Home » Swarmz Feat. Bugzy Malone & M24 – Payslips İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Swarmz Feat. Bugzy Malone & M24 – Payslips İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Swarmz Feat. Bugzy Malone & M24 – Payslips İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Swarmz Feat. Bugzy Malone & M24 – Payslips İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Swarmz Feat. Bugzy Malone & M24 – Payslips İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierBeatfreakz
– Beatfreakzcomment

Payslips
– Maaş bordroları
Running to the money everyday see
– Her gün para için koşuyorum
You see all the jobs I’m replacin’
– Değiştirdiğim tüm işleri görüyorsun.
If you really want it, we can take it there
– Eğer gerçekten istiyorsan, oraya götürebiliriz
We ain’t playing fair, chase us
– Adil davranmıyoruz, bizi takip et
Federales got me dodging cases
– Federaller davalardan kaçmamı sağladı
But I’m still lighting up stages
– Ama hala aşamaları aydınlatıyorum
All my niggers still banging on the pavement, yeah
– Tüm zencilerim hala kaldırımda beceriyor, Evet
On the paigons, yeah
– Paigons’da, Evet

So what you’re telling me
– Peki bana ne diyorsun
Had a top floor lookin’ like Medellín
– En üst katta Medellin’e benziyordu.
Had a bad B looking hella sweet
– Kötü bir B görünümlü hella tatlı vardı
Click-click-click bang that’s a felony
– Click-click-click bang bu bir suçtur
We roll nah, nah, nah
– Hayır, hayır, hayır bizde
Bang bang on y’all, dah, dah
– Hepinize bang bang, dah, dah
My money can’t go low, nah, nah, nah
– Param düşük olamaz, hayır, hayır, hayır
And she don’t even know, la, la, la
– Ve o bile bilmiyor, la, la, la

Roll, money come in on the low
– Rulo, para düşük gelir
Half of them don’t understand dough, dough
– Yarısı hamuru anlamıyor, hamur
Goyard bag full of rolls (rolls)
– Goyard çanta rulo dolu (rulo)
My nigga bust case
– Zenci büstü davam
Yeah, yeah, man I bust case
– Evet, Evet, adamım davayı bozdum
Half of them don’t understand my pain
– Yarısı acımı anlamıyor.
Before I came out of the drain, eh, eh
– Kanalizasyondan çıkmadan önce, eh, eh
‘Cause man I get paid, yeah, yeah
– Çünkü para alıyorum, Evet, Evet
Man I get paid
– Adamım para alıyorum
They don’t understand, yeah, yeah
– Anlamıyorlar, Evet, Evet
They don’t understand, yeah, yeah
– Anlamıyorlar, Evet, Evet

Yo, yo, Bugz
– Yo, yo, size bugz
What you know about running to the bag
– Çantaya koşma hakkında ne biliyorsun
Bugzy Malone I do laps (yeah)
– Bugzy Malone tur yapıyorum (Evet)
Like I’m holding up the gang with no wap
– Sanki çeteyi wap olmadan tutuyormuşum gibi
Black millionaire, no cap
– Siyah milyoner, şapkasız
Multimillionaire, I might add
– Multimilyoner, ekleyebilirim
Now I’m doing too much, I get gassed (jeez)
– Şimdi çok fazla yapıyorum, gaz alıyorum (Tanrım)
Don’t throw stones out of a glass house
– Bir cam evden taş atmayın
Cah your likkle greenhouse might collapse
– Cah senin likkle sera çökebilir

Tell ’em stay safe
– Onlara güvende kalmalarını söyle.
Pray to the Lord that I bust case
– Tanrı’ya dua et ki davayı bozayım.
If I’m in the paper, give me the full page (what?)
– Eğer gazetedeysem, bana tam sayfayı ver (ne?)
Publicity monster, we’re on a rampage
– Reklam canavarı, bir çılgınlıktayız
We break the law, we go to court
– Kanunları çiğneyip mahkemeye gideceğiz.
In order to get the dough, we break the door
– Hamuru almak için kapıyı kırıyoruz
I come from the dark, I’ll go to war
– Karanlıktan geliyorum, savaşa gideceğim
I’ve always got the bag, I’m Santa Claus
– Her zaman çantam var, ben Noel Baba’yım.

Roll, money come in on the low
– Rulo, para düşük gelir
Half of them don’t understand dough, dough
– Yarısı hamuru anlamıyor, hamur
Goyard bag full of rolls (rolls)
– Goyard çanta rulo dolu (rulo)
My nigga bust case
– Zenci büstü davam
Yeah, yeah, man I bust case
– Evet, Evet, adamım davayı bozdum
Half of them don’t understand my pain
– Yarısı acımı anlamıyor.
Before I came out of the drain, eh, eh
– Kanalizasyondan çıkmadan önce, eh, eh
‘Cause man I get paid, yeah, yeah
– Çünkü para alıyorum, Evet, Evet
Man I get paid
– Adamım para alıyorum
They don’t understand, yeah, yeah
– Anlamıyorlar, Evet, Evet
They don’t understand, yeah, yeah
– Anlamıyorlar, Evet, Evet

I’m running to the bag, I just chase guap
– Çantaya koşuyorum, sadece guap’ı takip ediyorum
You ain’t running to the bag, you just chase fucks
– Çantaya koşmuyorsun, sadece sikikleri takip ediyorsun
Even when I bake off, I just make prof’
– Ben fırında bile, ben sadece prof yapmak’
They ain’t about it and they come round to weigh shots
– Onlar bu konuda değil ve atışları tartmak için geliyorlar
They’re scratching niggas and getting gassed up
– Zencileri kaşıyorlar ve gaz alıyorlar
From way back opps been getting wap’d up
– Çok eski zamanlardan beri opps wap’d alıyordu
Why they act up, like they match us
– Neden bize uyuyormuş gibi davranıyorlar
40 around my neck, told them boys, “Catch up”
– Boynumun etrafında 40, onlara “Yakala” dedi”

Every-every day I’m running to the bank though (every day)
– Her gün bankaya koşuyorum (her gün)
Every-every day I spend another bank roll (yes)
– Her gün başka bir banka rulosu harcıyorum (Evet)
I don’t mind cah I’m gonna make it back yo
– Sorun değil cah geri döneceğim yo
Shawty fine she just wanna get her back blown
– Shawty iyi o sadece istiyorum almak ona geri blowjob
Most niggas cap why they lying in their raps though? (Why)
– Çoğu zenci neden raplerinde yatıyorlar? (Neden)
They just wanna rap, they weren’t really on the back road
– Sadece rap yapmak istiyorlar, gerçekten arka yolda değillerdi
50 on my AP you know I take the piss
– 50 üzerinde benim AP sen bilmek ben almak the işemek
Before rap, I was out really tryna take the risk
– Rap’ten önce, gerçekten risk almaya çalışıyordum

Roll, money come in on the low
– Rulo, para düşük gelir
Half of them don’t understand dough, dough
– Yarısı hamuru anlamıyor, hamur
Goyard bag full of rolls (rolls)
– Goyard çanta rulo dolu (rulo)
My nigga bust case
– Zenci büstü davam
Yeah, yeah, man I bust case
– Evet, Evet, adamım davayı bozdum
Half of them don’t understand my pain
– Yarısı acımı anlamıyor.
Before I came out of the drain, eh, eh
– Kanalizasyondan çıkmadan önce, eh, eh
‘Cause man I get paid, yeah, yeah
– Çünkü para alıyorum, Evet, Evet
Man I get paid
– Adamım para alıyorum
They don’t understand, yeah, yeah
– Anlamıyorlar, Evet, Evet
They don’t understand, yeah, yeah
– Anlamıyorlar, Evet, Evet

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: Weitere Informationen

Swarmz Feat. Bugzy Malone & M24 – Payslips İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Swarmz #Feat #Bugzy #Malone #M24 #Payslips #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Swarmz Feat. Bugzy Malone & M24 – Payslips İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: Hier ansehen.

Überprüfe die Informationen zum Thema Swarmz Feat. Bugzy Malone & M24 – Payslips İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalBeatfreakz
– Beatfreakzcomment

Payslips
– Maaş bordroları
Running to the money everyday see
– Her gün para için koşuyorum
You see all the jobs I’m replacin’
– Değiştirdiğim tüm işleri görüyorsun.
If you really want it, we can take it there
– Eğer gerçekten istiyorsan, oraya götürebiliriz
We ain’t playing fair, chase us
– Adil davranmıyoruz, bizi takip et
Federales got me dodging cases
– Federaller davalardan kaçmamı sağladı
But I’m still lighting up stages
– Ama hala aşamaları aydınlatıyorum
All my niggers still banging on the pavement, yeah
– Tüm zencilerim hala kaldırımda beceriyor, Evet
On the paigons, yeah
– Paigons’da, Evet

So what you’re telling me
– Peki bana ne diyorsun
Had a top floor lookin’ like Medellín
– En üst katta Medellin’e benziyordu.
Had a bad B looking hella sweet
– Kötü bir B görünümlü hella tatlı vardı
Click-click-click bang that’s a felony
– Click-click-click bang bu bir suçtur
We roll nah, nah, nah
– Hayır, hayır, hayır bizde
Bang bang on y’all, dah, dah
– Hepinize bang bang, dah, dah
My money can’t go low, nah, nah, nah
– Param düşük olamaz, hayır, hayır, hayır
And she don’t even know, la, la, la
– Ve o bile bilmiyor, la, la, la

Roll, money come in on the low
– Rulo, para düşük gelir
Half of them don’t understand dough, dough
– Yarısı hamuru anlamıyor, hamur
Goyard bag full of rolls (rolls)
– Goyard çanta rulo dolu (rulo)
My nigga bust case
– Zenci büstü davam
Yeah, yeah, man I bust case
– Evet, Evet, adamım davayı bozdum
Half of them don’t understand my pain
– Yarısı acımı anlamıyor.
Before I came out of the drain, eh, eh
– Kanalizasyondan çıkmadan önce, eh, eh
‘Cause man I get paid, yeah, yeah
– Çünkü para alıyorum, Evet, Evet
Man I get paid
– Adamım para alıyorum
They don’t understand, yeah, yeah
– Anlamıyorlar, Evet, Evet
They don’t understand, yeah, yeah
– Anlamıyorlar, Evet, Evet

Yo, yo, Bugz
– Yo, yo, size bugz
What you know about running to the bag
– Çantaya koşma hakkında ne biliyorsun
Bugzy Malone I do laps (yeah)
– Bugzy Malone tur yapıyorum (Evet)
Like I’m holding up the gang with no wap
– Sanki çeteyi wap olmadan tutuyormuşum gibi
Black millionaire, no cap
– Siyah milyoner, şapkasız
Multimillionaire, I might add
– Multimilyoner, ekleyebilirim
Now I’m doing too much, I get gassed (jeez)
– Şimdi çok fazla yapıyorum, gaz alıyorum (Tanrım)
Don’t throw stones out of a glass house
– Bir cam evden taş atmayın
Cah your likkle greenhouse might collapse
– Cah senin likkle sera çökebilir

Tell ’em stay safe
– Onlara güvende kalmalarını söyle.
Pray to the Lord that I bust case
– Tanrı’ya dua et ki davayı bozayım.
If I’m in the paper, give me the full page (what?)
– Eğer gazetedeysem, bana tam sayfayı ver (ne?)
Publicity monster, we’re on a rampage
– Reklam canavarı, bir çılgınlıktayız
We break the law, we go to court
– Kanunları çiğneyip mahkemeye gideceğiz.
In order to get the dough, we break the door
– Hamuru almak için kapıyı kırıyoruz
I come from the dark, I’ll go to war
– Karanlıktan geliyorum, savaşa gideceğim
I’ve always got the bag, I’m Santa Claus
– Her zaman çantam var, ben Noel Baba’yım.

Roll, money come in on the low
– Rulo, para düşük gelir
Half of them don’t understand dough, dough
– Yarısı hamuru anlamıyor, hamur
Goyard bag full of rolls (rolls)
– Goyard çanta rulo dolu (rulo)
My nigga bust case
– Zenci büstü davam
Yeah, yeah, man I bust case
– Evet, Evet, adamım davayı bozdum
Half of them don’t understand my pain
– Yarısı acımı anlamıyor.
Before I came out of the drain, eh, eh
– Kanalizasyondan çıkmadan önce, eh, eh
‘Cause man I get paid, yeah, yeah
– Çünkü para alıyorum, Evet, Evet
Man I get paid
– Adamım para alıyorum
They don’t understand, yeah, yeah
– Anlamıyorlar, Evet, Evet
They don’t understand, yeah, yeah
– Anlamıyorlar, Evet, Evet

I’m running to the bag, I just chase guap
– Çantaya koşuyorum, sadece guap’ı takip ediyorum
You ain’t running to the bag, you just chase fucks
– Çantaya koşmuyorsun, sadece sikikleri takip ediyorsun
Even when I bake off, I just make prof’
– Ben fırında bile, ben sadece prof yapmak’
They ain’t about it and they come round to weigh shots
– Onlar bu konuda değil ve atışları tartmak için geliyorlar
They’re scratching niggas and getting gassed up
– Zencileri kaşıyorlar ve gaz alıyorlar
From way back opps been getting wap’d up
– Çok eski zamanlardan beri opps wap’d alıyordu
Why they act up, like they match us
– Neden bize uyuyormuş gibi davranıyorlar
40 around my neck, told them boys, “Catch up”
– Boynumun etrafında 40, onlara “Yakala” dedi”

Every-every day I’m running to the bank though (every day)
– Her gün bankaya koşuyorum (her gün)
Every-every day I spend another bank roll (yes)
– Her gün başka bir banka rulosu harcıyorum (Evet)
I don’t mind cah I’m gonna make it back yo
– Sorun değil cah geri döneceğim yo
Shawty fine she just wanna get her back blown
– Shawty iyi o sadece istiyorum almak ona geri blowjob
Most niggas cap why they lying in their raps though? (Why)
– Çoğu zenci neden raplerinde yatıyorlar? (Neden)
They just wanna rap, they weren’t really on the back road
– Sadece rap yapmak istiyorlar, gerçekten arka yolda değillerdi
50 on my AP you know I take the piss
– 50 üzerinde benim AP sen bilmek ben almak the işemek
Before rap, I was out really tryna take the risk
– Rap’ten önce, gerçekten risk almaya çalışıyordum

Roll, money come in on the low
– Rulo, para düşük gelir
Half of them don’t understand dough, dough
– Yarısı hamuru anlamıyor, hamur
Goyard bag full of rolls (rolls)
– Goyard çanta rulo dolu (rulo)
My nigga bust case
– Zenci büstü davam
Yeah, yeah, man I bust case
– Evet, Evet, adamım davayı bozdum
Half of them don’t understand my pain
– Yarısı acımı anlamıyor.
Before I came out of the drain, eh, eh
– Kanalizasyondan çıkmadan önce, eh, eh
‘Cause man I get paid, yeah, yeah
– Çünkü para alıyorum, Evet, Evet
Man I get paid
– Adamım para alıyorum
They don’t understand, yeah, yeah
– Anlamıyorlar, Evet, Evet
They don’t understand, yeah, yeah
– Anlamıyorlar, Evet, Evet

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

2 thoughts on “Swarmz Feat. Bugzy Malone & M24 – Payslips İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet”

  1. 19944 984429I dont agree with this particular article. Nevertheless, I did researched in Google and Ive discovered out that you are correct and I had been thinking within the incorrect way. Continue producing quality material related to this. 536243

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *