Home » Migos Feat. Drake – Having Our Way İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Migos Feat. Drake – Having Our Way İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

by Mein GroBer
Migos Feat. Drake – Having Our Way İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Migos Feat. Drake – Having Our Way İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Migos Feat. Drake – Having Our Way İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierLoad up the Drac’
– Drac yükleyin’
Fuck it, I’m makin’ ’em pay
– Siktir et, onlara para ödetiyorum.
It’s however niggas wan’ take it (ayy)
– Ancak zenciler wan ‘ al (ayy)
I’m havin’ my way, ‘Set out here havin’ his way
– Havin’ geliyorum, ‘burada geçiriyor giderken yola çıktı
Qua’ out here havin’ his way, and like the third Migo, I take
– Qua’ burada havin ‘ onun yolu, ve üçüncü Migo gibi, ben almak
(Bitch, what?)
– (Kaltak, ne?)

Load up the Drac’
– Drac yükleyin’
What else are they gonna play?
– Başka ne çalacaklar?
This however niggas wan’ take it (ayy)
– Bu ancak zenciler wan’ al (ayy)
I’m havin’ my way, ‘Set out here havin’ his way
– Havin’ geliyorum, ‘burada geçiriyor giderken yola çıktı
Qua’ out here havin’ his way, and like the third Migo, I take
– Qua’ burada havin ‘ onun yolu, ve üçüncü Migo gibi, ben almak
(What? Ayy, yeah)
– (Ne? Evet, Evet)

Now that I’m pickin’ it through
– Şimdi ben onu seçiyorum
I just ain’t fell in love ’cause I’m way too awake
– Aşık olmadım çünkü çok uyanığım.
And she tried fuckin’ a rapper to break up my heart
– Ve kalbimi parçalamak için bir rapçi becermeye çalıştı
But my heart doesn’t break
– Ama kalbim kırılmaz
Soon as I link with these niggas
– Bu zencilerle bağlantı kurduğumda
They feelings are written all over they face (what?)
– Duyguları yüzlerinin her tarafına yazılır (ne?)

Okay, great, I’m in the backroom of Wally’s
– Tamam, harika, Wally’nin arka odasındayım.
I spent 30 thousand on somebody’s grapes
– Birinin üzümlerine 30 bin dolar harcadım
We done did so many pull-ups on niggas, no wonder we gettin’ in shape
– Zencilere o kadar çok pull-up yaptık ki, şekil almamıza şaşmamalı
Too busy backin’ my words up with actions
– Sözlerimi eylemlerle desteklemekle meşgulüm.
To ever go front in your face (what? Ayy)
– Hiç yüzünüzde öne çıkmak için (ne? Ayy)

Shit done changed
– Bok değişti
Billionaires talk to me different
– Milyarderler benimle farklı konuşuyor
When they see my paystub from Lucian Grainge
– Ne zaman onlar görmek benim paystub itibaren Lucian Grainge
Told myself that I would get through this verse
– Kendime bu ayeti geçeceğimi söyledim
And I’m not gonna mention the plane
– Ve uçaktan bahsetmeyeceğim.
But look at the plane
– Ama uçağa bak

The fuck are we sayin’? (Yeah, what?), fuck are we sayin’?
– Ne diyorsun LAN biz? (Evet, ne?), ne diyorsun LAN?
Big ’81, but I don’t own a Harley
– Büyük ‘ 81, ama bir Harley’im yok
I ride in Mercedes with Shane (ayy)
– Shane (ayy) ile Mercedes binmek)
It’s me and Lil’ Harley, we wreckin’ this shit
– Ben ve Lil’ Harley, bu boku mahvediyoruz
Then we ’bout to go link with the gang (ayy)
– Sonra çete (ayy) ile bağlantı kurmak için gidiyoruz)
And unlike that clock on the wall at your mama house
– Ve annenin evindeki duvardaki saatin aksine
I do not have time to hang
– Asmak için zamanım yok

Please don’t reach out to me
– Lütfen bana ulaşma.
Think watchin’ too much of Stephen done got to me
– Stephen’ı çok fazla izlemenin beni etkilediğini düşünüyorum.
Verses too eas’, I’m servin’ up by the threes
– Ayetler çok eas’, ben üçlü tarafından servin ‘ değilim
I’m playin’ pool in the pool just connects to the beach
– Havuzda bilardo oynuyorum sadece plaja bağlanıyor
I’ve been too solid to ever have stripes on my sneak’s, you get what I mean?
– Demek istediğim şu, gizlice benim üzerinde çizgiler çok katı oldum, aldın mı?
Back in the day my dawgs was puttin’ eight balls
– O zamanlar, dostlarım sekiz top atıyordu.
In the pockets of all of the fiends, and- (what? What?)
– Tüm şeytanların ceplerinde ve – (ne? Ne?)

That was back in the day
– O gün geri döndü
Now we involved in legitimate business
– Şimdi yasal işlerle uğraşıyoruz
Baby, we came a long way
– Bebeğim, çok yol kat ettik.
Sometimes I hop on the road by myself, and I listen to shit that you say
– Bazen tek başıma yola atlarım ve söylediğin her şeyi dinlerim
All of y’all havin’ more followers than dollars
– Dolar daha hepiniz geçiriyor daha takipçileri
And that’s why I cannot relate (ayy, no, what?)
– Ve bu yüzden ilişki kuramıyorum (ayy, hayır, ne?)

Load up the Drac’
– Drac yükleyin’
What else are they gonna play?
– Başka ne çalacaklar?
It’s however niggas wan’ take it (ayy)
– Ancak zenciler wan ‘ al (ayy)
I’m havin’ my way, ‘Set out here havin’ his way
– Havin’ geliyorum, ‘burada geçiriyor giderken yola çıktı
Qua’ out here havin’ his way, and like the third Migo, I take
– Qua’ burada havin ‘ onun yolu, ve üçüncü Migo gibi, ben almak
(What? Ayy)
– (Ne? Ayy)

Load up the Drac’ (Drac’)
– Drac’ (Drac’) yükleyin)
Makin’ them fuck niggas pay (yeah)
– Onları lanet zenciler ödeme yapma (Evet)
Straight out the trap to the play (we gone)
– Düz dışarı the trap için the oyun (Biz gone)
Who said they ain’t havin’ they way? (Who?)
– Kim demiş yollarının olmadığını? (Kim?)
Might have a lil’ more on they plate (eat it up)
– Belki bir tabakta biraz daha var (ye)
We havin’ our way in three ways (woo)
– Üç şekilde yolumuz var (woo)
OVO scope on the Drac’ (ugh)
– Drac’ (ugh) üzerinde OVO kapsamı)
We havin’ our way (havin’ that shit)
– Yolumuza bak! (havin’ boku )

See also  Amália Rodrigues – Vou Dar De Beber A Dor Portekizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Havin’ my way in the city
– Şehirde yolum var
Get pulled out your britches, you talkin’ to trippin’
– Pantolonunu çıkar, trippin’le konuşuyorsun.

Go put all my cliques on, walkin’, ain’t slippin’ (walk)
– Git tüm kliklerimi giy, yürü, kaymıyor (yürü)
Havin’ my way, now this shit like a business
– Havin ‘ my way, şimdi bu bir iş gibi bok
Load up the bases, now I feel like Cal Ripken (ayy)
– Üsleri yükle, şimdi Cal Ripken gibi hissediyorum (ayy)
She had it her way, now she out of a Bentley (skrrt)
– Onun yolu vardı, şimdi bir Bentley’den çıktı (skrrt)
(Skrrt-skrrt, get out, ooh)
– (Skrrt-skrrt, dışarı çık, ooh)

(Offset)
– (Ofset)
Fuck how you take it, we straight from the vacant (hey)
– Lanet olsun, nasıl alıyorsun, biz doğrudan boştan (hey)
I caught me some cases, then beat it, then raced it (hey)
– Bana bazı davalar yakaladım, sonra yendi, sonra yarıştı (hey)
Seen they was hatin’, no communication
– Nefret ettiklerini gördüm, iletişim yok
No invitation, cut off circulation (no)
– Davet yok, dolaşımı kes (hayır)
Blue or the red Bugatti, this the Matrix
– Mavi veya kırmızı Bugatti, bu matris
Crosses all on my body, watch for Satan (chromes)
– Vücudumdaki her şeyi geçiyor, şeytana dikkat et (chromes)

I’m havin’, gallery lavish
– Ben yaşıyorum, Galeri lavish
No talkin’, we smashin’ (smash)
– Konuşmak yok, biz smashin’ (smash)
This one a classic, ain’t none of this average (classic)
– Bu bir klasik, bu ortalamanın hiçbiri değil (klasik)
Sniper, I’m snipin’ the bitch, I’m assassin (snipe)
– Sniper, ben snipin ‘ kaltak, ben suikastçıyım (Su çulluğu)
I piped her, then piped the bitch up for some action (hey)
– Onu piped, sonra bazı eylem için orospu piped (hey)
Don’t even be braggin’, these lil’ niggas maggots (maggots)
– Övünme bile, bu küçük zenciler kurtçuklar (kurtçuklar)
I don’t even flex, that shit be on accident
– Esnemiyorum bile, bu bok kazara olacak
Fell in my lap, hit your bitch on a accident
– Kucağıma düştüm, bir kazada sürtüğüne çarptım
I shoot my shot, it’s on point, that shit accurate (bah, ugh)
– Atışımı yapıyorum, bu noktada, bu bok doğru (bah, ugh)

Load up the Drac’ (chk-chk)
– Drac’ (chk-chk) yükleyin)
What else are they gon’ play? (Fuck it)
– Başka ne oynayacaklar? (Siktir et)
It’s however niggas wanna take it, ayy (it’s up)
– Zenciler onu almak istiyor, ayy (her şey yolunda)
I’m havin’ my way (havin’ it), ‘Set out here havin’ his way (‘Set)
– Ben kendi yolumdayım (havin ‘it),’ burada yola çıkıyorum havin ‘ onun yolu (‘Set)
Qua’ out here havin’ his way (Qua’), and like the third Migo, I take
– Qua’ out here havin’ his way (Qua’) ve üçüncü Migo gibi, ben de
(What? Ayy, yeah)
– (Ne? Evet, Evet)

(Takeoff)
– (Kalkış)
I’m shovin’ that shit in they face
– O boku suratlarına sokuyorum.
Then I go put that boy right in his place
– Sonra gidip o çocuğu onun yerine koyacağım.
They know that I’m havin’ my way (why?)
– Yolumu tuttuğumu biliyorlar (neden?)
I was 17 on a song with Drake
– Drake ile bir şarkıda 17 yaşındaydım
It’s like an eviction notice when we droppin’ (get out)
– Düştüğümüzde tahliye bildirimi gibi (dışarı çık)
‘Cause niggas get moved out they space (move)
– Çünkü zenciler uzaydan taşınırlar (hareket ederler)

Two and a half, was going on three
– İki buçuk, üç devam ediyordu
But fuck it ’cause it’s worth the wait (fuck it)
– Ama siktir et çünkü beklemeye değer (siktir et)
Not to be ignorant, but I want everything that’s on the menu
– Cahil olmak değil, ama menüde olan her şeyi istiyorum
And what’s on your plate (give me that)
– Ve tabağında ne var (bana ver)
I talk to God, He give me the faith (God)
– Tanrı ile konuşuyorum, bana inanç veriyor (Tanrı)
I hit the boy if I need me a Drac’ (brr)
– Bana bir Drac’ (brr) ihtiyacım olursa çocuğa vururum)
I got a Richie that sit on my left (yeah)
– Solumda oturan bir Richie var (Evet)
But somehow, I always be pullin’ up late (how?)
– Ama her nasılsa, her zaman geç kalıyorum (nasıl?)

Ain’t been on Earth (no)
– Dünya’da değil (hayır)
Ever since I copped that rocket chain and took a trip to outer space (go)
– O roket zincirini ele geçirdiğimden ve uzaya bir yolculuğa çıktığımdan beri (git)
Ever since birth, my mama (mama) told me that they gon’ act cool
– Doğumdan beri annem (annem) bana havalı davranacaklarını söyledi
But they really hate (hate)
– Ama gerçekten nefret ediyorlar (nefret)
I know my worth (worth), so you ain’t gettin’ no verse if you talkin’ ’bout a lil’ ‘K (nah)
– Değerimi biliyorum (değer), bu yüzden bir lil’ ‘k (nah) hakkında konuşursan hiçbir ayet alamazsın)
Make ’em say church (amen)
– Onlara kilise (Amin) dedirtmek)
When they see clarity diamonds and stones in my Jesus face
– İsa yüzümde elmas ve taşların berraklığını gördüklerinde
Ain’t gotta run ’cause this not a race (huh-huh-huh, go)
– Koşmak zorunda değilsin çünkü bu bir yarış değil (huh-huh-huh, git)

Load up the Drac’ (chk-chk)
– Drac’ (chk-chk) yükleyin)
What else are they gon’ play (fuck it)
– Başka ne oynayacaklar (siktir et)
It’s however niggas wanna take it, ayy (it’s up)
– Zenciler onu almak istiyor, ayy (her şey yolunda)
I’m havin’ my way (havin’ it), ‘Set out here havin’ his way (‘Set)
– Ben kendi yolumdayım (havin ‘it),’ burada yola çıkıyorum havin ‘ onun yolu (‘Set)
Qua’ out here havin’ his way (Qua’), and like the third Migo, I take
– Qua’ out here havin’ his way (Qua’) ve üçüncü Migo gibi, ben de
(Takeoff)
– (Kalkış)

See also  Ariana Grande – positions İngilizce Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: German.xemloibaihat.com/lyrics

Migos Feat. Drake – Having Our Way İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Migos #Feat #Drake #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Migos Feat. Drake – Having Our Way İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: Hier ansehen.

Überprüfe die Informationen zum Thema Migos Feat. Drake – Having Our Way İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalLoad up the Drac’
– Drac yükleyin’
Fuck it, I’m makin’ ’em pay
– Siktir et, onlara para ödetiyorum.
It’s however niggas wan’ take it (ayy)
– Ancak zenciler wan ‘ al (ayy)
I’m havin’ my way, ‘Set out here havin’ his way
– Havin’ geliyorum, ‘burada geçiriyor giderken yola çıktı
Qua’ out here havin’ his way, and like the third Migo, I take
– Qua’ burada havin ‘ onun yolu, ve üçüncü Migo gibi, ben almak
(Bitch, what?)
– (Kaltak, ne?)

Load up the Drac’
– Drac yükleyin’
What else are they gonna play?
– Başka ne çalacaklar?
This however niggas wan’ take it (ayy)
– Bu ancak zenciler wan’ al (ayy)
I’m havin’ my way, ‘Set out here havin’ his way
– Havin’ geliyorum, ‘burada geçiriyor giderken yola çıktı
Qua’ out here havin’ his way, and like the third Migo, I take
– Qua’ burada havin ‘ onun yolu, ve üçüncü Migo gibi, ben almak
(What? Ayy, yeah)
– (Ne? Evet, Evet)

Now that I’m pickin’ it through
– Şimdi ben onu seçiyorum
I just ain’t fell in love ’cause I’m way too awake
– Aşık olmadım çünkü çok uyanığım.
And she tried fuckin’ a rapper to break up my heart
– Ve kalbimi parçalamak için bir rapçi becermeye çalıştı
But my heart doesn’t break
– Ama kalbim kırılmaz
Soon as I link with these niggas
– Bu zencilerle bağlantı kurduğumda
They feelings are written all over they face (what?)
– Duyguları yüzlerinin her tarafına yazılır (ne?)

Okay, great, I’m in the backroom of Wally’s
– Tamam, harika, Wally’nin arka odasındayım.
I spent 30 thousand on somebody’s grapes
– Birinin üzümlerine 30 bin dolar harcadım
We done did so many pull-ups on niggas, no wonder we gettin’ in shape
– Zencilere o kadar çok pull-up yaptık ki, şekil almamıza şaşmamalı
Too busy backin’ my words up with actions
– Sözlerimi eylemlerle desteklemekle meşgulüm.
To ever go front in your face (what? Ayy)
– Hiç yüzünüzde öne çıkmak için (ne? Ayy)

Shit done changed
– Bok değişti
Billionaires talk to me different
– Milyarderler benimle farklı konuşuyor
When they see my paystub from Lucian Grainge
– Ne zaman onlar görmek benim paystub itibaren Lucian Grainge
Told myself that I would get through this verse
– Kendime bu ayeti geçeceğimi söyledim
And I’m not gonna mention the plane
– Ve uçaktan bahsetmeyeceğim.
But look at the plane
– Ama uçağa bak

The fuck are we sayin’? (Yeah, what?), fuck are we sayin’?
– Ne diyorsun LAN biz? (Evet, ne?), ne diyorsun LAN?
Big ’81, but I don’t own a Harley
– Büyük ‘ 81, ama bir Harley’im yok
I ride in Mercedes with Shane (ayy)
– Shane (ayy) ile Mercedes binmek)
It’s me and Lil’ Harley, we wreckin’ this shit
– Ben ve Lil’ Harley, bu boku mahvediyoruz
Then we ’bout to go link with the gang (ayy)
– Sonra çete (ayy) ile bağlantı kurmak için gidiyoruz)
And unlike that clock on the wall at your mama house
– Ve annenin evindeki duvardaki saatin aksine
I do not have time to hang
– Asmak için zamanım yok

Please don’t reach out to me
– Lütfen bana ulaşma.
Think watchin’ too much of Stephen done got to me
– Stephen’ı çok fazla izlemenin beni etkilediğini düşünüyorum.
Verses too eas’, I’m servin’ up by the threes
– Ayetler çok eas’, ben üçlü tarafından servin ‘ değilim
I’m playin’ pool in the pool just connects to the beach
– Havuzda bilardo oynuyorum sadece plaja bağlanıyor
I’ve been too solid to ever have stripes on my sneak’s, you get what I mean?
– Demek istediğim şu, gizlice benim üzerinde çizgiler çok katı oldum, aldın mı?
Back in the day my dawgs was puttin’ eight balls
– O zamanlar, dostlarım sekiz top atıyordu.
In the pockets of all of the fiends, and- (what? What?)
– Tüm şeytanların ceplerinde ve – (ne? Ne?)

That was back in the day
– O gün geri döndü
Now we involved in legitimate business
– Şimdi yasal işlerle uğraşıyoruz
Baby, we came a long way
– Bebeğim, çok yol kat ettik.
Sometimes I hop on the road by myself, and I listen to shit that you say
– Bazen tek başıma yola atlarım ve söylediğin her şeyi dinlerim
All of y’all havin’ more followers than dollars
– Dolar daha hepiniz geçiriyor daha takipçileri
And that’s why I cannot relate (ayy, no, what?)
– Ve bu yüzden ilişki kuramıyorum (ayy, hayır, ne?)

Load up the Drac’
– Drac yükleyin’
What else are they gonna play?
– Başka ne çalacaklar?
It’s however niggas wan’ take it (ayy)
– Ancak zenciler wan ‘ al (ayy)
I’m havin’ my way, ‘Set out here havin’ his way
– Havin’ geliyorum, ‘burada geçiriyor giderken yola çıktı
Qua’ out here havin’ his way, and like the third Migo, I take
– Qua’ burada havin ‘ onun yolu, ve üçüncü Migo gibi, ben almak
(What? Ayy)
– (Ne? Ayy)

Load up the Drac’ (Drac’)
– Drac’ (Drac’) yükleyin)
Makin’ them fuck niggas pay (yeah)
– Onları lanet zenciler ödeme yapma (Evet)
Straight out the trap to the play (we gone)
– Düz dışarı the trap için the oyun (Biz gone)
Who said they ain’t havin’ they way? (Who?)
– Kim demiş yollarının olmadığını? (Kim?)
Might have a lil’ more on they plate (eat it up)
– Belki bir tabakta biraz daha var (ye)
We havin’ our way in three ways (woo)
– Üç şekilde yolumuz var (woo)
OVO scope on the Drac’ (ugh)
– Drac’ (ugh) üzerinde OVO kapsamı)
We havin’ our way (havin’ that shit)
– Yolumuza bak! (havin’ boku )

See also  Laura Pausini Feat. James Blunt – Primavera In Anticipo (It Is My Song) İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Havin’ my way in the city
– Şehirde yolum var
Get pulled out your britches, you talkin’ to trippin’
– Pantolonunu çıkar, trippin’le konuşuyorsun.

Go put all my cliques on, walkin’, ain’t slippin’ (walk)
– Git tüm kliklerimi giy, yürü, kaymıyor (yürü)
Havin’ my way, now this shit like a business
– Havin ‘ my way, şimdi bu bir iş gibi bok
Load up the bases, now I feel like Cal Ripken (ayy)
– Üsleri yükle, şimdi Cal Ripken gibi hissediyorum (ayy)
She had it her way, now she out of a Bentley (skrrt)
– Onun yolu vardı, şimdi bir Bentley’den çıktı (skrrt)
(Skrrt-skrrt, get out, ooh)
– (Skrrt-skrrt, dışarı çık, ooh)

(Offset)
– (Ofset)
Fuck how you take it, we straight from the vacant (hey)
– Lanet olsun, nasıl alıyorsun, biz doğrudan boştan (hey)
I caught me some cases, then beat it, then raced it (hey)
– Bana bazı davalar yakaladım, sonra yendi, sonra yarıştı (hey)
Seen they was hatin’, no communication
– Nefret ettiklerini gördüm, iletişim yok
No invitation, cut off circulation (no)
– Davet yok, dolaşımı kes (hayır)
Blue or the red Bugatti, this the Matrix
– Mavi veya kırmızı Bugatti, bu matris
Crosses all on my body, watch for Satan (chromes)
– Vücudumdaki her şeyi geçiyor, şeytana dikkat et (chromes)

I’m havin’, gallery lavish
– Ben yaşıyorum, Galeri lavish
No talkin’, we smashin’ (smash)
– Konuşmak yok, biz smashin’ (smash)
This one a classic, ain’t none of this average (classic)
– Bu bir klasik, bu ortalamanın hiçbiri değil (klasik)
Sniper, I’m snipin’ the bitch, I’m assassin (snipe)
– Sniper, ben snipin ‘ kaltak, ben suikastçıyım (Su çulluğu)
I piped her, then piped the bitch up for some action (hey)
– Onu piped, sonra bazı eylem için orospu piped (hey)
Don’t even be braggin’, these lil’ niggas maggots (maggots)
– Övünme bile, bu küçük zenciler kurtçuklar (kurtçuklar)
I don’t even flex, that shit be on accident
– Esnemiyorum bile, bu bok kazara olacak
Fell in my lap, hit your bitch on a accident
– Kucağıma düştüm, bir kazada sürtüğüne çarptım
I shoot my shot, it’s on point, that shit accurate (bah, ugh)
– Atışımı yapıyorum, bu noktada, bu bok doğru (bah, ugh)

Load up the Drac’ (chk-chk)
– Drac’ (chk-chk) yükleyin)
What else are they gon’ play? (Fuck it)
– Başka ne oynayacaklar? (Siktir et)
It’s however niggas wanna take it, ayy (it’s up)
– Zenciler onu almak istiyor, ayy (her şey yolunda)
I’m havin’ my way (havin’ it), ‘Set out here havin’ his way (‘Set)
– Ben kendi yolumdayım (havin ‘it),’ burada yola çıkıyorum havin ‘ onun yolu (‘Set)
Qua’ out here havin’ his way (Qua’), and like the third Migo, I take
– Qua’ out here havin’ his way (Qua’) ve üçüncü Migo gibi, ben de
(What? Ayy, yeah)
– (Ne? Evet, Evet)

(Takeoff)
– (Kalkış)
I’m shovin’ that shit in they face
– O boku suratlarına sokuyorum.
Then I go put that boy right in his place
– Sonra gidip o çocuğu onun yerine koyacağım.
They know that I’m havin’ my way (why?)
– Yolumu tuttuğumu biliyorlar (neden?)
I was 17 on a song with Drake
– Drake ile bir şarkıda 17 yaşındaydım
It’s like an eviction notice when we droppin’ (get out)
– Düştüğümüzde tahliye bildirimi gibi (dışarı çık)
‘Cause niggas get moved out they space (move)
– Çünkü zenciler uzaydan taşınırlar (hareket ederler)

Two and a half, was going on three
– İki buçuk, üç devam ediyordu
But fuck it ’cause it’s worth the wait (fuck it)
– Ama siktir et çünkü beklemeye değer (siktir et)
Not to be ignorant, but I want everything that’s on the menu
– Cahil olmak değil, ama menüde olan her şeyi istiyorum
And what’s on your plate (give me that)
– Ve tabağında ne var (bana ver)
I talk to God, He give me the faith (God)
– Tanrı ile konuşuyorum, bana inanç veriyor (Tanrı)
I hit the boy if I need me a Drac’ (brr)
– Bana bir Drac’ (brr) ihtiyacım olursa çocuğa vururum)
I got a Richie that sit on my left (yeah)
– Solumda oturan bir Richie var (Evet)
But somehow, I always be pullin’ up late (how?)
– Ama her nasılsa, her zaman geç kalıyorum (nasıl?)

Ain’t been on Earth (no)
– Dünya’da değil (hayır)
Ever since I copped that rocket chain and took a trip to outer space (go)
– O roket zincirini ele geçirdiğimden ve uzaya bir yolculuğa çıktığımdan beri (git)
Ever since birth, my mama (mama) told me that they gon’ act cool
– Doğumdan beri annem (annem) bana havalı davranacaklarını söyledi
But they really hate (hate)
– Ama gerçekten nefret ediyorlar (nefret)
I know my worth (worth), so you ain’t gettin’ no verse if you talkin’ ’bout a lil’ ‘K (nah)
– Değerimi biliyorum (değer), bu yüzden bir lil’ ‘k (nah) hakkında konuşursan hiçbir ayet alamazsın)
Make ’em say church (amen)
– Onlara kilise (Amin) dedirtmek)
When they see clarity diamonds and stones in my Jesus face
– İsa yüzümde elmas ve taşların berraklığını gördüklerinde
Ain’t gotta run ’cause this not a race (huh-huh-huh, go)
– Koşmak zorunda değilsin çünkü bu bir yarış değil (huh-huh-huh, git)

Load up the Drac’ (chk-chk)
– Drac’ (chk-chk) yükleyin)
What else are they gon’ play (fuck it)
– Başka ne oynayacaklar (siktir et)
It’s however niggas wanna take it, ayy (it’s up)
– Zenciler onu almak istiyor, ayy (her şey yolunda)
I’m havin’ my way (havin’ it), ‘Set out here havin’ his way (‘Set)
– Ben kendi yolumdayım (havin ‘it),’ burada yola çıkıyorum havin ‘ onun yolu (‘Set)
Qua’ out here havin’ his way (Qua’), and like the third Migo, I take
– Qua’ out here havin’ his way (Qua’) ve üçüncü Migo gibi, ben de
(Takeoff)
– (Kalkış)

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

You may also like

Leave a Comment