Home » Nicki Minaj – Did It On’em İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Nicki Minaj – Did It On’em İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Nicki Minaj – Did It On’em İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Nicki Minaj – Did It On’em İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Nicki Minaj – Did It On’em İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierShitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
Put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Eğer onlara yaptıysan, iki numarayı havaya Kaldır.
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
Put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Eğer onlara yaptıysan, iki numarayı havaya Kaldır.

All these bitches is my sons
– Bütün bu orospular benim oğullarım
And I’mma go and get some bibs for ’em
– Ve onlar için önlükler, gidip söyleyeceğim
A couple formulas, little pretty lids on ’em
– Birkaç formül, üzerlerinde küçük güzel kapaklar
If I had a dick, I would pull it out and piss on ’em
– Eğer bir penisim olsaydı, onu çıkarırdım ve onlara işerdim
L-l-l-l-l-l-l-l-l-let me shake it off
– L-l-l-l-l-L-L-L-L-bırak silkeleyeyim
I just signed a couple deals, I might break you off
– Sadece birkaç anlaşma imzaladım, seni kırabilirim.
And we ain’t making up, I don’t need a mediator
– Ve barışmıyoruz, arabulucuya ihtiyacım yok
Just let them bums blow steam – r-r-radiator
– Sadece kıçlarının buhar – r-r-radyatörü üflemesine izin verin

(That was a earthquake, bitch!)
– (Bu bir depremdi, kaltak!)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(You felt the ground shake, right?)
– (Zeminin titrediğini hissettin, değil mi?)
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
(You bitches ain’t fucking with her!)
– (Siz orospular onunla dalga geçmiyorsunuz!)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
P-p-p-put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Eğer sen yaptıysan-p-p-P onları havada iki yo’ numarayı.
(You must’ve lost your fucking mind)
– (Aklını kaçırmış olmalısın)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(You must’ve bumped your fucking head!)
– (Kafanı çarpmış olmalısın!)
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
Put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Eğer onlara yaptıysan, iki numarayı havaya Kaldır.
(Aaaah!)
– (Aaaah!)

Yo, this stone is flawless, F-F-F1
– Hey, bu taş kusursuz, F-F-F1
I keep shooters up top in the F1
– Formula 1’de atıcıları en üstte tutuyorum
A lot of bad bitches beggin’ me to eff one
– Bir sürü kötü orospu bana bir tane vermek için yalvarıyor
But I’mma eat them rap bitches when the chef come
– Ama şef geldiğinde o rap sürtüklerini yiyeceğim.
Th-th-th-th-th-th-th-th-throw some fresh one’s
– Th-th-th-th-th-th-th-th-th-taze bir tane atın
More talent in my mu’fuckin’ left thumb
– Mu’fuckin ‘ sol başparmağımda daha fazla yetenek
She ain’t a Nicki fan, then the bitch deaf, dumb
– O bir Nicki hayranı değil, o zaman orospu sağır, aptal
You ain’t my son, you my mu’fuckin’ step-son
– Sen benim oğlum değilsin, sen benim üvey oğlumsun

(I don’t know what layaway look like)
– (Layaway’in neye benzediğini bilmiyorum)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(Bitch, I can’t even spell welfare)
– (Kaltak, refahı bile heceleyemiyorum)
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
(You got me mistaken with your mother, ho)
– (Beni annenle karıştırdın, ho)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(You bitches at the bottom of the totem pole)
– (Totem direğinin dibindeki sürtükler)
Put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Eğer onlara yaptıysan, iki numarayı havaya Kaldır.

(We at the top bitch – She flopped!)
– (Biz en üstte orospu-o flopped!)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(Louis Vuitton everything, bitch!)
– (Louis Vuitton her şey, kaltak!)
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
(Gucci – we don’t fuck with it, it’s too cheap, motherfucker!)
– (Gucci-biz onunla uğraşmıyoruz, çok ucuz, orospu çocuğu!)
Shitted on ’em, put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Üzerine sıçtım, iki numarayı havaya Kaldır, eğer üzerine yaptıysan
(You bitches – Ahhhh Man!)
– (Sizi orospular-Ahhhh adam!)

All these bitches is my sons (sons)
– Bütün bu orospular benim oğullarım (oğullarım)
And I ain’t talking ’bout Phoenix
– Ve ben Phoenix’ten bahsetmiyorum
Bitch, I get money so I do’s what I pleases
– Orospu, para alıyorum. bu benden memnun ben ne
I live where the muthafuckin pools and the trees is
– Muthafuckin havuzlarının ve ağaçların olduğu yerde yaşıyorum
Broke bitches so crusty (disgust me)
– Kırdı orospular çok huysuz (tiksinti beni)
G-g-g-gave the bitch a ride, got the Continental dusty
– G-g-G-orospu bir yolculuk verdi, kıta tozlu var
Trust me, I keep a couple hundred in the duff-b
– İnan bana, duff-B’de birkaç yüz tane var.
Couple wet wipes case a bum try to touch me (ew!)
– Birkaç ıslak mendil durumda bir serseri bana dokunmaya çalışın (ew!)
I’m-I’m-I’m-I’m-I’m the terminator
– Ben-ben-ben-ben-ben-ben terminatör’üm
Bitch talk slick, I’mma have to terminate her
– Sürtük konuşmak kaygan, onu sonlandırmak zorundayım
These little nappy headed hoes need a perminator
– Bu küçük bebek bezi başlı çapalar bir perminator gerekir
Y-y-you my seed, I spray you with the germinator
– Sen benim tohumumsun, seni çimlendiriciyle püskürtüyorum
M-m-m-m-m-m-m-move back, bugs
– M-M-M-M-M-m-geri çekil, böcekler
Matter fact, you know, the queen could use a back rub (ah!)
– Gerçek şu ki, kraliçenin sırtını ovuşturması iyi olurdu (ah!)
If you could turn back time Cher
– Eğer zamanı geri Çevirebilirsen Cher
You used to be here, now you gone Nair
– Eskiden buradaydın, şimdi gittin Nair

(You nappy-headed son of a bitches!)
– (Seni bez kafalı orospu çocuğu!)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(I’ma start throwing Just for Me Perm at your heads!)
– (Sadece benim için kafanıza perma atmaya başlayacağım!)
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
(I’ma get the kid version)
– (Çocuk versiyonunu alacağım)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(The Kid one, cause you’re a bunch of kids)
– (Çocuk bir, Çünkü sen bir grup çocuksun)
Put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Eğer onlara yaptıysan, iki numarayı havaya Kaldır.
(Bunch of nappy-headed hoes running around)
– (Etrafta dolaşan bir grup bebek bezi kafalı fahişe)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(Just for Me)
– (Sadece Benim için)
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
(You know it, yeah ho, you know)
– (Bunu biliyorsun, Evet ho, biliyorsun)
Shitted on ’em, put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Üzerine sıçtım, iki numarayı havaya Kaldır, eğer üzerine yaptıysan
(Just for Me Perm, in your head, when we see you! — OW!)
– (Sadece benim için perma, kafanda, seni gördüğümüzde! — AH!)

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: German.xemloibaihat.com/lyrics

Nicki Minaj – Did It On’em İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Nicki #Minaj #Onem #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Nicki Minaj – Did It On’em İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: https://german.xemloibaihat.com/.

Überprüfe die Informationen zum Thema Nicki Minaj – Did It On’em İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalShitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
Put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Eğer onlara yaptıysan, iki numarayı havaya Kaldır.
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
Put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Eğer onlara yaptıysan, iki numarayı havaya Kaldır.

All these bitches is my sons
– Bütün bu orospular benim oğullarım
And I’mma go and get some bibs for ’em
– Ve onlar için önlükler, gidip söyleyeceğim
A couple formulas, little pretty lids on ’em
– Birkaç formül, üzerlerinde küçük güzel kapaklar
If I had a dick, I would pull it out and piss on ’em
– Eğer bir penisim olsaydı, onu çıkarırdım ve onlara işerdim
L-l-l-l-l-l-l-l-l-let me shake it off
– L-l-l-l-l-L-L-L-L-bırak silkeleyeyim
I just signed a couple deals, I might break you off
– Sadece birkaç anlaşma imzaladım, seni kırabilirim.
And we ain’t making up, I don’t need a mediator
– Ve barışmıyoruz, arabulucuya ihtiyacım yok
Just let them bums blow steam – r-r-radiator
– Sadece kıçlarının buhar – r-r-radyatörü üflemesine izin verin

(That was a earthquake, bitch!)
– (Bu bir depremdi, kaltak!)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(You felt the ground shake, right?)
– (Zeminin titrediğini hissettin, değil mi?)
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
(You bitches ain’t fucking with her!)
– (Siz orospular onunla dalga geçmiyorsunuz!)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
P-p-p-put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Eğer sen yaptıysan-p-p-P onları havada iki yo’ numarayı.
(You must’ve lost your fucking mind)
– (Aklını kaçırmış olmalısın)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(You must’ve bumped your fucking head!)
– (Kafanı çarpmış olmalısın!)
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
Put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Eğer onlara yaptıysan, iki numarayı havaya Kaldır.
(Aaaah!)
– (Aaaah!)

Yo, this stone is flawless, F-F-F1
– Hey, bu taş kusursuz, F-F-F1
I keep shooters up top in the F1
– Formula 1’de atıcıları en üstte tutuyorum
A lot of bad bitches beggin’ me to eff one
– Bir sürü kötü orospu bana bir tane vermek için yalvarıyor
But I’mma eat them rap bitches when the chef come
– Ama şef geldiğinde o rap sürtüklerini yiyeceğim.
Th-th-th-th-th-th-th-th-throw some fresh one’s
– Th-th-th-th-th-th-th-th-th-taze bir tane atın
More talent in my mu’fuckin’ left thumb
– Mu’fuckin ‘ sol başparmağımda daha fazla yetenek
She ain’t a Nicki fan, then the bitch deaf, dumb
– O bir Nicki hayranı değil, o zaman orospu sağır, aptal
You ain’t my son, you my mu’fuckin’ step-son
– Sen benim oğlum değilsin, sen benim üvey oğlumsun

(I don’t know what layaway look like)
– (Layaway’in neye benzediğini bilmiyorum)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(Bitch, I can’t even spell welfare)
– (Kaltak, refahı bile heceleyemiyorum)
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
(You got me mistaken with your mother, ho)
– (Beni annenle karıştırdın, ho)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(You bitches at the bottom of the totem pole)
– (Totem direğinin dibindeki sürtükler)
Put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Eğer onlara yaptıysan, iki numarayı havaya Kaldır.

(We at the top bitch – She flopped!)
– (Biz en üstte orospu-o flopped!)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(Louis Vuitton everything, bitch!)
– (Louis Vuitton her şey, kaltak!)
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
(Gucci – we don’t fuck with it, it’s too cheap, motherfucker!)
– (Gucci-biz onunla uğraşmıyoruz, çok ucuz, orospu çocuğu!)
Shitted on ’em, put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Üzerine sıçtım, iki numarayı havaya Kaldır, eğer üzerine yaptıysan
(You bitches – Ahhhh Man!)
– (Sizi orospular-Ahhhh adam!)

All these bitches is my sons (sons)
– Bütün bu orospular benim oğullarım (oğullarım)
And I ain’t talking ’bout Phoenix
– Ve ben Phoenix’ten bahsetmiyorum
Bitch, I get money so I do’s what I pleases
– Orospu, para alıyorum. bu benden memnun ben ne
I live where the muthafuckin pools and the trees is
– Muthafuckin havuzlarının ve ağaçların olduğu yerde yaşıyorum
Broke bitches so crusty (disgust me)
– Kırdı orospular çok huysuz (tiksinti beni)
G-g-g-gave the bitch a ride, got the Continental dusty
– G-g-G-orospu bir yolculuk verdi, kıta tozlu var
Trust me, I keep a couple hundred in the duff-b
– İnan bana, duff-B’de birkaç yüz tane var.
Couple wet wipes case a bum try to touch me (ew!)
– Birkaç ıslak mendil durumda bir serseri bana dokunmaya çalışın (ew!)
I’m-I’m-I’m-I’m-I’m the terminator
– Ben-ben-ben-ben-ben-ben terminatör’üm
Bitch talk slick, I’mma have to terminate her
– Sürtük konuşmak kaygan, onu sonlandırmak zorundayım
These little nappy headed hoes need a perminator
– Bu küçük bebek bezi başlı çapalar bir perminator gerekir
Y-y-you my seed, I spray you with the germinator
– Sen benim tohumumsun, seni çimlendiriciyle püskürtüyorum
M-m-m-m-m-m-m-move back, bugs
– M-M-M-M-M-m-geri çekil, böcekler
Matter fact, you know, the queen could use a back rub (ah!)
– Gerçek şu ki, kraliçenin sırtını ovuşturması iyi olurdu (ah!)
If you could turn back time Cher
– Eğer zamanı geri Çevirebilirsen Cher
You used to be here, now you gone Nair
– Eskiden buradaydın, şimdi gittin Nair

(You nappy-headed son of a bitches!)
– (Seni bez kafalı orospu çocuğu!)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(I’ma start throwing Just for Me Perm at your heads!)
– (Sadece benim için kafanıza perma atmaya başlayacağım!)
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
(I’ma get the kid version)
– (Çocuk versiyonunu alacağım)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(The Kid one, cause you’re a bunch of kids)
– (Çocuk bir, Çünkü sen bir grup çocuksun)
Put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Eğer onlara yaptıysan, iki numarayı havaya Kaldır.
(Bunch of nappy-headed hoes running around)
– (Etrafta dolaşan bir grup bebek bezi kafalı fahişe)
Shitted on ’em
– Üzerlerine sıçtım.
(Just for Me)
– (Sadece Benim için)
Man, I just shitted on ’em
– Dostum, onların üzerine sıçtım.
(You know it, yeah ho, you know)
– (Bunu biliyorsun, Evet ho, biliyorsun)
Shitted on ’em, put yo’ number two’s in the air if you did it on ’em
– Üzerine sıçtım, iki numarayı havaya Kaldır, eğer üzerine yaptıysan
(Just for Me Perm, in your head, when we see you! — OW!)
– (Sadece benim için perma, kafanda, seni gördüğümüzde! — AH!)

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

1 thought on “Nicki Minaj – Did It On’em İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet”

Leave a Reply

Your email address will not be published.