Home » DMX Feat. Bono – Skyscrapers İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

DMX Feat. Bono – Skyscrapers İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

by Mein GroBer
DMX Feat. Bono – Skyscrapers İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema DMX Feat. Bono – Skyscrapers İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

DMX Feat. Bono – Skyscrapers İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierI’ve seen coal turned to diamonds
– Gördüğüm kömür elmas döndü
And blind man’s visions become skyscrapers
– Ve kör adamın vizyonları gökdelenler haline gelir
What begun as a scene is no longer a dream
– Bir sahne olarak başlayan şey artık bir rüya değil
Let’s become skyscrapers
– Gökdelenler olalım
Skyscrapers
– Gökdelenler

Whenever I went through something
– Ne zaman bir şey yaşadıysam
It brought me closer to God (Come on)
– Beni Tanrı’ya yaklaştırdı (Hadi)
And I stayed in something so now I’m closer to God (Come on)
– Ve bir şeyde kaldım, Bu yüzden şimdi Tanrı’ya daha yakınım (Hadi)
But closer is hard, the attacks get stronger (Uh-huh)
– Ama yaklaşmak zor, saldırılar daha da güçleniyor (Uh-huh)
Become much harder to fight and they last longer (Yeah)
– Savaşmak çok daha zor hale gelir ve daha uzun süre dayanırlar (Evet)

That’s what it’s always been, joy with the pain (Uh-huh, ooo)
– Her zaman böyle oldu, acı ile sevinç (Uh-huh, ooo)
Dark with the light, sun with the rain (Oh)
– Işıkla karanlık, yağmurla güneş (Oh)
But with the right perspective there’s something to gain (What)
– Ama doğru bakış açısı ile kazanmak için bir şey var (ne)
Look for the good in the bad, not the sun when it rains
– İyiyi kötüde Ara, yağmur yağdığında güneşi değil

I’ve seen coal turned to diamonds
– Gördüğüm kömür elmas döndü
And blind man’s visions become skyscrapers
– Ve kör adamın vizyonları gökdelenler haline gelir
What begun as a scene is no longer a dream
– Bir sahne olarak başlayan şey artık bir rüya değil
Let’s become skyscrapers
– Gökdelenler olalım
Skyscrapers
– Gökdelenler

I don’t like better, better gets you comfortable (Uh-huh)
– Daha iyisini sevmiyorum, daha iyi seni rahatlatıyor (Uh-huh)
Comfort puts you to sleep
– Konfor sizi uyutur
Need to know what’s up with you (What)
– Neyin olduğunu bilmelisin (ne)
Hate and love relationship with what I love (Yeah)
– Sevdiğim şeyle nefret ve aşk ilişkisi (Evet)
Hate it because it kills me, love it for what it does (Why)
– Beni öldürür çünkü nefret, ne aşk (Neden)

See also  The BossHoss - AYO | little help bosshoss lyrics deutsch | Deutschlands führende Songtext-Website

Every day I live, every day I die (Ugh, ugh)
– Her gün yaşıyorum, her gün ölüyorum (Ugh, ugh)

Don’t always laugh but every day I cry (Ugh, cry)
– Her zaman gülme ama her gün ağlıyorum (Ugh, ağla)
Used to wonder why, now I enjoy the rain
– Nedenini merak ederdim, şimdi yağmurun tadını çıkarıyorum
Stronger with the struggle can’t live without the pain (What)
– Mücadele ile daha güçlü acı olmadan yaşayamam (ne)

I just wanna be heard, fuck the fame (Yeah)
– Sadece duyulmak istiyorum, Şöhreti siktir et (Evet)
My words will live forever, fuck my name (Come on)
– Sözlerim sonsuza kadar yaşayacak, adımı siktir et (Hadi)
Father God, please give me the strength I need
– Baba Tanrım, lütfen bana ihtiyacım olan gücü ver
I was born in the dirt, so it’s like you planted the seed
– Ben toprakta doğdum, bu yüzden tohumu ektin gibi

Let me grow
– Büyümeme izin ver

I’ve seen coal turned to diamonds
– Gördüğüm kömür elmas döndü
And blind man’s visions become skyscrapers
– Ve kör adamın vizyonları gökdelenler haline gelir
What begun as a scene is no longer a dream
– Bir sahne olarak başlayan şey artık bir rüya değil
Let’s become skyscrapers
– Gökdelenler olalım

Put your hands high and touch the sky
– Ellerini Kaldır ve gökyüzüne dokun
Put your hands high and touch the skyscrapers
– Ellerini Kaldır ve gökdelenlere dokun
Put your hands high and touch the sky
– Ellerini Kaldır ve gökyüzüne dokun
Put your hands high and touch the skyscrapers
– Ellerini Kaldır ve gökdelenlere dokun
Breezes in the summer comet sky
– Yaz kuyrukluyıldız gökyüzünde esintiler
And jungle city lights go flashing by
– Ve Orman şehir ışıkları yanıp sönüyor
Feel full of, feel full, full
– Dolu hissediyorum, dolu hissediyorum, dolu

Reach for the sky, ooh, yeah
– Gökyüzüne uzan, ooh, Evet
Reach for the sky
– Gökyüzüne uzan
Reach for the sky, ooh, yeah
– Gökyüzüne uzan, ooh, Evet
Reach for the sky
– Gökyüzüne uzan
Reach for the sky
– Gökyüzüne uzan
The sky ain’t gon’ hold you
– Gökyüzü seni tutmayacak
The sky is not gon’ hold you
– Gökyüzü seni tutmayacak

See also  Dotan – Home II İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: https://german. xemloibaihat.com/lyrics

DMX Feat. Bono – Skyscrapers İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#DMX #Feat #Bono #Skyscrapers #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

DMX Feat. Bono – Skyscrapers İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: https://german.xemloibaihat .com.

Überprüfe die Informationen zum Thema DMX Feat. Bono – Skyscrapers İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalI’ve seen coal turned to diamonds
– Gördüğüm kömür elmas döndü
And blind man’s visions become skyscrapers
– Ve kör adamın vizyonları gökdelenler haline gelir
What begun as a scene is no longer a dream
– Bir sahne olarak başlayan şey artık bir rüya değil
Let’s become skyscrapers
– Gökdelenler olalım
Skyscrapers
– Gökdelenler

Whenever I went through something
– Ne zaman bir şey yaşadıysam
It brought me closer to God (Come on)
– Beni Tanrı’ya yaklaştırdı (Hadi)
And I stayed in something so now I’m closer to God (Come on)
– Ve bir şeyde kaldım, Bu yüzden şimdi Tanrı’ya daha yakınım (Hadi)
But closer is hard, the attacks get stronger (Uh-huh)
– Ama yaklaşmak zor, saldırılar daha da güçleniyor (Uh-huh)
Become much harder to fight and they last longer (Yeah)
– Savaşmak çok daha zor hale gelir ve daha uzun süre dayanırlar (Evet)

That’s what it’s always been, joy with the pain (Uh-huh, ooo)
– Her zaman böyle oldu, acı ile sevinç (Uh-huh, ooo)
Dark with the light, sun with the rain (Oh)
– Işıkla karanlık, yağmurla güneş (Oh)
But with the right perspective there’s something to gain (What)
– Ama doğru bakış açısı ile kazanmak için bir şey var (ne)
Look for the good in the bad, not the sun when it rains
– İyiyi kötüde Ara, yağmur yağdığında güneşi değil

I’ve seen coal turned to diamonds
– Gördüğüm kömür elmas döndü
And blind man’s visions become skyscrapers
– Ve kör adamın vizyonları gökdelenler haline gelir
What begun as a scene is no longer a dream
– Bir sahne olarak başlayan şey artık bir rüya değil
Let’s become skyscrapers
– Gökdelenler olalım
Skyscrapers
– Gökdelenler

I don’t like better, better gets you comfortable (Uh-huh)
– Daha iyisini sevmiyorum, daha iyi seni rahatlatıyor (Uh-huh)
Comfort puts you to sleep
– Konfor sizi uyutur
Need to know what’s up with you (What)
– Neyin olduğunu bilmelisin (ne)
Hate and love relationship with what I love (Yeah)
– Sevdiğim şeyle nefret ve aşk ilişkisi (Evet)
Hate it because it kills me, love it for what it does (Why)
– Beni öldürür çünkü nefret, ne aşk (Neden)

See also  Mando Diao – Dance With Somebody (Radio Version) İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Every day I live, every day I die (Ugh, ugh)
– Her gün yaşıyorum, her gün ölüyorum (Ugh, ugh)

Don’t always laugh but every day I cry (Ugh, cry)
– Her zaman gülme ama her gün ağlıyorum (Ugh, ağla)
Used to wonder why, now I enjoy the rain
– Nedenini merak ederdim, şimdi yağmurun tadını çıkarıyorum
Stronger with the struggle can’t live without the pain (What)
– Mücadele ile daha güçlü acı olmadan yaşayamam (ne)

I just wanna be heard, fuck the fame (Yeah)
– Sadece duyulmak istiyorum, Şöhreti siktir et (Evet)
My words will live forever, fuck my name (Come on)
– Sözlerim sonsuza kadar yaşayacak, adımı siktir et (Hadi)
Father God, please give me the strength I need
– Baba Tanrım, lütfen bana ihtiyacım olan gücü ver
I was born in the dirt, so it’s like you planted the seed
– Ben toprakta doğdum, bu yüzden tohumu ektin gibi

Let me grow
– Büyümeme izin ver

I’ve seen coal turned to diamonds
– Gördüğüm kömür elmas döndü
And blind man’s visions become skyscrapers
– Ve kör adamın vizyonları gökdelenler haline gelir
What begun as a scene is no longer a dream
– Bir sahne olarak başlayan şey artık bir rüya değil
Let’s become skyscrapers
– Gökdelenler olalım

Put your hands high and touch the sky
– Ellerini Kaldır ve gökyüzüne dokun
Put your hands high and touch the skyscrapers
– Ellerini Kaldır ve gökdelenlere dokun
Put your hands high and touch the sky
– Ellerini Kaldır ve gökyüzüne dokun
Put your hands high and touch the skyscrapers
– Ellerini Kaldır ve gökdelenlere dokun
Breezes in the summer comet sky
– Yaz kuyrukluyıldız gökyüzünde esintiler
And jungle city lights go flashing by
– Ve Orman şehir ışıkları yanıp sönüyor
Feel full of, feel full, full
– Dolu hissediyorum, dolu hissediyorum, dolu

Reach for the sky, ooh, yeah
– Gökyüzüne uzan, ooh, Evet
Reach for the sky
– Gökyüzüne uzan
Reach for the sky, ooh, yeah
– Gökyüzüne uzan, ooh, Evet
Reach for the sky
– Gökyüzüne uzan
Reach for the sky
– Gökyüzüne uzan
The sky ain’t gon’ hold you
– Gökyüzü seni tutmayacak
The sky is not gon’ hold you
– Gökyüzü seni tutmayacak

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

You may also like

1 comment

buy dmt 15/10/2021 - 8:45 pm

806410 392996Just a smiling visitor here to share the adore (:, btw outstanding design . “Audacity, more audacity and always audacity.” by Georges Jacques Danton. 845240

Reply

Leave a Comment