Home » Pa Salieu Feat. slowthai – Glidin’ İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Pa Salieu Feat. slowthai – Glidin’ İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

by Mein GroBer
Pa Salieu Feat. slowthai – Glidin’ İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Pa Salieu Feat. slowthai – Glidin’ İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Pa Salieu Feat. slowthai – Glidin’ İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierAny kinda smoke, man glidin’ (glidin’)
– Herhangi bir duman, adam glidin'(glidin’)
Man glidin’
– Adam süzülüyor
Any kinda war, man glidin’ (glidin’)
– Herhangi bir savaş, adam glidin'(glidin’)
Glidin’
– Süzülüyor

On God, ’til my death, mi nah care (mi nah care)
– Tanrı’ya, ‘ til my death, mi nah care (mi nah care)
The dirt I’ve done, mi nah care (mi nah care)
– Yaptığım kir, mi nah care (mi nah care)
If I licked your guy, mi nah care (mi nah care)
– Adamını yaladıysam, mi nah care (mi nah care)
You know smoke must spark anywhere (anyhow)
– Dumanın her yerde kıvılcım çıkarması gerektiğini biliyorsun (her neyse)
How many missions pon a three-door car? (Zoom)
– Üç Kapılı Bir arabada kaç görev var? (Yakınlaştırmak)
Di arise of a shooting star (ha)
– Di kayan bir yıldızın ortaya çıkması (ha)
Livin’ la vida loca
– Canlı la vida loca
So I must feed dem the loca
– Bu yüzden dem loca’yı beslemeliyim

Because you screw face don’t mean you’re bad
– Çünkü yüzünü becerdin, kötü olduğun anlamına gelmez
Because you talk skengs don’t mean you shoot
– Çünkü skengs hakkında konuşuyorsun, ateş ettiğin anlamına gelmez
High energies but the head top loose
– Yüksek enerjiler ama baş üst gevşek
I guide me, I don’t follow no rules
– Bana rehberlik ediyorum, hiçbir kurala uymuyorum
Ayy, fuck dat, hold dat grudge ’til the death of me
– Ayy, siktir et dat, tut dat kin ‘ til the death of me
Snakes in the grass hella schemin’
– Çimlerin içinde yılanlar hella schemin’
I’m tryna take off heads, you’re weak
– Ben kafaları çıkarmaya çalışıyorum, sen zayıfsın
That’s why you pree dem tings
– Bu yüzden dem tings’i hazırlıyorsun.
Self-conscious, brudda, you need to love yourself or somethin’
– Kendine dikkat et, brudda, kendini sevmelisin ya da başka bir şey

Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (ooh)
– Süzülüyor (ooh)
Glidin’ (glidin’), glidin’
– (Glidin’) Glidin’ glidin’
Glidin’ (ooh)
– Süzülüyor (ooh)

Any kinda smoke, man glidin’ (yeah)
– Herhangi bir duman, adam glidin’ (Evet)
Any kinda war, man glidin’ (man glidin’)
– Herhangi bir savaş, adam glidin'(adam glidin’)
For their money, I’m glidin’ (glidin’)
– Onların parası için, ben glidin ‘ (glidin ‘)
Ay gyal, move your back, stay grindin’ (grrah)
– Ay gyal, sırtını hareket et, öğütmeye devam et (grrah)
Any kinda smoke, man glidin’ (hm)
– Herhangi bir duman, adam glidin ‘(hm)
Any kinda war, man glidin’ (hm)
– Herhangi bir savaş, adam glidin ‘ (hm)
For their money, I’m glidin’ (hm, woo)
– Onların parası için, ben süzülüyorum (HM, woo)
Glidin’ (hm), glidin’ (hm)
– Süzülüyor (hm), süzülüyor (hm)

Can’t be arsed, don’t get stressed (woo)
– Kıç olamaz, stresli olmayın (woo)
Just look to the sky and say, “Nah, I’m blessed” (haha)
– Sadece gökyüzüne bakın ve “Hayır, kutsandım” deyin (haha)
It’s a eye for a eye and I ain’t blind yet (brr)
– Bu bir göz için bir göz ve henüz kör değilim (brr)
And I’m coming from a place where they don’t give a- (yeah)
– Ve ben onların vermediği bir yerden geliyorum – (Evet)
I stay rago, give girls tadpole (woo)
– Rago kalıyorum, kızlara iribaş veriyorum (woo)
Glide how I glide when I’m high, this ain’t ammo (phew)
– Uçtuğumda nasıl uçtuğumu kaydır, bu cephane değil (phew)
She want the wine ’cause the red wine run out (huh?)
– Şarabı istiyor çünkü kırmızı şarap bitiyor (ha?)
And I can’t make time, she always whine when I don’t so
– Ve ben zaman ayıramıyorum, o her zaman sızlanıyor, ben öyle değilken

See also  Fat Joe Feat. Ashanti – What’s Luv? İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

In a while crocodile, see you later
– Bir süre sonra timsah, Sonra görüşürüz
Born in a war, got called for a hater
– Bir savaşta doğmuş, bir hater için çağrıldı

Girl want di nurture, not in my nature
– Kız benim doğamda değil, di beslemek istiyorum
Always been a worker, with a likkle flavour
– Her zaman bir işçi olmuştur, bir likkle lezzet ile
If you’re from where I’m from, then you’re on what I’m on
– Eğer benim geldiğim yerdeysen, o zaman benim olduğum yerdesin
Waiting is long so we get it, then it’s gone
– Beklemek çok uzun, bu yüzden onu alıyoruz, sonra gitti
Frustrated, I was, always in a rush
– Hayal kırıklığına uğradım, her zaman Acelem vardı
‘Cause the money callin’ and I can’t get enough
– Çünkü para çağırıyor ve yeterince alamıyorum

Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (ooh)
– Süzülüyor (ooh)
Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (ooh)
– Süzülüyor (ooh)

Any kinda smoke, man glidin’ (yeah)
– Herhangi bir duman, adam glidin’ (Evet)
Any kinda war, man glidin’ (man glidin’)
– Herhangi bir savaş, adam glidin'(adam glidin’)
For their money, I’m glidin’ (glidin’)
– Onların parası için, ben glidin ‘ (glidin ‘)
Ay gyal, move your back, stay grindin’ (grrah)
– Ay gyal, sırtını hareket et, öğütmeye devam et (grrah)
Any kinda smoke, man glidin’ (hm)
– Herhangi bir duman, adam glidin ‘(hm)
Any kinda war, man glidin’ (hm)
– Herhangi bir savaş, adam glidin ‘ (hm)
For their money, I’m glidin’ (hm, woo)
– Onların parası için, ben süzülüyorum (HM, woo)
Glidin’ (hm), glidin’ (hm)
– Süzülüyor (hm), süzülüyor (hm)

You see this cup? (This cup here)
– Bu bardağı görüyor musun? (Bu fincan burada)
There’s some Hennessy (yeah)
– Biraz Hennessy var (Evet)
They want the death of me (they want the what?)
– Beni öldürmek istiyorlar (ne istiyorlar?)
I give them the best of me (the best of me)
– Onlara en iyisini veriyorum (en iyisi)
They ain’t on my category (argh, argh)
– Onlar benim kategorimde değil (argh, argh)

Say somethin’ (say somethin’), yeah
– Bir şey söyle (bir şey söyle), Evet
Shells fly on some Heathrow shit (vroom)
– Kabukları bazı Heathrow bok (vroom) uçmak)
Nine fizzies and extended clips (grrah)
– Dokuz fizzies ve genişletilmiş klipler (grrah)
Stop lyin’, you ain’t seen this shit (grrah)
– Yalan söylemeyi bırak, bu boku görmedin (grrah)

You ain’t lived this shit
– Bu boku yaşamadın.
You ain’t even violent and shit (mm)
– Şiddet ve bok bile değilsin (mm)
You don’t wanna die for this shit (yeah)
– Bu bok için ölmek istemiyorsun (Evet)
You should feed your mother and that
– Anneni beslemelisin.
Stop trappin’, go get a day job and dat, easy like dat
– Tuzağı bırak, git bir günlük iş Bul ve dat, dat gibi kolay

You can’t trap anymore (spendin’, spendin’ spendin’ and dat)
– Artık tuzak kuramazsın (harcama, harcama ve dat)
Move on, you know (spendin’, spendin’ spendin’ and dat)
– Devam et, biliyorsun (harcama, harcama ve dat)
Stop spendin’ your proffs boy
– Profesyonellerini harcamayı bırak.
Stop spending your proffs boy
– Proffs çocuk harcama dur
Invest in some lands and shit, ooh
– Bazı topraklara yatırım yap ve bok, ooh

Any kinda smoke, man glidin’ (yeah)
– Herhangi bir duman, adam glidin’ (Evet)
Any kinda war, man glidin’ (man glidin’)
– Herhangi bir savaş, adam glidin'(adam glidin’)
For their money, I’m glidin’ (glidin’)
– Onların parası için, ben glidin ‘ (glidin ‘)
Ay gyal, move your back, stay grindin’ (grrah)
– Ay gyal, sırtını hareket et, öğütmeye devam et (grrah)
Any kinda smoke, man glidin’ (hm)
– Herhangi bir duman, adam glidin ‘(hm)
Any kinda war, man glidin’ (hm)
– Herhangi bir savaş, adam glidin ‘ (hm)
For their money, I’m glidin’ (hm, woo)
– Onların parası için, ben süzülüyorum (HM, woo)
Glidin’ (hm), glidin’ (hm)
– Süzülüyor (hm), süzülüyor (hm)

See also  Iggy Azalea Feat. Tyga – Kream İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: https://german.xemloibaihat.com/lyrics/

Pa Salieu Feat. slowthai – Glidin’ İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Salieu #Feat #slowthai #Glidin #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Pa Salieu Feat. slowthai – Glidin’ İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: https://german.xemloibaihat.com/.

Überprüfe die Informationen zum Thema Pa Salieu Feat. slowthai – Glidin’ İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalAny kinda smoke, man glidin’ (glidin’)
– Herhangi bir duman, adam glidin'(glidin’)
Man glidin’
– Adam süzülüyor
Any kinda war, man glidin’ (glidin’)
– Herhangi bir savaş, adam glidin'(glidin’)
Glidin’
– Süzülüyor

On God, ’til my death, mi nah care (mi nah care)
– Tanrı’ya, ‘ til my death, mi nah care (mi nah care)
The dirt I’ve done, mi nah care (mi nah care)
– Yaptığım kir, mi nah care (mi nah care)
If I licked your guy, mi nah care (mi nah care)
– Adamını yaladıysam, mi nah care (mi nah care)
You know smoke must spark anywhere (anyhow)
– Dumanın her yerde kıvılcım çıkarması gerektiğini biliyorsun (her neyse)
How many missions pon a three-door car? (Zoom)
– Üç Kapılı Bir arabada kaç görev var? (Yakınlaştırmak)
Di arise of a shooting star (ha)
– Di kayan bir yıldızın ortaya çıkması (ha)
Livin’ la vida loca
– Canlı la vida loca
So I must feed dem the loca
– Bu yüzden dem loca’yı beslemeliyim

Because you screw face don’t mean you’re bad
– Çünkü yüzünü becerdin, kötü olduğun anlamına gelmez
Because you talk skengs don’t mean you shoot
– Çünkü skengs hakkında konuşuyorsun, ateş ettiğin anlamına gelmez
High energies but the head top loose
– Yüksek enerjiler ama baş üst gevşek
I guide me, I don’t follow no rules
– Bana rehberlik ediyorum, hiçbir kurala uymuyorum
Ayy, fuck dat, hold dat grudge ’til the death of me
– Ayy, siktir et dat, tut dat kin ‘ til the death of me
Snakes in the grass hella schemin’
– Çimlerin içinde yılanlar hella schemin’
I’m tryna take off heads, you’re weak
– Ben kafaları çıkarmaya çalışıyorum, sen zayıfsın
That’s why you pree dem tings
– Bu yüzden dem tings’i hazırlıyorsun.
Self-conscious, brudda, you need to love yourself or somethin’
– Kendine dikkat et, brudda, kendini sevmelisin ya da başka bir şey

Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (ooh)
– Süzülüyor (ooh)
Glidin’ (glidin’), glidin’
– (Glidin’) Glidin’ glidin’
Glidin’ (ooh)
– Süzülüyor (ooh)

Any kinda smoke, man glidin’ (yeah)
– Herhangi bir duman, adam glidin’ (Evet)
Any kinda war, man glidin’ (man glidin’)
– Herhangi bir savaş, adam glidin'(adam glidin’)
For their money, I’m glidin’ (glidin’)
– Onların parası için, ben glidin ‘ (glidin ‘)
Ay gyal, move your back, stay grindin’ (grrah)
– Ay gyal, sırtını hareket et, öğütmeye devam et (grrah)
Any kinda smoke, man glidin’ (hm)
– Herhangi bir duman, adam glidin ‘(hm)
Any kinda war, man glidin’ (hm)
– Herhangi bir savaş, adam glidin ‘ (hm)
For their money, I’m glidin’ (hm, woo)
– Onların parası için, ben süzülüyorum (HM, woo)
Glidin’ (hm), glidin’ (hm)
– Süzülüyor (hm), süzülüyor (hm)

Can’t be arsed, don’t get stressed (woo)
– Kıç olamaz, stresli olmayın (woo)
Just look to the sky and say, “Nah, I’m blessed” (haha)
– Sadece gökyüzüne bakın ve “Hayır, kutsandım” deyin (haha)
It’s a eye for a eye and I ain’t blind yet (brr)
– Bu bir göz için bir göz ve henüz kör değilim (brr)
And I’m coming from a place where they don’t give a- (yeah)
– Ve ben onların vermediği bir yerden geliyorum – (Evet)
I stay rago, give girls tadpole (woo)
– Rago kalıyorum, kızlara iribaş veriyorum (woo)
Glide how I glide when I’m high, this ain’t ammo (phew)
– Uçtuğumda nasıl uçtuğumu kaydır, bu cephane değil (phew)
She want the wine ’cause the red wine run out (huh?)
– Şarabı istiyor çünkü kırmızı şarap bitiyor (ha?)
And I can’t make time, she always whine when I don’t so
– Ve ben zaman ayıramıyorum, o her zaman sızlanıyor, ben öyle değilken

In a while crocodile, see you later
– Bir süre sonra timsah, Sonra görüşürüz
Born in a war, got called for a hater
– Bir savaşta doğmuş, bir hater için çağrıldı

See also  GNR – Sangue Oculto İspanyolca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Girl want di nurture, not in my nature
– Kız benim doğamda değil, di beslemek istiyorum
Always been a worker, with a likkle flavour
– Her zaman bir işçi olmuştur, bir likkle lezzet ile
If you’re from where I’m from, then you’re on what I’m on
– Eğer benim geldiğim yerdeysen, o zaman benim olduğum yerdesin
Waiting is long so we get it, then it’s gone
– Beklemek çok uzun, bu yüzden onu alıyoruz, sonra gitti
Frustrated, I was, always in a rush
– Hayal kırıklığına uğradım, her zaman Acelem vardı
‘Cause the money callin’ and I can’t get enough
– Çünkü para çağırıyor ve yeterince alamıyorum

Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (ooh)
– Süzülüyor (ooh)
Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (glidin’)
– Süzülüyor (süzülüyor)
Glidin’ (ooh)
– Süzülüyor (ooh)

Any kinda smoke, man glidin’ (yeah)
– Herhangi bir duman, adam glidin’ (Evet)
Any kinda war, man glidin’ (man glidin’)
– Herhangi bir savaş, adam glidin'(adam glidin’)
For their money, I’m glidin’ (glidin’)
– Onların parası için, ben glidin ‘ (glidin ‘)
Ay gyal, move your back, stay grindin’ (grrah)
– Ay gyal, sırtını hareket et, öğütmeye devam et (grrah)
Any kinda smoke, man glidin’ (hm)
– Herhangi bir duman, adam glidin ‘(hm)
Any kinda war, man glidin’ (hm)
– Herhangi bir savaş, adam glidin ‘ (hm)
For their money, I’m glidin’ (hm, woo)
– Onların parası için, ben süzülüyorum (HM, woo)
Glidin’ (hm), glidin’ (hm)
– Süzülüyor (hm), süzülüyor (hm)

You see this cup? (This cup here)
– Bu bardağı görüyor musun? (Bu fincan burada)
There’s some Hennessy (yeah)
– Biraz Hennessy var (Evet)
They want the death of me (they want the what?)
– Beni öldürmek istiyorlar (ne istiyorlar?)
I give them the best of me (the best of me)
– Onlara en iyisini veriyorum (en iyisi)
They ain’t on my category (argh, argh)
– Onlar benim kategorimde değil (argh, argh)

Say somethin’ (say somethin’), yeah
– Bir şey söyle (bir şey söyle), Evet
Shells fly on some Heathrow shit (vroom)
– Kabukları bazı Heathrow bok (vroom) uçmak)
Nine fizzies and extended clips (grrah)
– Dokuz fizzies ve genişletilmiş klipler (grrah)
Stop lyin’, you ain’t seen this shit (grrah)
– Yalan söylemeyi bırak, bu boku görmedin (grrah)

You ain’t lived this shit
– Bu boku yaşamadın.
You ain’t even violent and shit (mm)
– Şiddet ve bok bile değilsin (mm)
You don’t wanna die for this shit (yeah)
– Bu bok için ölmek istemiyorsun (Evet)
You should feed your mother and that
– Anneni beslemelisin.
Stop trappin’, go get a day job and dat, easy like dat
– Tuzağı bırak, git bir günlük iş Bul ve dat, dat gibi kolay

You can’t trap anymore (spendin’, spendin’ spendin’ and dat)
– Artık tuzak kuramazsın (harcama, harcama ve dat)
Move on, you know (spendin’, spendin’ spendin’ and dat)
– Devam et, biliyorsun (harcama, harcama ve dat)
Stop spendin’ your proffs boy
– Profesyonellerini harcamayı bırak.
Stop spending your proffs boy
– Proffs çocuk harcama dur
Invest in some lands and shit, ooh
– Bazı topraklara yatırım yap ve bok, ooh

Any kinda smoke, man glidin’ (yeah)
– Herhangi bir duman, adam glidin’ (Evet)
Any kinda war, man glidin’ (man glidin’)
– Herhangi bir savaş, adam glidin'(adam glidin’)
For their money, I’m glidin’ (glidin’)
– Onların parası için, ben glidin ‘ (glidin ‘)
Ay gyal, move your back, stay grindin’ (grrah)
– Ay gyal, sırtını hareket et, öğütmeye devam et (grrah)
Any kinda smoke, man glidin’ (hm)
– Herhangi bir duman, adam glidin ‘(hm)
Any kinda war, man glidin’ (hm)
– Herhangi bir savaş, adam glidin ‘ (hm)
For their money, I’m glidin’ (hm, woo)
– Onların parası için, ben süzülüyorum (HM, woo)
Glidin’ (hm), glidin’ (hm)
– Süzülüyor (hm), süzülüyor (hm)

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

You may also like

Leave a Comment