimle birlikte tutuyorsun

See how we push sometimes a man fi get kuff, beat him the head
– Bazen bir erkeği nasıl ittiğimizi, kuff aldığımızı, başını dövdüğümüzü görün
Boop-be-de-de-boff, zippity-boof
– Boop-be-de – de-boff, zippity-boof
Beat him in the head again, “stop killing me, Wolf”, whop
– Tekrar kafasına vur, “beni öldürmeyi bırak, Kurt”, whop
Beat a nigga till he drop, piggity-poof
– Düşene kadar bir zenciyi döv, piggity-poof
Oxy in me pulse
– Oksi içinde beni pulse
He don’t want no problem with niggas
– Zencilerle sorun yaşamak istemiyor.
Fuck it, let’s get to drinking, poison our livers
– Siktir et, hadi içmeye başlayalım, karaciğerlerimizi zehirleyelim
Dammit, we sinners when me and Abstract are together, see we deliver
– Kahretsin, biz günahkarlar, Ben ve Abstract birlikte olduğumuzda, teslim ettiğimizi görüyoruz
She got me touching it, fucking on all my fingers, dammit, we winners
– Bana dokundu, tüm parmaklarımda becerdin, lanet olsun, biz kazananlarız
Pillar of this rap shit, homie, they know
– Bu rap bokunun ayağı, dostum, biliyorlar
Kill everything until it’s time for me to go
– Benim için gitme zamanı gelene kadar her şeyi öldür
That’s when I bomb it with a blow
– İşte o zaman bir darbe ile bombalarım
And then I black and get a little bit dummy
– Ve sonra siyah ve biraz kukla olsun
The microphone is bleeding, you should take it from me
– Mikrofon kanıyor, onu benden almalısın.

Incredibly we do it, and it resonates the music
– İnanılmaz bir şekilde yapıyoruz ve müziği rezonansa sokuyor
I tune it, YouTube it, it could never ever be refuted
– Onu ayarlıyorum, YouTube, asla çürütülemezdi
It’s gnarly for niggas and naughty for ninas
– Zenciler için gnarly ve ninas için yaramaz
Bitches and ballerinas
– Orospular ve balerinler
Ballers and in-betweeners
– Ballers ve in-betweeners
Blatant non-believers and over-achievers
– Bariz inanmayanlar ve aşırı başaranlar
Kicking it in Pele Adidas
– Pele Adidas tekme
Drinking gallons and liters
– Galon ve litre içme
All of you must reconcile a leader
– Hepiniz bir lideri uzlaştırmalısınız
She’s begging to eat us, and her man’s attitude defeated
– Bizi yemek için yalvarıyor ve erkeğinin tavrı yenildi
But never a scandal
– Ama asla bir skandal
Because me and Bus we’re prone to handle it, we’re gentlemen
– Çünkü ben ve otobüs bunu halletmeye eğilimliyiz, biz beyefendiyiz

Not to mention, we’re veterans
– Gaziler olduğumuzdan bahsetmiyorum bile
Second, he need some medicine
– İkincisi, biraz ilaca ihtiyacı var
Before I black as he get off my premises
– Önce ben siyah olarak o almak kapalı benim buildings
Better fly, you pelican, idiot ass niggas
– Uçsan iyi olur, seni pelikan, aptal zenciler
But then again, you need a suit for your funeral measurements
– Ama sonra tekrar, cenaze ölçümleri için bir takım elbise gerekir
See me doing it effortless
– Bunu zahmetsizce yaparken beni izle
It’s never getting no better than this
– Hiçbir zaman bu daha iyi oluyor
Giving your shit to convince a better preference
– Daha iyi bir tercihi ikna etmek için bokunu vermek
Watch me turn them to skeletons
– Onları iskeletlere çevirirken beni izle
See how I come and bring out the betterness
– Bak nasıl geliyorum ve daha iyisini ortaya çıkarıyorum
Time is with it and I rep the foreverness
– Zaman onunla ve ben foreverness temsilcisi
Flying, United Emirates, sized private plane, that kind of etiquette
– Uçan, Birleşik Emirlikleri, büyük boy özel uçak, bu tür görgü kuralları
Purchasing diamonds, handle them delicate
– Elmas satın alırken, hassas bir şekilde ele alın
Now you need you a better ref
– Şimdi daha iyi bir hakeme ihtiyacın var
You could peep us regulating, see we all in this bitch like we ain’t never left
– Bizi gözetleyebilir, bu orospunun içinde hiç gitmediğimiz gibi görebilirsin

I want to thank you Heavenly Father
– Sana teşekkür etmek istiyorum Göksel Baba
For shining your light on me
– Bana ışık tuttuğun için
I want to thank you Heavenly Father
– Sana teşekkür etmek istiyorum Göksel Baba
For shining your light on me
– Bana ışık tuttuğun için
I know it couldn’t have happened without you
– O olamazdı sensiz biliyorum
Ooo-ooh without you-ooooooohhh
– Ooo-ooh sensiz-oooooohhh
Without you-ohh
– Sensiz-ohh
Without you
– Sensiz

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: German.xemloibaihat.com/lyrics

Busta Rhymes Feat. Q-Tip, Kanye West & Lil Wayne – Thank You İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Busta #Rhymes #Feat #QTip #Kanye #West #Lil #Wayne #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Busta Rhymes Feat. Q-Tip, Kanye West & Lil Wayne – Thank You İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: Hier ansehen.

Überprüfe die Informationen zum Thema Busta Rhymes Feat. Q-Tip, Kanye West & Lil Wayne – Thank You İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalWoo, welcome to the bank
– Woo, bankaya hoş geldin.
Where you deposit Young Money and you get Cash Money
– Genç para yatırdığınız ve nakit para aldığınız yer
I’m Tunechi, the Boss
– Ben Tunechi, patron
And live from the vault is Busta Buss
– Ve kasadan canlı Busta Buss olduğunu

Swag mania, pop that goes most
– Swag mania, en çok giden pop
Carry the most beautiful bitches
– En güzel orospuları taşı
With us, happily toast
– Bizimle, mutlu tost
Keep the faculty close
– Fakülteyi yakın tutun
Gross when we give them a dose
– Onlara bir doz verdiğimizde iğrenç
Got them ODing, leaning in each coast
– Onları ODing var, her sahil eğilerek
Scenery froze, take notes, Rock Rolls
– Sahne dondu, not al, Rock Rolls
Diamonds that fit in Chanel Minks in the winter
– Kışın Chanel Vizonlarına uyan elmaslar
Who fucking with us
– Kim bizimle lanet
We coming to give them the shivers
– Onları korkutmaya geliyoruz.
Watery flows, spilling like rivers
– Sulu akar, nehirler gibi dökülür
Flooding the street, hoping niggas swimming is moving gorillas
– Sokak sel, zenciler yüzme umuduyla goriller hareket ediyor
King Kongs, Godzillas when we roll up
– Kral Kongs, Godzillas yuvarlandığımızda
Seat filling niggas, get up when we show up
– Koltuk dolduran zenciler, ortaya çıktığımızda kalk

Please don’t throw up
– Lütfen kusmayın
Hold your liquor, grow up
– Likörünü tut, büyü
If you robbing niggas
– Eğer zencileri soyuyorsan
We going to show you how to blow up
– Nasıl havaya uçurmak için size göstermek için gidiyoruz
Thank your lucky stars
– Şanslı yıldızlarına teşekkür et
It’s the Rap Czar, tuck your shit in
– Bu Rap Çarı, bokunu içeri sok
My niggas bite like Rin Tin Tin, my chagrin
– Zencilerim rin Tin Tin gibi ısırır, benim üzüntümdür
You never win, model thin, walking crack in your shin
– Asla kazanamazsın, ince bir model, bacaklarında yürüyen bir çatlak
She gives in every time that I spin
– O verir içinde her zaman o ben spin
Square up, bow down to the kings of the hall
– Kare Yukarı, salonun krallarına boyun eğ
We wade on, talk shit while we ball
– Devam edeceğiz, top oynarken bok konuşacağız
So what’s cracking with y’all
– Peki hepiniz ne yapıyorsunuz

Native New Yorker
– Yerli New Yorklu
And the slick talker featured in order
– Ve kaygan konuşmacı sırayla özellikli
Call the reporter
– Muhabiri Ara
Stepping like the British walkers
– İngiliz yürüyüşçüler gibi adım atmak
Legendary swag flu and see the influence, see how we do it
– Efsanevi yağma gribi ve etkisini görmek, bunu nasıl görmek
Get them into it steadily God, I’m stupid, so undisputed
– Tanrı, ben aptalım, bu yüzden tartışmasız
Act fool, back tool, until they pop off
– Aptal gibi davran, geri alet, onlar çıkana kadar
Police crowd up the street, blocking them off, locking them off
– Polis kalabalığı sokakta, onları engelliyor, onları engelliyor
Got these niggas wilding while I signal my soldiers
– Askerlerimi işaret ederken bu zenciler çıldırıyor
Bossing it up, maintaining composure, stand on the sofa
– Patronluk taslamak, soğukkanlılığını korumak, kanepede durmak
Thirty bottles, twenty waitresses, bring them over
– Otuz şişe, yirmi garson, onları getir
See how we light up shit, nigga, call the promoter
– Bak bakalım nasıl yakacağız, zenci, organizatörü çağır
And tell that nigga bring the bag, better hurry up with it
– Ve o zenciye çantayı getirmesini söyle, acele etsen iyi olur
And count the money up proper, cause you can GET IT
– Ve parayı doğru bir şekilde Sayın, çünkü alabilirsiniz

Yeah
– Evet
It feel good, don’t it, uh
– Güzel bir duygu, değil mi, ah
It feel good, don’t it, uh
– Güzel bir duygu, değil mi, ah
Ay, I want to let y’all know, ay ay
– Ay, hepinize haber vermek istiyorum, ay ay
I want to let y’all know, this Yeezy
– Size haber vermek istiyorum, Bu Yeezy
And you listening to Q-Tip
– Ve sen Q-Tip’i dinliyorsun

Settle up, stiletto up, saddle up and let’s go
– Sakin ol, stiletto Yukarı, eyer yukarı ve gidelim
Good times, only difference, niggas making your dough
– İyi zamanlar, tek fark, zenciler paranı yapıyor
Chatter is up, peep the way we batter it up
– Sohbet başladı, nasıl vurduğumuza bak
On top of the mountain, folding the ladder up
– Dağın tepesinde, merdiveni Yukarı katlama
You dead and done rip up your paper, cause your status is none
– Öldün ve gazeteni yırttın, çünkü durumun yok
Transfixed on the strengths of the page, whether chopper or gauge
– Chopper veya gauge olsun, sayfanın güçlü yönlerine Transfixed

You’re just a single, cause you wouldn’t engage
– Sen sadece bir bekarsın, çünkü meşgul olmazdın
You turnt up with the script on the cup, you keep the goblets with us
– Kadehin üzerindeki senaryoyu çevirdin, kadehleri bizimle birlikte tutuyorsun

See how we push sometimes a man fi get kuff, beat him the head
– Bazen bir erkeği nasıl ittiğimizi, kuff aldığımızı, başını dövdüğümüzü görün
Boop-be-de-de-boff, zippity-boof
– Boop-be-de – de-boff, zippity-boof
Beat him in the head again, “stop killing me, Wolf”, whop
– Tekrar kafasına vur, “beni öldürmeyi bırak, Kurt”, whop
Beat a nigga till he drop, piggity-poof
– Düşene kadar bir zenciyi döv, piggity-poof
Oxy in me pulse
– Oksi içinde beni pulse
He don’t want no problem with niggas
– Zencilerle sorun yaşamak istemiyor.
Fuck it, let’s get to drinking, poison our livers
– Siktir et, hadi içmeye başlayalım, karaciğerlerimizi zehirleyelim
Dammit, we sinners when me and Abstract are together, see we deliver
– Kahretsin, biz günahkarlar, Ben ve Abstract birlikte olduğumuzda, teslim ettiğimizi görüyoruz
She got me touching it, fucking on all my fingers, dammit, we winners
– Bana dokundu, tüm parmaklarımda becerdin, lanet olsun, biz kazananlarız
Pillar of this rap shit, homie, they know
– Bu rap bokunun ayağı, dostum, biliyorlar
Kill everything until it’s time for me to go
– Benim için gitme zamanı gelene kadar her şeyi öldür
That’s when I bomb it with a blow
– İşte o zaman bir darbe ile bombalarım
And then I black and get a little bit dummy
– Ve sonra siyah ve biraz kukla olsun
The microphone is bleeding, you should take it from me
– Mikrofon kanıyor, onu benden almalısın.

Incredibly we do it, and it resonates the music
– İnanılmaz bir şekilde yapıyoruz ve müziği rezonansa sokuyor
I tune it, YouTube it, it could never ever be refuted
– Onu ayarlıyorum, YouTube, asla çürütülemezdi
It’s gnarly for niggas and naughty for ninas
– Zenciler için gnarly ve ninas için yaramaz
Bitches and ballerinas
– Orospular ve balerinler
Ballers and in-betweeners
– Ballers ve in-betweeners
Blatant non-believers and over-achievers
– Bariz inanmayanlar ve aşırı başaranlar
Kicking it in Pele Adidas
– Pele Adidas tekme
Drinking gallons and liters
– Galon ve litre içme
All of you must reconcile a leader
– Hepiniz bir lideri uzlaştırmalısınız
She’s begging to eat us, and her man’s attitude defeated
– Bizi yemek için yalvarıyor ve erkeğinin tavrı yenildi
But never a scandal
– Ama asla bir skandal
Because me and Bus we’re prone to handle it, we’re gentlemen
– Çünkü ben ve otobüs bunu halletmeye eğilimliyiz, biz beyefendiyiz

Not to mention, we’re veterans
– Gaziler olduğumuzdan bahsetmiyorum bile
Second, he need some medicine
– İkincisi, biraz ilaca ihtiyacı var
Before I black as he get off my premises
– Önce ben siyah olarak o almak kapalı benim buildings
Better fly, you pelican, idiot ass niggas
– Uçsan iyi olur, seni pelikan, aptal zenciler
But then again, you need a suit for your funeral measurements
– Ama sonra tekrar, cenaze ölçümleri için bir takım elbise gerekir
See me doing it effortless
– Bunu zahmetsizce yaparken beni izle
It’s never getting no better than this
– Hiçbir zaman bu daha iyi oluyor
Giving your shit to convince a better preference
– Daha iyi bir tercihi ikna etmek için bokunu vermek
Watch me turn them to skeletons
– Onları iskeletlere çevirirken beni izle
See how I come and bring out the betterness
– Bak nasıl geliyorum ve daha iyisini ortaya çıkarıyorum
Time is with it and I rep the foreverness
– Zaman onunla ve ben foreverness temsilcisi
Flying, United Emirates, sized private plane, that kind of etiquette
– Uçan, Birleşik Emirlikleri, büyük boy özel uçak, bu tür görgü kuralları
Purchasing diamonds, handle them delicate
– Elmas satın alırken, hassas bir şekilde ele alın
Now you need you a better ref
– Şimdi daha iyi bir hakeme ihtiyacın var
You could peep us regulating, see we all in this bitch like we ain’t never left
– Bizi gözetleyebilir, bu orospunun içinde hiç gitmediğimiz gibi görebilirsin

I want to thank you Heavenly Father
– Sana teşekkür etmek istiyorum Göksel Baba
For shining your light on me
– Bana ışık tuttuğun için
I want to thank you Heavenly Father
– Sana teşekkür etmek istiyorum Göksel Baba
For shining your light on me
– Bana ışık tuttuğun için
I know it couldn’t have happened without you
– O olamazdı sensiz biliyorum
Ooo-ooh without you-ooooooohhh
– Ooo-ooh sensiz-oooooohhh
Without you-ohh
– Sensiz-ohh
Without you
– Sensiz

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

Leave a Reply

Your email address will not be published.