Home » Sarah Dawn Finer – Moving On İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Sarah Dawn Finer – Moving On İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Sarah Dawn Finer – Moving On İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Sarah Dawn Finer – Moving On İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Sarah Dawn Finer – Moving On İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierDreaming
– Hayali
Hoping for another try
– Başka bir deneme için umut
I’ve been looking
– Oldum arıyorum
Searching deeper down inside
– Daha derinlerde arama
And if I lose my way
– Ve eğer yolumu kaybedersem
I’ll find another road
– Başka bir yol bulacağım
‘Cause I can make a change on my own
– Çünkü kendi başıma bir değişiklik yapabilirim.

I’m moving on
– Ben devam ediyorum
And I’m gonna get stronger now
– Ve şimdi daha da güçleneceğim
And nothing will break me down
– Ve hiçbir şey beni yıkamaz
I will not give in to doubt
– Şüpheye kapılmayacağım.
Those days are gone
– O günler geride kaldı
I can be who I wanna be
– Olmak istediğim kişi olabilirim
Start living my life for me
– Hayatımı benim için yaşamaya başla
I believe that finally I’m moving on
– Sonunda devam ettiğime inanıyorum.

Something, somewhere
– Bir şey, bir yerde
That I long to find
– Bulmak için can atıyorum
I am learning, slowly
– Yavaş yavaş öğreniyorum
One day at a time
– Her seferinde bir gün
That if I lose and fail, I’ll be fine
– Eğer kaybedersem ve başarısız olursam, iyi olacağım

I’m moving on
– Ben devam ediyorum
And I’m gonna get stronger now
– Ve şimdi daha da güçleneceğim
And nothing will break me down
– Ve hiçbir şey beni yıkamaz

I will not give in to doubt
– Şüpheye kapılmayacağım.
Those days are gone
– O günler geride kaldı
I can be who I wanna be
– Olmak istediğim kişi olabilirim
Start living my life for me
– Hayatımı benim için yaşamaya başla
I believe that finally I’m moving on (I am moving)
– Sonunda devam ettiğime inanıyorum (hareket ediyorum).

To a brighter dawn (I am moving)
– Daha parlak bir şafağa (hareket ediyorum)
Gotta take the fight (I am moving)
– Dövüşü almalıyım (hareket ediyorum)
I can make it right (I can make it right)
– Doğru yapabilirim (doğru yapabilirim)

I’m moving on
– Ben devam ediyorum
Nothing will break me down
– Hiçbir şey beni yıkamaz
I will not give in to doubt
– Şüpheye kapılmayacağım.
Those days are gone
– O günler geride kaldı
I can be who I wanna be
– Olmak istediğim kişi olabilirim
And start living my life for me
– Ve hayatımı benim için yaşamaya başla
I believe that finally I’m moving on (I am moving)
– Sonunda devam ettiğime inanıyorum (hareket ediyorum).
Yes I’m moving on (I am moving)
– Evet devam ediyorum (hareket ediyorum)
I’m moving on
– Ben devam ediyorum

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: https://german. xemloibaihat.com/lyrics

Sarah Dawn Finer – Moving On İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Sarah #Dawn #Finer #Moving #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Sarah Dawn Finer – Moving On İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: https://german.xemloibaihat .com.

Überprüfe die Informationen zum Thema Sarah Dawn Finer – Moving On İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalDreaming
– Hayali
Hoping for another try
– Başka bir deneme için umut
I’ve been looking
– Oldum arıyorum
Searching deeper down inside
– Daha derinlerde arama
And if I lose my way
– Ve eğer yolumu kaybedersem
I’ll find another road
– Başka bir yol bulacağım
‘Cause I can make a change on my own
– Çünkü kendi başıma bir değişiklik yapabilirim.

I’m moving on
– Ben devam ediyorum
And I’m gonna get stronger now
– Ve şimdi daha da güçleneceğim
And nothing will break me down
– Ve hiçbir şey beni yıkamaz
I will not give in to doubt
– Şüpheye kapılmayacağım.
Those days are gone
– O günler geride kaldı
I can be who I wanna be
– Olmak istediğim kişi olabilirim
Start living my life for me
– Hayatımı benim için yaşamaya başla
I believe that finally I’m moving on
– Sonunda devam ettiğime inanıyorum.

Something, somewhere
– Bir şey, bir yerde
That I long to find
– Bulmak için can atıyorum
I am learning, slowly
– Yavaş yavaş öğreniyorum
One day at a time
– Her seferinde bir gün
That if I lose and fail, I’ll be fine
– Eğer kaybedersem ve başarısız olursam, iyi olacağım

I’m moving on
– Ben devam ediyorum
And I’m gonna get stronger now
– Ve şimdi daha da güçleneceğim
And nothing will break me down
– Ve hiçbir şey beni yıkamaz

I will not give in to doubt
– Şüpheye kapılmayacağım.
Those days are gone
– O günler geride kaldı
I can be who I wanna be
– Olmak istediğim kişi olabilirim
Start living my life for me
– Hayatımı benim için yaşamaya başla
I believe that finally I’m moving on (I am moving)
– Sonunda devam ettiğime inanıyorum (hareket ediyorum).

To a brighter dawn (I am moving)
– Daha parlak bir şafağa (hareket ediyorum)
Gotta take the fight (I am moving)
– Dövüşü almalıyım (hareket ediyorum)
I can make it right (I can make it right)
– Doğru yapabilirim (doğru yapabilirim)

I’m moving on
– Ben devam ediyorum
Nothing will break me down
– Hiçbir şey beni yıkamaz
I will not give in to doubt
– Şüpheye kapılmayacağım.
Those days are gone
– O günler geride kaldı
I can be who I wanna be
– Olmak istediğim kişi olabilirim
And start living my life for me
– Ve hayatımı benim için yaşamaya başla
I believe that finally I’m moving on (I am moving)
– Sonunda devam ettiğime inanıyorum (hareket ediyorum).
Yes I’m moving on (I am moving)
– Evet devam ediyorum (hareket ediyorum)
I’m moving on
– Ben devam ediyorum

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

1 thought on “Sarah Dawn Finer – Moving On İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *