Home » Mooski, Chris Brown & A Boogie wit da Hoodie Feat. Yung Bleu – Track Star İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Mooski, Chris Brown & A Boogie wit da Hoodie Feat. Yung Bleu – Track Star İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Mooski, Chris Brown & A Boogie wit da Hoodie Feat. Yung Bleu – Track Star İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Mooski, Chris Brown & A Boogie wit da Hoodie Feat. Yung Bleu – Track Star İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Mooski, Chris Brown & A Boogie wit da Hoodie Feat. Yung Bleu – Track Star İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierAh, ah, ha-ha
– Ah, ah, ha-ha
(She’s a runner, runner, runner, runner, runner)
– (O bir koşucu, koşucu, koşucu, koşucu, koşucu)
This the remix, yeah-yeah
– Bu remix, Evet-Evet
(Oh, oh, oh, oh)
– (Oh, oh, oh, oh)

Shawty gon’ run when she in a bind
– Shawty gon ‘ run zaman o içinde bir bind
A track star, we never seen the finish line
– Bir parça yıldızı, bitiş çizgisini hiç görmedik
Can’t confide or commit, she scared to trust somebody
– Güvenemez veya taahhüt edemez, birine güvenmekten korkar
On your mark, go, set, go, she ’bout to dust somebody
– Yerlerinize, go, go, set, ‘toz biriyle bout
Do what it take, do what’s gon’ make it last
– Gon’ ne alacak, ne yapmak son yapmak

She can’t take the pain that come with that
– Bununla gelen acıyı kaldıramaz.
Hit the brakes ‘fore it’s too late, she fast
– Çok geç, o hızlı
Once she set her pace, she don’t look back
– Pace onu ayarlamak için geldiğinde, arkana bakma o
Now I know I looked over the signs
– Şimdi işaretlere baktığımı biliyorum
Girl, do you ever get tired (you know) of runnin’, runnin’?
– Kız, hiç kaçmaktan (biliyorsun), runnin’ sıkılmıyor musun?
Oh, why?
– Oh, neden?

She’s a runner, she’s a track star
– O bir koşucu, o bir parça yıldızı
She gon’ run away when it gets hard
– İşler zorlaştığında kaçacak.
She can’t take the pain, she can’t get scarred
– Acıyı kaldıramaz, yara alamaz.
She hurt anyone that gets involved
– Karışan herkesi incitti.
Don’t wanna commit, why take it this far? (Oh, why?)
– Taahhüt etmek istemiyorum, neden bu kadar ileri gidiyorsun? (Oh, neden?)
She gon’ do the race, just not this one (oh, why?)
– Yarışı yapacak, sadece bu değil (oh, neden?)
Love is a game, you used to cheer for (no, oh-oh, woah)
– Aşk için tezahürat için kullanılan bir oyundur (hayır, oh-oh, woah)
When I was down to talk, you weren’t here for it (ooh, woah, oh, oh)
– Konuşmak için aşağıdayken, bunun için burada değildin (ooh, woah, oh, oh)

She’s a liar, she a capper
– O bir yalancı, o bir capper
She’d do anything for the Black Card
– Siyah Kart için her şeyi yapar.
She give you her pain with a black heart (no)
– Sana acısını siyah bir kalple veriyor (hayır)
Should of never let that shit get that far (woah, woah)
– Bu bokun o kadar ileri gitmesine asla izin vermemeli (woah, woah)
It’s always been games with you (oh)
– Her zaman seninle oyunlar oldu (oh)
Keepin’ score and changin’ moods (oh)
– Skor tutmak ve ruh hallerini değiştirmek (oh)
I was all for it, but lately you (oh)
– Bunun için her şeyim vardı ,ama son zamanlarda sen (oh)
Showed me that side, that crazy you (oh, crazy you)
– Bana o tarafı gösterdi, o çılgın sen (oh, çılgın sen)

And you can get to packin’ all of your bags
– Ve tüm çantalarını toplayabilirsin
You can leave the racks with all of them tags
– Rafları tüm etiketlerle birlikte bırakabilirsiniz
Gon’ do your thing and don’t look back
– İşini yap ve arkana bakma.
Damn, girl, you fast (woah, woah)
– Lanet olsun, kızım, hızlı (woah, woah)

She’s a runner, she’s a track star (oh, she, she)
– O bir koşucu, o bir parça yıldızı (oh, o, o)
She gon’ run away when it gets hard (away, yeah)
– Zorlaştığında kaçacak (uzak, Evet)
She can’t take the pain, she can’t get scarred (no, oh-oh, woah)
– Acıyı kaldıramaz, yara izi alamaz (hayır, oh-oh, woah)
She hurt anyone that gets involved (ah, yeah, oh-oh, babe)
– Karışan herkesi incitti (ah, evet, oh-oh, bebeğim)
Don’t wanna commit, why take it this far? (Oh, why? Oh, why?)
– Taahhüt etmek istemiyorum, neden bu kadar ileri gidiyorsun? (Oh, neden? Oh, neden?)
She gon’ do the race, just not this one (oh, why? Oh, why?)
– Yarışı yapacak, sadece bu değil (oh, neden? Oh, neden?)
Love is a game, you used to cheer for (woah)
– Aşk (woah) için tezahürat için kullanılan bir oyundur)
When I was down to talk, you weren’t here for it
– Konuşmak için aşağıdayken, bunun için burada değildin.

I said don’t you run from me (don’t you run)
– Benden kaçma dedim (kaçma)
Don’t take my love for granted ’cause you know it can get ugly
– Aşkımı hafife alma çünkü biliyorsun çirkinleşebilir

She’s a runner, she’s a track star (oh-oh)
– O bir koşucu ,o bir parça yıldızı (oh-oh)
Don’t run away when it get hard, love
– Zor olduğunda kaçma, aşkım
I can tell that, you ain’t ever had a gangster
– Bunu söyleyebilirim, senin hiç gangsterin olmadı.
I’m aware of that, he ain’t never tell you, “Thank ya”
– Bunun farkındayım, sana asla “teşekkür ederim” demiyor”
How you wear that, you should get a new Wraith, oh-oh (skrrt)
– Bunu nasıl giyersen, yeni bir Wraith almalısın, oh-oh (skrrt)

I’m slidin’ when you tell me it’s convenient (‘venient)
– Bana uygun olduğunu söylediğinde kayıyorum (‘venient)
You know I got the Glock up in ‘Ghini
– Glock’u Ghini’de giydiğimi biliyorsun.
Grant a couple wishes like a genie
– Bir cin gibi bir çift dilek ver
She gon’ keep up runnin’ back if she got access
– Eğer erişimi varsa geri koşmaya devam edecek.
Got my dick hard like it’s hard to be a Black man
– Siyah bir adam olmak zor gibi sert sikimi var
I cut her off and put my feelings in the trash can (ooh-ooh-ooh)
– Onu kestim ve duygularımı çöp kutusuna koydum (ooh-ooh-ooh)
I guess all this love was just too much love for you
– Sanırım tüm bu aşk senin için çok fazla sevgiydi

She’s a runner, she’s a track star
– O bir koşucu, o bir parça yıldızı
She gon’ run away when it gets hard
– İşler zorlaştığında kaçacak.
She can’t take the pain, she can’t get scarred
– Acıyı kaldıramaz, yara alamaz.
She hurt anyone that gets involved
– Karışan herkesi incitti.
Don’t wanna commit, why take it this far? (Oh, why?)
– Taahhüt etmek istemiyorum, neden bu kadar ileri gidiyorsun? (Oh, neden?)
She gon’ do the race, just not this one (oh, why?)
– Yarışı yapacak, sadece bu değil (oh, neden?)
Love is a game, you used to cheer for (na-na)
– Aşk (na-na) için tezahürat için kullanılan bir oyundur)
When I was down to talk, you weren’t here for it (na-na, na-na)
– Konuşmak için aşağıdayken, bunun için burada değildin (na-na, na-na)
You-ouu-ouu-ouu-ouu (ooh, ooh, ooh)
– Sen-ouu-ouu-ouu (ooh, ooh, ooh)

Baby, stop frontin’ (stop)
– Bebeğim, dur (dur)
Grab on your waist, that’s gon’ make you stop runnin’ (stop runnin’)
– Al bel, o runnin’ (stop runnin’bırak gon var’ )
Diamonds on my chain and watch bustin’
– Zincirimdeki elmaslar ve baskın saatler
You look at me like you want somethin’
– Bana bir şey istiyormuş gibi bakıyorsun.
Don’t keep it low, keep it one-hundred
– Düşük tutmayın, yüz tutun

Speakin’ of numbers, I
– Sayılardan bahsetmişken, ben
Here, I gave you the wrong one on purpose
– İşte, sana bilerek yanlış olanı verdim.
But this one is workin’ fine
– Ama bu iyi çalışıyor
Hit my line, call me whenever you want some me
– Hattıma bas, ne zaman istersen beni ara.
646-992-7453
– 646-992-7453

I’m from the jungle, but I’m not a cheater
– Ben ormandan geliyorum, ama ben bir dolandırıcı değilim
Bitch, I’m in my bag now, it’s Hoodie SZN
– Kaltak, şimdi çantamdayım, bu Hoodie SZN
I’ma set it off if a nigga creep up
– Eğer bir zenci sürünürse onu ayarlarım
And she gon’ take the charge like it’s a misdemeanor
– Ve suçu bir kabahatmiş gibi üstlenecek.
I was mad high, you was off a Xan’, I know
– Ben kafayı yemiştim, sen bir Xan’dın, biliyorum
I was tryna fuck you and your friends like (oh)
– Seni ve arkadaşlarını becermeye çalıştım (oh)
Even though that wasn’t in the plans right (no)
– Bu planlarda doğru olmasa da (hayır)

Drum with a stick, like a band, I know (woo)
– Bir sopayla davul, bir grup gibi, biliyorum (woo)
AP on my wrist, that’s a bustdown, oh-woah
– BİLEĞİMDE AP, bu bir baskın, oh-woah
King of this fly shit, yeah, I know
– Bu sinek bokunun Kralı, Evet, biliyorum
You can hold me down and be more than my hoe
– Beni tutabilirsin ve benim çapamdan daha fazlası olabilirsin
Stop actin’ like you love me when you really don’t know
– Gerçekten bilmediğin zaman beni seviyormuş gibi davranmayı bırak

She’s a runner, she’s a track star
– O bir koşucu, o bir parça yıldızı

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: https://german.xemloibaihat.com/lyrics/

Mooski, Chris Brown & A Boogie wit da Hoodie Feat. Yung Bleu – Track Star İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Mooski #Chris #Brown #Boogie #wit #Hoodie #Feat #Yung #Bleu #Track #Star #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Mooski, Chris Brown & A Boogie wit da Hoodie Feat. Yung Bleu – Track Star İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: https://german.xemloibaihat.com/.

Überprüfe die Informationen zum Thema Mooski, Chris Brown & A Boogie wit da Hoodie Feat. Yung Bleu – Track Star İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalAh, ah, ha-ha
– Ah, ah, ha-ha
(She’s a runner, runner, runner, runner, runner)
– (O bir koşucu, koşucu, koşucu, koşucu, koşucu)
This the remix, yeah-yeah
– Bu remix, Evet-Evet
(Oh, oh, oh, oh)
– (Oh, oh, oh, oh)

Shawty gon’ run when she in a bind
– Shawty gon ‘ run zaman o içinde bir bind
A track star, we never seen the finish line
– Bir parça yıldızı, bitiş çizgisini hiç görmedik
Can’t confide or commit, she scared to trust somebody
– Güvenemez veya taahhüt edemez, birine güvenmekten korkar
On your mark, go, set, go, she ’bout to dust somebody
– Yerlerinize, go, go, set, ‘toz biriyle bout
Do what it take, do what’s gon’ make it last
– Gon’ ne alacak, ne yapmak son yapmak

She can’t take the pain that come with that
– Bununla gelen acıyı kaldıramaz.
Hit the brakes ‘fore it’s too late, she fast
– Çok geç, o hızlı
Once she set her pace, she don’t look back
– Pace onu ayarlamak için geldiğinde, arkana bakma o
Now I know I looked over the signs
– Şimdi işaretlere baktığımı biliyorum
Girl, do you ever get tired (you know) of runnin’, runnin’?
– Kız, hiç kaçmaktan (biliyorsun), runnin’ sıkılmıyor musun?
Oh, why?
– Oh, neden?

She’s a runner, she’s a track star
– O bir koşucu, o bir parça yıldızı
She gon’ run away when it gets hard
– İşler zorlaştığında kaçacak.
She can’t take the pain, she can’t get scarred
– Acıyı kaldıramaz, yara alamaz.
She hurt anyone that gets involved
– Karışan herkesi incitti.
Don’t wanna commit, why take it this far? (Oh, why?)
– Taahhüt etmek istemiyorum, neden bu kadar ileri gidiyorsun? (Oh, neden?)
She gon’ do the race, just not this one (oh, why?)
– Yarışı yapacak, sadece bu değil (oh, neden?)
Love is a game, you used to cheer for (no, oh-oh, woah)
– Aşk için tezahürat için kullanılan bir oyundur (hayır, oh-oh, woah)
When I was down to talk, you weren’t here for it (ooh, woah, oh, oh)
– Konuşmak için aşağıdayken, bunun için burada değildin (ooh, woah, oh, oh)

She’s a liar, she a capper
– O bir yalancı, o bir capper
She’d do anything for the Black Card
– Siyah Kart için her şeyi yapar.
She give you her pain with a black heart (no)
– Sana acısını siyah bir kalple veriyor (hayır)
Should of never let that shit get that far (woah, woah)
– Bu bokun o kadar ileri gitmesine asla izin vermemeli (woah, woah)
It’s always been games with you (oh)
– Her zaman seninle oyunlar oldu (oh)
Keepin’ score and changin’ moods (oh)
– Skor tutmak ve ruh hallerini değiştirmek (oh)
I was all for it, but lately you (oh)
– Bunun için her şeyim vardı ,ama son zamanlarda sen (oh)
Showed me that side, that crazy you (oh, crazy you)
– Bana o tarafı gösterdi, o çılgın sen (oh, çılgın sen)

And you can get to packin’ all of your bags
– Ve tüm çantalarını toplayabilirsin
You can leave the racks with all of them tags
– Rafları tüm etiketlerle birlikte bırakabilirsiniz
Gon’ do your thing and don’t look back
– İşini yap ve arkana bakma.
Damn, girl, you fast (woah, woah)
– Lanet olsun, kızım, hızlı (woah, woah)

She’s a runner, she’s a track star (oh, she, she)
– O bir koşucu, o bir parça yıldızı (oh, o, o)
She gon’ run away when it gets hard (away, yeah)
– Zorlaştığında kaçacak (uzak, Evet)
She can’t take the pain, she can’t get scarred (no, oh-oh, woah)
– Acıyı kaldıramaz, yara izi alamaz (hayır, oh-oh, woah)
She hurt anyone that gets involved (ah, yeah, oh-oh, babe)
– Karışan herkesi incitti (ah, evet, oh-oh, bebeğim)
Don’t wanna commit, why take it this far? (Oh, why? Oh, why?)
– Taahhüt etmek istemiyorum, neden bu kadar ileri gidiyorsun? (Oh, neden? Oh, neden?)
She gon’ do the race, just not this one (oh, why? Oh, why?)
– Yarışı yapacak, sadece bu değil (oh, neden? Oh, neden?)
Love is a game, you used to cheer for (woah)
– Aşk (woah) için tezahürat için kullanılan bir oyundur)
When I was down to talk, you weren’t here for it
– Konuşmak için aşağıdayken, bunun için burada değildin.

I said don’t you run from me (don’t you run)
– Benden kaçma dedim (kaçma)
Don’t take my love for granted ’cause you know it can get ugly
– Aşkımı hafife alma çünkü biliyorsun çirkinleşebilir

She’s a runner, she’s a track star (oh-oh)
– O bir koşucu ,o bir parça yıldızı (oh-oh)
Don’t run away when it get hard, love
– Zor olduğunda kaçma, aşkım
I can tell that, you ain’t ever had a gangster
– Bunu söyleyebilirim, senin hiç gangsterin olmadı.
I’m aware of that, he ain’t never tell you, “Thank ya”
– Bunun farkındayım, sana asla “teşekkür ederim” demiyor”
How you wear that, you should get a new Wraith, oh-oh (skrrt)
– Bunu nasıl giyersen, yeni bir Wraith almalısın, oh-oh (skrrt)

I’m slidin’ when you tell me it’s convenient (‘venient)
– Bana uygun olduğunu söylediğinde kayıyorum (‘venient)
You know I got the Glock up in ‘Ghini
– Glock’u Ghini’de giydiğimi biliyorsun.
Grant a couple wishes like a genie
– Bir cin gibi bir çift dilek ver
She gon’ keep up runnin’ back if she got access
– Eğer erişimi varsa geri koşmaya devam edecek.
Got my dick hard like it’s hard to be a Black man
– Siyah bir adam olmak zor gibi sert sikimi var
I cut her off and put my feelings in the trash can (ooh-ooh-ooh)
– Onu kestim ve duygularımı çöp kutusuna koydum (ooh-ooh-ooh)
I guess all this love was just too much love for you
– Sanırım tüm bu aşk senin için çok fazla sevgiydi

She’s a runner, she’s a track star
– O bir koşucu, o bir parça yıldızı
She gon’ run away when it gets hard
– İşler zorlaştığında kaçacak.
She can’t take the pain, she can’t get scarred
– Acıyı kaldıramaz, yara alamaz.
She hurt anyone that gets involved
– Karışan herkesi incitti.
Don’t wanna commit, why take it this far? (Oh, why?)
– Taahhüt etmek istemiyorum, neden bu kadar ileri gidiyorsun? (Oh, neden?)
She gon’ do the race, just not this one (oh, why?)
– Yarışı yapacak, sadece bu değil (oh, neden?)
Love is a game, you used to cheer for (na-na)
– Aşk (na-na) için tezahürat için kullanılan bir oyundur)
When I was down to talk, you weren’t here for it (na-na, na-na)
– Konuşmak için aşağıdayken, bunun için burada değildin (na-na, na-na)
You-ouu-ouu-ouu-ouu (ooh, ooh, ooh)
– Sen-ouu-ouu-ouu (ooh, ooh, ooh)

Baby, stop frontin’ (stop)
– Bebeğim, dur (dur)
Grab on your waist, that’s gon’ make you stop runnin’ (stop runnin’)
– Al bel, o runnin’ (stop runnin’bırak gon var’ )
Diamonds on my chain and watch bustin’
– Zincirimdeki elmaslar ve baskın saatler
You look at me like you want somethin’
– Bana bir şey istiyormuş gibi bakıyorsun.
Don’t keep it low, keep it one-hundred
– Düşük tutmayın, yüz tutun

Speakin’ of numbers, I
– Sayılardan bahsetmişken, ben
Here, I gave you the wrong one on purpose
– İşte, sana bilerek yanlış olanı verdim.
But this one is workin’ fine
– Ama bu iyi çalışıyor
Hit my line, call me whenever you want some me
– Hattıma bas, ne zaman istersen beni ara.
646-992-7453
– 646-992-7453

I’m from the jungle, but I’m not a cheater
– Ben ormandan geliyorum, ama ben bir dolandırıcı değilim
Bitch, I’m in my bag now, it’s Hoodie SZN
– Kaltak, şimdi çantamdayım, bu Hoodie SZN
I’ma set it off if a nigga creep up
– Eğer bir zenci sürünürse onu ayarlarım
And she gon’ take the charge like it’s a misdemeanor
– Ve suçu bir kabahatmiş gibi üstlenecek.
I was mad high, you was off a Xan’, I know
– Ben kafayı yemiştim, sen bir Xan’dın, biliyorum
I was tryna fuck you and your friends like (oh)
– Seni ve arkadaşlarını becermeye çalıştım (oh)
Even though that wasn’t in the plans right (no)
– Bu planlarda doğru olmasa da (hayır)

Drum with a stick, like a band, I know (woo)
– Bir sopayla davul, bir grup gibi, biliyorum (woo)
AP on my wrist, that’s a bustdown, oh-woah
– BİLEĞİMDE AP, bu bir baskın, oh-woah
King of this fly shit, yeah, I know
– Bu sinek bokunun Kralı, Evet, biliyorum
You can hold me down and be more than my hoe
– Beni tutabilirsin ve benim çapamdan daha fazlası olabilirsin
Stop actin’ like you love me when you really don’t know
– Gerçekten bilmediğin zaman beni seviyormuş gibi davranmayı bırak

She’s a runner, she’s a track star
– O bir koşucu, o bir parça yıldızı

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

2 thoughts on “Mooski, Chris Brown & A Boogie wit da Hoodie Feat. Yung Bleu – Track Star İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *