Home » Chris Brown Feat. Busta Rhymes & Lil Wayne – Look At Me Now İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Chris Brown Feat. Busta Rhymes & Lil Wayne – Look At Me Now İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Chris Brown Feat. Busta Rhymes & Lil Wayne – Look At Me Now İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Chris Brown Feat. Busta Rhymes & Lil Wayne – Look At Me Now İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Chris Brown Feat. Busta Rhymes & Lil Wayne – Look At Me Now İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierI don’t see how you can hate from outside the club
– Kulübün dışından nasıl nefret edersin anlamıyorum.
You can’t even get in hahaha
– Hahaha’ya bile giremezsin.
Leggo
– Leggo

Yellow model chick, yellow bottle sippin’
– Sarı model civciv, sarı şişe yudumlarken
Yellow Lamborghini, yellow top missin’
– Sarı Lamborghini, sarı üst missin’
Yeah, yeah, that shit look like a toupee
– Evet, Evet, peruğa benziyor.
I get what you get in ten years, in two days
– On yıl içinde, iki gün içinde aldığın şeyi alıyorum.

Ladies love me, I’m on my Cool J
– Bayanlar beni seviyor, havalı J’mdeyim
If you get what I get, what would you say?
– Benim aldığımı sen alırsan, ne dersin?
She wax it all off, Mr. Miyagi
– Her şeyi Balmumu ile siliyor, Bay Miyagi
And them suicide doors, Hari-Kari
– Ve intihar kapıları, Hari-Kari

Look at me now, look at me now (oh, oh…)
– Şimdi bana bak, şimdi bana bak (oh, oh…)
I’m gettin’ paper
– Gettin’ kağıt ediyorum
Look at me now (oh), look at me now (yeah, yeah…)
– Şimdi bana bak (oh), şimdi bana bak (Evet, Evet…)
Fresher than a muh’fucker
– Bir muh’fucker daha taze

Lil’ nigga bigger than gorilla
– Küçük zenci gorilden daha büyük
‘Cause I’m killin’ every nigga that try to be on my shit
– Çünkü benim bokumda olmaya çalışan her zenciyi öldürüyorum.
Better cuff your chick, if you with her, I can get her
– Piliçini kelepçelesen iyi olur, Eğer onunla olursan, onu alabilirim
And she accidentally slip and fall on my dick
– Ve o accidentally slip ve fall üzerinde benim çük

Oops, I said on my dick
– Oops, sikimin üzerinde dedim
I ain’t really mean to say on my dick
– Gerçekten benim dick söylemek istemiyorum
But since we talking about my dick
– Ama benim horoz hakkında konuştuğumuzdan beri
All of you haters say hi to it, I’m done
– Hepiniz ona Merhaba deyin, işim bitti.

Ayo Breezy
– Ayo Sürtük
Let me show you how to keep the dice rollin’
– Sana zarları nasıl atacağını göstereyim.
When you’re doin’ that thing over there, homie
– Orada o şeyi yaparken, Kanka
Aye, aye, aye, aye, aye, aye
– Hay, hay, hay, hay, hay, hay
Let’s go
– Hadi gidelim

‘Cause I feel like I’m runnin’ and I’m feelin’ like I gotta
– Çünkü koşuyormuşum gibi hissediyorum ve koşmam gerekiyormuş gibi hissediyorum.
Get away, get away, get away
– Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş
Better know that I don’t and I won’t ever stop
– Bilmesem iyi olur ve asla durmayacağım
‘Cause you know I gotta win everyday-day (Go)
– Çünkü her gün kazanmam gerektiğini biliyorsun-gün (git)
See, they really, really, wanna pop me (Blow)
– Bakın, onlar gerçekten, gerçekten, ister (Darbe)bana pop
Just know that you will never flop me (Oh)
– Sadece Bana asla flop olmayacağını biliyorum (Oh)
And I know that I can be a little cocky (No)
– Ve biliyorum ki biraz ukala olabilirim (Hayır)

You ain’t never gonna stop me
– Beni asla durduramayacaksın
Every time I come a nigga gotta set it, then I gotta go and then I get it
– Ne zaman gelsem bir zenci ayarlamalı, sonra gitmeliyim ve sonra alıyorum
Then I gotta blow and then I gotta show that
– Sonra üflemeliyim ve sonra bunu göstermeliyim
Any little thing, a nigga think that he be doin’
– Bu işi o artık zenci bir düşünün.

‘Cause it doesn’t matter ’cause I’m gonna da-da-da-da
– Çünkü önemli değil çünkü ben da-da-da-da
Then I’m gonna murder every thing and anything
– O zaman her şeyi ve her şeyi öldüreceğim
A ba-da-boom a ba-da-bing, I gotta do a lot of things
– Bir ba-da-boom bir ba – da-bing, bir çok şey yapmalıyım
That make it clearer to a couple niggas that I always win
– Bu, her zaman kazandığım birkaç zenci için daha net hale getirir
And then I gotta get it again, and again, and again
– Ve sonra tekrar almalıyım, ve tekrar, ve tekrar

And I be doin’ it to death
– Ve bunu ölümüne yapacağım
And now I move a little foul, a nigga better call a ref
– Ve şimdi biraz faul yapıyorum, bir zenci hakem çağırsa iyi olur
And everybody know my style and niggas know that I’m the the best
– Ve herkes benim tarzımı biliyor ve zenciler benim en iyisi olduğumu biliyor
When I come to doing this and I’ll be banging on my chest
– Bunu yapmaya geldiğimde ve göğsümde beceriyor olacağım

And I bang in the East and I’m bangin’ in the West
– Ve doğuda çarpıyorum ve batıda çarpıyorum
And I come to give you more and I will never give you less
– Ve sana daha fazlasını vermeye geldim ve asla daha azını vermeyeceğim

You will hear it in the street or you could read it in the press
– Bunu sokakta duyacaksınız ya da basında okuyabilirsiniz
Do you really wanna know what’s next? (Let’s go)
– Gerçekten Sırada ne olduğunu bilmek istiyor musun? (Hadi gidelim)

See the way we all in it, we all up in the race
– Hepimizin içinde nasıl olduğunu görün, hepimiz yarışa katılıyoruz
And you know we gotta go, now try to keep up with the pace
– Ve gitmemiz gerektiğini biliyorsun, şimdi ayak uydurmaya çalış
And we struggling and hustling, I said it and I get it
– Ve biz mücadele ve hustling, dedim ve anladım

And we always gotta do it, take it to another place
– Ve bunu her zaman yapmalıyız, başka bir yere götürmeliyiz
Gotta taste it and I gotta grab it
– Tadına bakmalıyım ve onu yakalamalıyım
And I gotta cut all through this traffic
– Ve tüm bu trafiği kesmeliyim
Just to be at the top of the throne
– Sadece tahtın tepesinde olmak için
Better know I gotta have it (Have it)
– Daha iyi olması lazım (onu)bilir

Look at me now, look at me now (oh, oh…)
– Şimdi bana bak, şimdi bana bak (oh, oh…)
I’m gettin’ paper
– Gettin’ kağıt ediyorum
Look at me now, (oh) look at me now (yeah, yeah…)
– Şimdi bana bak, (oh) şimdi bana bak (Evet, Evet…)
Fresher than a muh’fucker
– Bir muh’fucker daha taze

Man fuck these bitch ass niggas, how y’all doing?
– Bu orospu zencileri sikeyim, nasılsınız?
I’m Lil Tunechi, I’m a nuisance
– Ben Lil Tunechi, ben bir baş belasıyım
I go stupid, I go dumb like The Three Stooges
– Aptallaşıyorum, üç Yardakçı gibi aptallaşıyorum
I don’t eat sushi, I’m the shit, no I’m pollution, no substitution
– Suşi yemem, ben bokum, hayır, kirlilik, ikame yok

Got a bitch that play in movies in my jacuzzi, pussy juicy
– Jakuzimde film oynayan bir orospu var, sulu kedi
I never gave a fuck about a hater, got money on my radar
– Bir hater umurumda bile olmadı, radarımda para var
Dress like a skater, got a big house, came with a elevator
– Bir patenci gibi giyinmek, büyük bir ev var, bir asansör ile geldi
You niggas ain’t eating, fuck it, tell a waiter
– Siz zenciler yemek yemiyorsunuz, siktir edin, garsona söyleyin

Marley said shoot ’em, and I said okay
– Marley vur dedi, Ben de Tamam dedim.
If you wanted bullshit then I’m like ole!
– Eğer saçmalık istiyorsan, ben de ole gibiyim!
I don’t care what you say, so don’t even speak
– Ne söylediğin umurumda değil, o yüzden konuşma bile
Your girlfriend a freak like Cirque Du Soleil
– Kız arkadaşın Cirque Du Soleil gibi bir ucube
That’s word to my flag, and my flag red
– Bu benim Bayrağım ve Bayrağım kırmızı
I’m out of my head, bitch, I’m outta my mind, from the bottom I climb
– Kafamdan çıktım, kaltak, aklımdan çıktım, alttan tırmanıyorum
You ain’t hotter than mine, nope
– Sen benimkinden daha seksi değilsin, hayır
Not on my time and I’m not even tryin’
– Benim zamanımda değil ve denemiyorum bile

What’s poppin’ Slime? Nothin’ five
– Balçık patlıyor mu? Hiçbir şey beş
And if they trippin’, fuck ’em five
– Ve eğer tökezlerlerse, siktir et onları beş
I ain’t got no time to shuck and jive
– Sikişmek ve şaka yapmak için zamanım yok
These niggas, they sweet as pumpkin pie
– Bu zenciler, balkabağı turtası kadar tatlılar
Ciroc and Sprite on a private flight
– Özel bir uçuşta Ciroc ve Sprite
Bitch I’m enticin’, guidin’ light
– Orospu ben enticin’, guidin ‘ ışık

And my pockets white and my diamonds white
– Ve ceplerim beyaz ve elmaslarım beyaz
And my momma’s nice and my daddy’s dead
– Ve annem iyi ve babam öldü
You faggots scared ’cause I’m too wild
– Siz ibneler korktunuz çünkü ben çok vahşiyim.
Been here for a while, I was like fuck trial
– Bir süredir buradayım, lanet bir deneme gibiydim
I puts it down, I’m so Young Money
– Onu yere koyuyorum, çok gencim para
If you got eyes, look at me now, bitch
– Gözlerin varsa, şimdi bana bak, kaltak

Look at me now, look at me now (oh, oh…)
– Şimdi bana bak, şimdi bana bak (oh, oh…)
I’m gettin’ paper
– Gettin’ kağıt ediyorum
Look at me now, (oh), look at me now (yeah, yeah…)
– Şimdi bana bak, (oh), şimdi bana bak (Evet, Evet…)
I’m fresher than a muh’fucker
– Ben bir muh’fucker daha taze değilim

Okay, okay
– Tamam, tamam
Is that right?
– Bu doğru mu?
I’m fresher than a muh’fucker
– Ben bir muh’fucker daha taze değilim

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: Weitere Informationen hier

Chris Brown Feat. Busta Rhymes & Lil Wayne – Look At Me Now İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Chris #Brown #Feat #Busta #Rhymes #Lil #Wayne #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Chris Brown Feat. Busta Rhymes & Lil Wayne – Look At Me Now İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: https://german.xemloibaihat.com/.

Überprüfe die Informationen zum Thema Chris Brown Feat. Busta Rhymes & Lil Wayne – Look At Me Now İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalI don’t see how you can hate from outside the club
– Kulübün dışından nasıl nefret edersin anlamıyorum.
You can’t even get in hahaha
– Hahaha’ya bile giremezsin.
Leggo
– Leggo

Yellow model chick, yellow bottle sippin’
– Sarı model civciv, sarı şişe yudumlarken
Yellow Lamborghini, yellow top missin’
– Sarı Lamborghini, sarı üst missin’
Yeah, yeah, that shit look like a toupee
– Evet, Evet, peruğa benziyor.
I get what you get in ten years, in two days
– On yıl içinde, iki gün içinde aldığın şeyi alıyorum.

Ladies love me, I’m on my Cool J
– Bayanlar beni seviyor, havalı J’mdeyim
If you get what I get, what would you say?
– Benim aldığımı sen alırsan, ne dersin?
She wax it all off, Mr. Miyagi
– Her şeyi Balmumu ile siliyor, Bay Miyagi
And them suicide doors, Hari-Kari
– Ve intihar kapıları, Hari-Kari

Look at me now, look at me now (oh, oh…)
– Şimdi bana bak, şimdi bana bak (oh, oh…)
I’m gettin’ paper
– Gettin’ kağıt ediyorum
Look at me now (oh), look at me now (yeah, yeah…)
– Şimdi bana bak (oh), şimdi bana bak (Evet, Evet…)
Fresher than a muh’fucker
– Bir muh’fucker daha taze

Lil’ nigga bigger than gorilla
– Küçük zenci gorilden daha büyük
‘Cause I’m killin’ every nigga that try to be on my shit
– Çünkü benim bokumda olmaya çalışan her zenciyi öldürüyorum.
Better cuff your chick, if you with her, I can get her
– Piliçini kelepçelesen iyi olur, Eğer onunla olursan, onu alabilirim
And she accidentally slip and fall on my dick
– Ve o accidentally slip ve fall üzerinde benim çük

Oops, I said on my dick
– Oops, sikimin üzerinde dedim
I ain’t really mean to say on my dick
– Gerçekten benim dick söylemek istemiyorum
But since we talking about my dick
– Ama benim horoz hakkında konuştuğumuzdan beri
All of you haters say hi to it, I’m done
– Hepiniz ona Merhaba deyin, işim bitti.

Ayo Breezy
– Ayo Sürtük
Let me show you how to keep the dice rollin’
– Sana zarları nasıl atacağını göstereyim.
When you’re doin’ that thing over there, homie
– Orada o şeyi yaparken, Kanka
Aye, aye, aye, aye, aye, aye
– Hay, hay, hay, hay, hay, hay
Let’s go
– Hadi gidelim

‘Cause I feel like I’m runnin’ and I’m feelin’ like I gotta
– Çünkü koşuyormuşum gibi hissediyorum ve koşmam gerekiyormuş gibi hissediyorum.
Get away, get away, get away
– Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş
Better know that I don’t and I won’t ever stop
– Bilmesem iyi olur ve asla durmayacağım
‘Cause you know I gotta win everyday-day (Go)
– Çünkü her gün kazanmam gerektiğini biliyorsun-gün (git)
See, they really, really, wanna pop me (Blow)
– Bakın, onlar gerçekten, gerçekten, ister (Darbe)bana pop
Just know that you will never flop me (Oh)
– Sadece Bana asla flop olmayacağını biliyorum (Oh)
And I know that I can be a little cocky (No)
– Ve biliyorum ki biraz ukala olabilirim (Hayır)

You ain’t never gonna stop me
– Beni asla durduramayacaksın
Every time I come a nigga gotta set it, then I gotta go and then I get it
– Ne zaman gelsem bir zenci ayarlamalı, sonra gitmeliyim ve sonra alıyorum
Then I gotta blow and then I gotta show that
– Sonra üflemeliyim ve sonra bunu göstermeliyim
Any little thing, a nigga think that he be doin’
– Bu işi o artık zenci bir düşünün.

‘Cause it doesn’t matter ’cause I’m gonna da-da-da-da
– Çünkü önemli değil çünkü ben da-da-da-da
Then I’m gonna murder every thing and anything
– O zaman her şeyi ve her şeyi öldüreceğim
A ba-da-boom a ba-da-bing, I gotta do a lot of things
– Bir ba-da-boom bir ba – da-bing, bir çok şey yapmalıyım
That make it clearer to a couple niggas that I always win
– Bu, her zaman kazandığım birkaç zenci için daha net hale getirir
And then I gotta get it again, and again, and again
– Ve sonra tekrar almalıyım, ve tekrar, ve tekrar

And I be doin’ it to death
– Ve bunu ölümüne yapacağım
And now I move a little foul, a nigga better call a ref
– Ve şimdi biraz faul yapıyorum, bir zenci hakem çağırsa iyi olur
And everybody know my style and niggas know that I’m the the best
– Ve herkes benim tarzımı biliyor ve zenciler benim en iyisi olduğumu biliyor
When I come to doing this and I’ll be banging on my chest
– Bunu yapmaya geldiğimde ve göğsümde beceriyor olacağım

And I bang in the East and I’m bangin’ in the West
– Ve doğuda çarpıyorum ve batıda çarpıyorum
And I come to give you more and I will never give you less
– Ve sana daha fazlasını vermeye geldim ve asla daha azını vermeyeceğim

You will hear it in the street or you could read it in the press
– Bunu sokakta duyacaksınız ya da basında okuyabilirsiniz
Do you really wanna know what’s next? (Let’s go)
– Gerçekten Sırada ne olduğunu bilmek istiyor musun? (Hadi gidelim)

See the way we all in it, we all up in the race
– Hepimizin içinde nasıl olduğunu görün, hepimiz yarışa katılıyoruz
And you know we gotta go, now try to keep up with the pace
– Ve gitmemiz gerektiğini biliyorsun, şimdi ayak uydurmaya çalış
And we struggling and hustling, I said it and I get it
– Ve biz mücadele ve hustling, dedim ve anladım

And we always gotta do it, take it to another place
– Ve bunu her zaman yapmalıyız, başka bir yere götürmeliyiz
Gotta taste it and I gotta grab it
– Tadına bakmalıyım ve onu yakalamalıyım
And I gotta cut all through this traffic
– Ve tüm bu trafiği kesmeliyim
Just to be at the top of the throne
– Sadece tahtın tepesinde olmak için
Better know I gotta have it (Have it)
– Daha iyi olması lazım (onu)bilir

Look at me now, look at me now (oh, oh…)
– Şimdi bana bak, şimdi bana bak (oh, oh…)
I’m gettin’ paper
– Gettin’ kağıt ediyorum
Look at me now, (oh) look at me now (yeah, yeah…)
– Şimdi bana bak, (oh) şimdi bana bak (Evet, Evet…)
Fresher than a muh’fucker
– Bir muh’fucker daha taze

Man fuck these bitch ass niggas, how y’all doing?
– Bu orospu zencileri sikeyim, nasılsınız?
I’m Lil Tunechi, I’m a nuisance
– Ben Lil Tunechi, ben bir baş belasıyım
I go stupid, I go dumb like The Three Stooges
– Aptallaşıyorum, üç Yardakçı gibi aptallaşıyorum
I don’t eat sushi, I’m the shit, no I’m pollution, no substitution
– Suşi yemem, ben bokum, hayır, kirlilik, ikame yok

Got a bitch that play in movies in my jacuzzi, pussy juicy
– Jakuzimde film oynayan bir orospu var, sulu kedi
I never gave a fuck about a hater, got money on my radar
– Bir hater umurumda bile olmadı, radarımda para var
Dress like a skater, got a big house, came with a elevator
– Bir patenci gibi giyinmek, büyük bir ev var, bir asansör ile geldi
You niggas ain’t eating, fuck it, tell a waiter
– Siz zenciler yemek yemiyorsunuz, siktir edin, garsona söyleyin

Marley said shoot ’em, and I said okay
– Marley vur dedi, Ben de Tamam dedim.
If you wanted bullshit then I’m like ole!
– Eğer saçmalık istiyorsan, ben de ole gibiyim!
I don’t care what you say, so don’t even speak
– Ne söylediğin umurumda değil, o yüzden konuşma bile
Your girlfriend a freak like Cirque Du Soleil
– Kız arkadaşın Cirque Du Soleil gibi bir ucube
That’s word to my flag, and my flag red
– Bu benim Bayrağım ve Bayrağım kırmızı
I’m out of my head, bitch, I’m outta my mind, from the bottom I climb
– Kafamdan çıktım, kaltak, aklımdan çıktım, alttan tırmanıyorum
You ain’t hotter than mine, nope
– Sen benimkinden daha seksi değilsin, hayır
Not on my time and I’m not even tryin’
– Benim zamanımda değil ve denemiyorum bile

What’s poppin’ Slime? Nothin’ five
– Balçık patlıyor mu? Hiçbir şey beş
And if they trippin’, fuck ’em five
– Ve eğer tökezlerlerse, siktir et onları beş
I ain’t got no time to shuck and jive
– Sikişmek ve şaka yapmak için zamanım yok
These niggas, they sweet as pumpkin pie
– Bu zenciler, balkabağı turtası kadar tatlılar
Ciroc and Sprite on a private flight
– Özel bir uçuşta Ciroc ve Sprite
Bitch I’m enticin’, guidin’ light
– Orospu ben enticin’, guidin ‘ ışık

And my pockets white and my diamonds white
– Ve ceplerim beyaz ve elmaslarım beyaz
And my momma’s nice and my daddy’s dead
– Ve annem iyi ve babam öldü
You faggots scared ’cause I’m too wild
– Siz ibneler korktunuz çünkü ben çok vahşiyim.
Been here for a while, I was like fuck trial
– Bir süredir buradayım, lanet bir deneme gibiydim
I puts it down, I’m so Young Money
– Onu yere koyuyorum, çok gencim para
If you got eyes, look at me now, bitch
– Gözlerin varsa, şimdi bana bak, kaltak

Look at me now, look at me now (oh, oh…)
– Şimdi bana bak, şimdi bana bak (oh, oh…)
I’m gettin’ paper
– Gettin’ kağıt ediyorum
Look at me now, (oh), look at me now (yeah, yeah…)
– Şimdi bana bak, (oh), şimdi bana bak (Evet, Evet…)
I’m fresher than a muh’fucker
– Ben bir muh’fucker daha taze değilim

Okay, okay
– Tamam, tamam
Is that right?
– Bu doğru mu?
I’m fresher than a muh’fucker
– Ben bir muh’fucker daha taze değilim

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

2 thoughts on “Chris Brown Feat. Busta Rhymes & Lil Wayne – Look At Me Now İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *