Home » Skepta & Pop Smoke Feat. A$AP Rocky, Juicy J, Project Pat & A$AP Rocky, Juicy J – Lane Switcha İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Skepta & Pop Smoke Feat. A$AP Rocky, Juicy J, Project Pat & A$AP Rocky, Juicy J – Lane Switcha İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Skepta & Pop Smoke Feat. A$AP Rocky, Juicy J, Project Pat & A$AP Rocky, Juicy J – Lane Switcha İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Skepta & Pop Smoke Feat. A$AP Rocky, Juicy J, Project Pat & A$AP Rocky, Juicy J – Lane Switcha İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Skepta & Pop Smoke Feat. A$AP Rocky, Juicy J, Project Pat & A$AP Rocky, Juicy J – Lane Switcha İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierI’m a lane switcher, big tank, drank filler
– Ben bir şerit değiştiriciyim, büyük tank, içti dolgu
Real killer, die for my gang member
– Gerçek katil, çete üyem için öl
Gun driller, dope man, dope dealer
– Silah delici, uyuşturucu Satıcısı, uyuşturucu Satıcısı
Gorilla, bang, bang, lane switcher
– Goril, patlama, patlama, şerit değiştirici

Foot on the gas, yeah, I’m lane switchin’ (Rrr)
– Gaza bas, Evet, şerit değiştiriyorum (Rrr)
I cannot show them where I’m at ’cause they stay snitchin’ (Snitchin’)
– Onlara nerede olduğumu gösteremem çünkü onlar ispiyoncu olarak kalıyorlar.
I give my killy the greenlight, yeah, Al-Quada killings (Baow, baow)
– Killy’ime yeşil ışık yakıyorum, Evet, Al-Quada cinayetleri (Baow, baow)
I take the corner, window down, you see the chain swingin’ (Icy)
– Köşeye alıyorum, camı indirip, zincir sallan (Buzlu)görüşürüz
Speed demon and we ain’t watchin’ police,
– Hız iblisi ve polisi izlemiyoruz,
Nah, before they see me, I seen them (Woo)
– Hayır, beni görmeden önce, onları gördüm (Woo)
You hear my dogs barkin’ hungry, so you know I gotta feed ’em
– Köpeklerimin aç havladığını duyuyorsun, bu yüzden onları beslemem gerektiğini biliyorsun
I told my girl, “Hold on to your weave”,
– Kızıma dedim ki, ” Örgünü tut”,
I’m in the whip bobbin’ and weavin’ (Sex)
– Ben kırbaç masurasındayım ve dokuyorum (seks)
Foot to the floor,
– Yere ayak,
You see me speedin’ (Uh), I do the drop and I’m leavin’
– Beni hızlanırken görüyorsun (Uh), düşüşü yapıyorum ve ayrılıyorum

Four-hundred thousand on the jet (Jet)
– Jette dört yüz bin (Jet)
Two-hundred thousand on the left (On my left)
– Solda iki yüz bin (solumda)
Richard Millie on my wrist (Wrist, wrist)
– Richard Millie bileğimde (bilek, bilek)
And this ice full of baguette (Look)
– Ve bu buz baget dolu (bak)
It’s me, Rocky, and Skep (Skep)
– Benim, Rocky ve Skep (Skep)
Niggas better put respect (Better put respect)
– Zenciler saygı duysa iyi olur (saygı Duysa iyi olur)
On my name
– Benim adıma
Nigga reach for my chain, let it bang
– Zenci zincirime uzan, patlamasına izin ver
And I’m in the foreign, switchin’ lanes
– Ve ben yabancıyım, şerit değiştiriyorum
And I’m with the gang, gang, gang, gang
– Ve ben çete, çete, çete, çete ile birlikteyim
With the gang
– Çete ile
And the gas straight, talkin’ tank (Yeah)
– Ve gaz düz, konuşan tank (Evet)
And my bulldog put in pain (Rrr)
– Ve bulldog’um acı çekti (Rrr)
I got the Lamborghini ’cause the Wraith was borin’
– Lamborghini’yi aldım çünkü Wraith borin’di.
Pull up and I’m scorin’ (Oh)
– Yukarı çek ve küçümsüyorum (Oh)

I’m a lane switcher, big tank, drank filler
– Ben bir şerit değiştiriciyim, büyük tank, içti dolgu
Real killer, die for my gang member
– Gerçek katil, çete üyem için öl
Gun driller, dope man, dope dealer
– Silah delici, uyuşturucu Satıcısı, uyuşturucu Satıcısı
Gorilla, bang, bang, lane switcher
– Goril, patlama, patlama, şerit değiştirici

Ayy, low man in the building
– Hey, binadaki alçak adam
Hit the gas on this V12, it’s sounding like a gorilla (Rrr)
– Bu V12’deki gaza bas, bir goril gibi geliyor (Rrr)
Drinkin’ like I hate my liver
– Karaciğerimden nefret ediyormuşum gibi içiyorum
Smokin’ these niggas like Swishers (Ayy)
– Bu zencileri Swishers gibi içiyorum (Ayy)
They hated on me, I got bigger
– Benden nefret ettiler, daha da büyüdüm.
Bigger and bigger and bigger
– Büyüyor, büyüyor, büyüyor
Most of these niggas don’t stay in they lane,
– Bu zencilerin çoğu şeritte kalmıyor,
They switchin’, they switchin’, they switchin’
– Değiştiriyorlar, değiştiriyorlar, değiştiriyorlar
I’m just a product of Memphis
– Ben sadece Memphis’in bir ürünüyüm
Run up a stack and I flip it
– Bir yığın çalıştırın ve ben çevirmek
She wanna get with this pimpin’, but it ain’t that simple
– Bu pimpin ‘ ile almak istiyor, ama o kadar basit değil

The swerve is so perfect, superb (Yeah)
– Swerve çok mükemmel, mükemmel (Evet)
I nearly hit the curb when I bust that U-turn (Bust that)
– O U-dönüşünü kırdığımda neredeyse kaldırıma çarpıyordum(büstü)
I pull up, two skid marks when I park, like “Yes, sir”
– Yukarı çekiyorum, park ettiğimde iki kızak izi, ” Evet, efendim”
You hear that— From my car
– Bunu arabamdan duydun.
Unhook her bra, one hand on her— (Skrrt)
– Sütyenini çıkar, bir elini üzerine koy- (Skrrt)
‘Cause me and the Woo was kickin’ it (Yeah)
– Çünkü ben ve Woo tekmeliyorduk (Evet)
So bring in the brew, let’s reminisce (Yeah)
– Bu yüzden demlemek getir, hadi hatırlayalım (Evet)
We in the groove, let’s get in it (Uh)
– Biz olukta, hadi içeri girelim (Uh)
We in the groove, we in the groove
– Biz olukta, biz olukta
She wanna move with a gentlemen,
– Bir beyefendiyle taşınmak istiyor,
Know I’m a gremlin, fuck with lil’ Jodye, he genuine
– Ben bir gremlin olduğumu biliyorum, lil’ Jodye ile lanet, o gerçek
Call up Skep when I’m in the ends (Uh)
– Uçlardayken Skep’i Ara (Uh)
We on the news, we on the loose
– Biz haberlerde, biz gevşek
I know you sick of the sicker (Ayy)
– Seni hasta hasta biliyorum (Ayy)
When you see the big picture (Ayy)
– Büyük resmi gördüğünüzde (Ayy)
That nigga put your sister in a twister (Ayy)
– O zenci kız kardeşini bir twister’a koydu (Ayy)
Lane switcher, paint dripper (What else?), drank sipper (Ayy)
– Şerit değiştirici, boya damlatıcı (başka ne var?), içti sipper (Ayy)
Cap peeler (Cap), blaow, make you black flipper (Ayy)
– Kap soyucu (kap), blaow, siyah flipper yapmak (Ayy)

I’m a lane switcher, big tank, drank filler
– Ben bir şerit değiştiriciyim, büyük tank, içti dolgu
Real killer, die for my gang member
– Gerçek katil, çete üyem için öl
Gun driller, dope man, dope dealer
– Silah delici, uyuşturucu Satıcısı, uyuşturucu Satıcısı
Gorilla, bang, bang, lane switcher
– Goril, patlama, patlama, şerit değiştirici

Whole gang gorilla
– Bütün çete goril
Whole gang, none realer
– Bütün çete, hiçbiri gerçek değil
Die for my gang member
– Çete üyem için öl
Bang, bang, lane switcher
– Bang, bang, şerit değiştirici

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: German.xemloibaihat.com/lyrics

Skepta & Pop Smoke Feat. A$AP Rocky, Juicy J, Project Pat & A$AP Rocky, Juicy J – Lane Switcha İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Skepta #Pop #Smoke #Feat #AAP #Rocky #Juicy #Project #Pat #AAP #Rocky #Juicy #Lane #Switcha #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Skepta & Pop Smoke Feat. A$AP Rocky, Juicy J, Project Pat & A$AP Rocky, Juicy J – Lane Switcha İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: German.xemloibaihat.com.

Überprüfe die Informationen zum Thema Skepta & Pop Smoke Feat. A$AP Rocky, Juicy J, Project Pat & A$AP Rocky, Juicy J – Lane Switcha İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalI’m a lane switcher, big tank, drank filler
– Ben bir şerit değiştiriciyim, büyük tank, içti dolgu
Real killer, die for my gang member
– Gerçek katil, çete üyem için öl
Gun driller, dope man, dope dealer
– Silah delici, uyuşturucu Satıcısı, uyuşturucu Satıcısı
Gorilla, bang, bang, lane switcher
– Goril, patlama, patlama, şerit değiştirici

Foot on the gas, yeah, I’m lane switchin’ (Rrr)
– Gaza bas, Evet, şerit değiştiriyorum (Rrr)
I cannot show them where I’m at ’cause they stay snitchin’ (Snitchin’)
– Onlara nerede olduğumu gösteremem çünkü onlar ispiyoncu olarak kalıyorlar.
I give my killy the greenlight, yeah, Al-Quada killings (Baow, baow)
– Killy’ime yeşil ışık yakıyorum, Evet, Al-Quada cinayetleri (Baow, baow)
I take the corner, window down, you see the chain swingin’ (Icy)
– Köşeye alıyorum, camı indirip, zincir sallan (Buzlu)görüşürüz
Speed demon and we ain’t watchin’ police,
– Hız iblisi ve polisi izlemiyoruz,
Nah, before they see me, I seen them (Woo)
– Hayır, beni görmeden önce, onları gördüm (Woo)
You hear my dogs barkin’ hungry, so you know I gotta feed ’em
– Köpeklerimin aç havladığını duyuyorsun, bu yüzden onları beslemem gerektiğini biliyorsun
I told my girl, “Hold on to your weave”,
– Kızıma dedim ki, ” Örgünü tut”,
I’m in the whip bobbin’ and weavin’ (Sex)
– Ben kırbaç masurasındayım ve dokuyorum (seks)
Foot to the floor,
– Yere ayak,
You see me speedin’ (Uh), I do the drop and I’m leavin’
– Beni hızlanırken görüyorsun (Uh), düşüşü yapıyorum ve ayrılıyorum

Four-hundred thousand on the jet (Jet)
– Jette dört yüz bin (Jet)
Two-hundred thousand on the left (On my left)
– Solda iki yüz bin (solumda)
Richard Millie on my wrist (Wrist, wrist)
– Richard Millie bileğimde (bilek, bilek)
And this ice full of baguette (Look)
– Ve bu buz baget dolu (bak)
It’s me, Rocky, and Skep (Skep)
– Benim, Rocky ve Skep (Skep)
Niggas better put respect (Better put respect)
– Zenciler saygı duysa iyi olur (saygı Duysa iyi olur)
On my name
– Benim adıma
Nigga reach for my chain, let it bang
– Zenci zincirime uzan, patlamasına izin ver
And I’m in the foreign, switchin’ lanes
– Ve ben yabancıyım, şerit değiştiriyorum
And I’m with the gang, gang, gang, gang
– Ve ben çete, çete, çete, çete ile birlikteyim
With the gang
– Çete ile
And the gas straight, talkin’ tank (Yeah)
– Ve gaz düz, konuşan tank (Evet)
And my bulldog put in pain (Rrr)
– Ve bulldog’um acı çekti (Rrr)
I got the Lamborghini ’cause the Wraith was borin’
– Lamborghini’yi aldım çünkü Wraith borin’di.
Pull up and I’m scorin’ (Oh)
– Yukarı çek ve küçümsüyorum (Oh)

I’m a lane switcher, big tank, drank filler
– Ben bir şerit değiştiriciyim, büyük tank, içti dolgu
Real killer, die for my gang member
– Gerçek katil, çete üyem için öl
Gun driller, dope man, dope dealer
– Silah delici, uyuşturucu Satıcısı, uyuşturucu Satıcısı
Gorilla, bang, bang, lane switcher
– Goril, patlama, patlama, şerit değiştirici

Ayy, low man in the building
– Hey, binadaki alçak adam
Hit the gas on this V12, it’s sounding like a gorilla (Rrr)
– Bu V12’deki gaza bas, bir goril gibi geliyor (Rrr)
Drinkin’ like I hate my liver
– Karaciğerimden nefret ediyormuşum gibi içiyorum
Smokin’ these niggas like Swishers (Ayy)
– Bu zencileri Swishers gibi içiyorum (Ayy)
They hated on me, I got bigger
– Benden nefret ettiler, daha da büyüdüm.
Bigger and bigger and bigger
– Büyüyor, büyüyor, büyüyor
Most of these niggas don’t stay in they lane,
– Bu zencilerin çoğu şeritte kalmıyor,
They switchin’, they switchin’, they switchin’
– Değiştiriyorlar, değiştiriyorlar, değiştiriyorlar
I’m just a product of Memphis
– Ben sadece Memphis’in bir ürünüyüm
Run up a stack and I flip it
– Bir yığın çalıştırın ve ben çevirmek
She wanna get with this pimpin’, but it ain’t that simple
– Bu pimpin ‘ ile almak istiyor, ama o kadar basit değil

The swerve is so perfect, superb (Yeah)
– Swerve çok mükemmel, mükemmel (Evet)
I nearly hit the curb when I bust that U-turn (Bust that)
– O U-dönüşünü kırdığımda neredeyse kaldırıma çarpıyordum(büstü)
I pull up, two skid marks when I park, like “Yes, sir”
– Yukarı çekiyorum, park ettiğimde iki kızak izi, ” Evet, efendim”
You hear that— From my car
– Bunu arabamdan duydun.
Unhook her bra, one hand on her— (Skrrt)
– Sütyenini çıkar, bir elini üzerine koy- (Skrrt)
‘Cause me and the Woo was kickin’ it (Yeah)
– Çünkü ben ve Woo tekmeliyorduk (Evet)
So bring in the brew, let’s reminisce (Yeah)
– Bu yüzden demlemek getir, hadi hatırlayalım (Evet)
We in the groove, let’s get in it (Uh)
– Biz olukta, hadi içeri girelim (Uh)
We in the groove, we in the groove
– Biz olukta, biz olukta
She wanna move with a gentlemen,
– Bir beyefendiyle taşınmak istiyor,
Know I’m a gremlin, fuck with lil’ Jodye, he genuine
– Ben bir gremlin olduğumu biliyorum, lil’ Jodye ile lanet, o gerçek
Call up Skep when I’m in the ends (Uh)
– Uçlardayken Skep’i Ara (Uh)
We on the news, we on the loose
– Biz haberlerde, biz gevşek
I know you sick of the sicker (Ayy)
– Seni hasta hasta biliyorum (Ayy)
When you see the big picture (Ayy)
– Büyük resmi gördüğünüzde (Ayy)
That nigga put your sister in a twister (Ayy)
– O zenci kız kardeşini bir twister’a koydu (Ayy)
Lane switcher, paint dripper (What else?), drank sipper (Ayy)
– Şerit değiştirici, boya damlatıcı (başka ne var?), içti sipper (Ayy)
Cap peeler (Cap), blaow, make you black flipper (Ayy)
– Kap soyucu (kap), blaow, siyah flipper yapmak (Ayy)

I’m a lane switcher, big tank, drank filler
– Ben bir şerit değiştiriciyim, büyük tank, içti dolgu
Real killer, die for my gang member
– Gerçek katil, çete üyem için öl
Gun driller, dope man, dope dealer
– Silah delici, uyuşturucu Satıcısı, uyuşturucu Satıcısı
Gorilla, bang, bang, lane switcher
– Goril, patlama, patlama, şerit değiştirici

Whole gang gorilla
– Bütün çete goril
Whole gang, none realer
– Bütün çete, hiçbiri gerçek değil
Die for my gang member
– Çete üyem için öl
Bang, bang, lane switcher
– Bang, bang, şerit değiştirici

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

2 thoughts on “Skepta & Pop Smoke Feat. A$AP Rocky, Juicy J, Project Pat & A$AP Rocky, Juicy J – Lane Switcha İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet”

  1. 776799 184599Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing slightly research on that. And he really bought me lunch as I located it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! 270829

Leave a Reply

Your email address will not be published.