Home » Herbert Pagani – La Bonne Franquette Fransızca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Herbert Pagani – La Bonne Franquette Fransızca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Herbert Pagani – La Bonne Franquette Fransızca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Herbert Pagani – La Bonne Franquette Fransızca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Herbert Pagani – La Bonne Franquette Fransızca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierParl?:
– Konuşmak mı?:
Milan, Londres, Amsterdam, rationnement d’essence
– Milano, Londra, Amsterdam, benzin rasyonlama
Les dames du macadam s’hibernent le dimanche
– Macadam bayanlar Pazar günü kış uykusuna
Et pour les autoroutes c’est l’aube du silence
– Ve otoyollar için sessizliğin şafağı
Mais dans ma vieille Europe couleur d’aust? rit?
– Ama benim eski Avrupa aust renk? güler?
O? le steak se fait cher et la monnaie plus rare
– O? biftek pahalı ve değişim nadirdir
Les amoureux d? couvrent leurs guitares,
– Aşıklar d? gitarlarını örtün,
Leur femme, Leurs trottoirs, et leurs voisins
– Eşleri, kaldırımları ve komşuları
Richesses oubli? es au jour de l’abondance
– Unutulmuş zenginlikler mi? bolluk gününde
Et moi j’ai r? veill? du lit de ma m? moire
– Ve ben r var? izle? annemin yatağından mı? bellek çubuğu
Les noms de mes amis, les bruits de la conscience
– Arkadaşlarımın isimleri, bilinç sesleri
Ces ann? es de la rage, ces heures de l’amour
– Bu ann’ler mi? öfke es, bu aşk saatleri
Que je vous chante en rime et sans d? cor autour
– Sana kafiyeli ve d olmadan şarkı söylediğimi mi? boynuz etrafında
Rien d’autre que ces plages ou tout espoir commence
– Tüm umudun başladığı bu plajlardan başka bir şey yok
Ces plages oubli? es dans le d? lire des sens
– Unutulmuş Plajlar mı? d vardır? okuma duyuları
Les plages de silence!
– Sessizlik plajları!

Chant?:
– Şarkı?:
Allez! ch? rie! sors tous les verres
– Haydi! ch? rie! tüm gözlükleri çıkar
Le vieux Chianti, les boites de bi? re
– Eski Chianti, bi kutuları? yeniden
La grande soupi? re et le salami
– Büyük iç çekiş mi? yeniden ve salam
On verra pas passer la nuit
– O gece bir daha göremeyeceğiz
Ce soir on f? te l’anniversaire
– Bu gece biz f? doğum günün
De Marie-France et de Jean-Pierre
– Marie-France ve Jean-Pierre tarafından
? a fait trois ans qu’ils sont mari? s
– ? üç yıldır evliler mi? s
Ch? rie, passe-moi ton tablier
– Ch? rie, önlüğünü uzatsana.

Y aura Fran? oise et puis Monette
– Fran orada olacak mı? oise ve sonra Monette
Y a m? me des fleurs et un g? teau
– Nedir? bana çiçek ve g? teau
Albert apporte les chandelles
– Albert mumları getiriyor
Y aura Philippe? la sortie de l’op? ra
– Philippe orada olacak mı? operasyonun serbest bırakılması mı? ra
Qui viendra nous faire des photos
– Bize fotoğraf çekmek için kim gelecek

Les voil?! les voil?! c’est vous! quelle merveille!
– Peçe mi?! peçe mi?! sensin! ne merak ediyorum!
Par ici les manteaux, par l? les bouteilles
– Paltolar burada mı? şişe
Les amis, des amis, sont tous des amis
– Arkadaşlar, arkadaşlar, hepsi arkadaş
Plus on est de fous, ah! ah! plus on rit
– Daha neşeli, ah! Ah! ne kadar çok gülüyorsak
Un pique nique en hiver sur une moquette
– Bir halı üzerinde kışın piknik

C’est la faim, c’est la joie, la bonne franquette
– Bu açlık, bu sevinç, iyi franquette
Et? a fume et? a boit,? a chante et? a rit
– Ve? bir sigara ve? bir içki,? bir şarkı ve? bir rıt
Je peux vivre sans pain mais pas sans amis!
– Ekmeksiz yaşayabilirim ama arkadaşsız yaşayamam!

Y a du mousseux qui coule? flots
– Akan köpüklü mi? dalgalandırıyor
? a tangue comme sur un bateau
– ? bir teknede olduğu gibi yunuslama
Dans l’atmosph? re vaguement cosaque
– Atmosferde mi? yeniden belli belirsiz kazak
Philippe recharge son Kodak
– Philippe Kodak’ını şarj ediyor
Ch? rie, descends chez les voisins
– Ch? rie, komşulara git.
Va leur offrir un verre de vin
– Onlara bir kadeh şarap ver
S’ils n’ont pas peur de la java
– Eğer java’dan korkmuyorlarsa
Dis-leur qu’ils montent en pyjama
– Onlara pijama giyeceklerini söyle.

Bravo! quel arbre de No? l
– Tebrikler! hangi Hayır ağacı? l
Y a des lumi? res plein le g? teau
– Işıklar? res tam g? teau
Jean Pierre souffle les chandelles
– Jean Pierre mumları üfler
Maintenant Philippe laisse tomber la cam? ra
– Şimdi Philippe kamerayı düşürüyor mu? ra
Chante nous les Noces de Figaro
– Bize Figaro’nun evliliğini söyle
Les voil?! les voil?! c’est vous! quelle merveille!
– Peçe mi?! peçe mi?! sensin! ne merak ediyorum!
Par ici les manteaux, par l? les bouteilles
– Paltolar burada mı? şişe
Les voisins sont mont? s en chemise de nuit
– Komşular mont mu? gecelik s
On les applaudit, ce sont des amis
– Onları alkışlıyoruz, onlar arkadaş
Un pique nique en hiver sur une moquette
– Bir halı üzerinde kışın piknik
C’est la faim, c’est la joie, la bonne franquette
– Bu açlık, bu sevinç, iyi franquette
Et? a fume et? a boit,? a chante et? a rit
– Ve? bir sigara ve? bir içki,? bir şarkı ve? bir rıt
Je peux vivre sans pain mais pas sans amis…
– Ekmeksiz yaşayabilirim ama arkadaşsız yaşayamam…

Il est trois heures apr? s minuit
– Öğleden sonra saat üç mü? s gece yarısı
Salut Jacquot, salue Julie
– Merhaba Jacquot, julie’yi selamla
Bises? Toni, bises? Germaine
– Öpücük? Toni, öpücük mü? Germain
Allez Gilbert? la prochaine
– Hadi ama Gilbert? sonraki
Au revoir, au revoir, c’? tait vraiment chouette
– Hoşçakal, hoşçakal, değil mi? tait gerçekten güzel
De vous avoir tous ici? la bonne franquette
– Hepinizin burada olması için mi? iyi franquette
Dites au fait, vendredi prochain? a vous dit?
– Bu arada, gelecek Cuma? dedin?
Je peux vivre sans pain mais pas sans amis …
– Ekmeksiz yaşayabilirim ama arkadaşsız yaşayamam …
la la la la la la la la la…
– la la la la la la la la…

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: Siehe hier

Herbert Pagani – La Bonne Franquette Fransızca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Herbert #Pagani #Bonne #Franquette #Fransızca #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Herbert Pagani – La Bonne Franquette Fransızca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: Hier mehr sehen.

Überprüfe die Informationen zum Thema Herbert Pagani – La Bonne Franquette Fransızca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalParl?:
– Konuşmak mı?:
Milan, Londres, Amsterdam, rationnement d’essence
– Milano, Londra, Amsterdam, benzin rasyonlama
Les dames du macadam s’hibernent le dimanche
– Macadam bayanlar Pazar günü kış uykusuna
Et pour les autoroutes c’est l’aube du silence
– Ve otoyollar için sessizliğin şafağı
Mais dans ma vieille Europe couleur d’aust? rit?
– Ama benim eski Avrupa aust renk? güler?
O? le steak se fait cher et la monnaie plus rare
– O? biftek pahalı ve değişim nadirdir
Les amoureux d? couvrent leurs guitares,
– Aşıklar d? gitarlarını örtün,
Leur femme, Leurs trottoirs, et leurs voisins
– Eşleri, kaldırımları ve komşuları
Richesses oubli? es au jour de l’abondance
– Unutulmuş zenginlikler mi? bolluk gününde
Et moi j’ai r? veill? du lit de ma m? moire
– Ve ben r var? izle? annemin yatağından mı? bellek çubuğu
Les noms de mes amis, les bruits de la conscience
– Arkadaşlarımın isimleri, bilinç sesleri
Ces ann? es de la rage, ces heures de l’amour
– Bu ann’ler mi? öfke es, bu aşk saatleri
Que je vous chante en rime et sans d? cor autour
– Sana kafiyeli ve d olmadan şarkı söylediğimi mi? boynuz etrafında
Rien d’autre que ces plages ou tout espoir commence
– Tüm umudun başladığı bu plajlardan başka bir şey yok
Ces plages oubli? es dans le d? lire des sens
– Unutulmuş Plajlar mı? d vardır? okuma duyuları
Les plages de silence!
– Sessizlik plajları!

Chant?:
– Şarkı?:
Allez! ch? rie! sors tous les verres
– Haydi! ch? rie! tüm gözlükleri çıkar
Le vieux Chianti, les boites de bi? re
– Eski Chianti, bi kutuları? yeniden
La grande soupi? re et le salami
– Büyük iç çekiş mi? yeniden ve salam
On verra pas passer la nuit
– O gece bir daha göremeyeceğiz
Ce soir on f? te l’anniversaire
– Bu gece biz f? doğum günün
De Marie-France et de Jean-Pierre
– Marie-France ve Jean-Pierre tarafından
? a fait trois ans qu’ils sont mari? s
– ? üç yıldır evliler mi? s
Ch? rie, passe-moi ton tablier
– Ch? rie, önlüğünü uzatsana.

Y aura Fran? oise et puis Monette
– Fran orada olacak mı? oise ve sonra Monette
Y a m? me des fleurs et un g? teau
– Nedir? bana çiçek ve g? teau
Albert apporte les chandelles
– Albert mumları getiriyor
Y aura Philippe? la sortie de l’op? ra
– Philippe orada olacak mı? operasyonun serbest bırakılması mı? ra
Qui viendra nous faire des photos
– Bize fotoğraf çekmek için kim gelecek

Les voil?! les voil?! c’est vous! quelle merveille!
– Peçe mi?! peçe mi?! sensin! ne merak ediyorum!
Par ici les manteaux, par l? les bouteilles
– Paltolar burada mı? şişe
Les amis, des amis, sont tous des amis
– Arkadaşlar, arkadaşlar, hepsi arkadaş
Plus on est de fous, ah! ah! plus on rit
– Daha neşeli, ah! Ah! ne kadar çok gülüyorsak
Un pique nique en hiver sur une moquette
– Bir halı üzerinde kışın piknik

C’est la faim, c’est la joie, la bonne franquette
– Bu açlık, bu sevinç, iyi franquette
Et? a fume et? a boit,? a chante et? a rit
– Ve? bir sigara ve? bir içki,? bir şarkı ve? bir rıt
Je peux vivre sans pain mais pas sans amis!
– Ekmeksiz yaşayabilirim ama arkadaşsız yaşayamam!

Y a du mousseux qui coule? flots
– Akan köpüklü mi? dalgalandırıyor
? a tangue comme sur un bateau
– ? bir teknede olduğu gibi yunuslama
Dans l’atmosph? re vaguement cosaque
– Atmosferde mi? yeniden belli belirsiz kazak
Philippe recharge son Kodak
– Philippe Kodak’ını şarj ediyor
Ch? rie, descends chez les voisins
– Ch? rie, komşulara git.
Va leur offrir un verre de vin
– Onlara bir kadeh şarap ver
S’ils n’ont pas peur de la java
– Eğer java’dan korkmuyorlarsa
Dis-leur qu’ils montent en pyjama
– Onlara pijama giyeceklerini söyle.

Bravo! quel arbre de No? l
– Tebrikler! hangi Hayır ağacı? l
Y a des lumi? res plein le g? teau
– Işıklar? res tam g? teau
Jean Pierre souffle les chandelles
– Jean Pierre mumları üfler
Maintenant Philippe laisse tomber la cam? ra
– Şimdi Philippe kamerayı düşürüyor mu? ra
Chante nous les Noces de Figaro
– Bize Figaro’nun evliliğini söyle
Les voil?! les voil?! c’est vous! quelle merveille!
– Peçe mi?! peçe mi?! sensin! ne merak ediyorum!
Par ici les manteaux, par l? les bouteilles
– Paltolar burada mı? şişe
Les voisins sont mont? s en chemise de nuit
– Komşular mont mu? gecelik s
On les applaudit, ce sont des amis
– Onları alkışlıyoruz, onlar arkadaş
Un pique nique en hiver sur une moquette
– Bir halı üzerinde kışın piknik
C’est la faim, c’est la joie, la bonne franquette
– Bu açlık, bu sevinç, iyi franquette
Et? a fume et? a boit,? a chante et? a rit
– Ve? bir sigara ve? bir içki,? bir şarkı ve? bir rıt
Je peux vivre sans pain mais pas sans amis…
– Ekmeksiz yaşayabilirim ama arkadaşsız yaşayamam…

Il est trois heures apr? s minuit
– Öğleden sonra saat üç mü? s gece yarısı
Salut Jacquot, salue Julie
– Merhaba Jacquot, julie’yi selamla
Bises? Toni, bises? Germaine
– Öpücük? Toni, öpücük mü? Germain
Allez Gilbert? la prochaine
– Hadi ama Gilbert? sonraki
Au revoir, au revoir, c’? tait vraiment chouette
– Hoşçakal, hoşçakal, değil mi? tait gerçekten güzel
De vous avoir tous ici? la bonne franquette
– Hepinizin burada olması için mi? iyi franquette
Dites au fait, vendredi prochain? a vous dit?
– Bu arada, gelecek Cuma? dedin?
Je peux vivre sans pain mais pas sans amis …
– Ekmeksiz yaşayabilirim ama arkadaşsız yaşayamam …
la la la la la la la la la…
– la la la la la la la la…

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

2 thoughts on “Herbert Pagani – La Bonne Franquette Fransızca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *