Home » The Verve – Lucky Man İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

The Verve – Lucky Man İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

by Mein GroBer
The Verve – Lucky Man İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema The Verve – Lucky Man İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

The Verve – Lucky Man İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierIt’s life, it’s life, it’s life
– Bu hayat, bu hayat, bu hayat
It’s life, it’s life, it’s life
– Bu hayat, bu hayat, bu hayat
It’s life, it’s life, it’s life
– Bu hayat, bu hayat, bu hayat

Happiness, more or less
– Mutluluk, daha fazla veya daha az
It’s just a change in me, something in my liberty
– Bu sadece benim için bir değişiklik, özgürlüğümde bir şey
Oh, my, my
– Oh, aman, aman
Happiness, coming and going
– Mutluluk, gelen ve giden
I watch you look at me, and watch my fever grow
– Bana bakmanı izliyorum ve ateşimin büyümesini izliyorum
And I know just where I am
– Ve ben sadece nerede olduğumu biliyorum

But how many corners do I have to turn?
– Ama kaç köşeyi dönmem gerekiyor?
How many times do I have to learn
– Kaç kere öğrenmem gerekiyor
All the love I have is in my mind?
– Sahip olduğum tüm aşk aklımda mı?

But I’m a lucky man
– Ama ben şanslı bir adamım
With fire in my hands
– Ellerimde ateşle

Happiness, something in my own place
– Mutluluk, kendi yerimde bir şey
I’m stood here naked, I smile and I feel no disgrace
– Burada çıplak duruyorum, gülümsüyorum ve utanç duymuyorum
With who I am
– Kim olduğumla
Happiness, coming and going
– Mutluluk, gelen ve giden
I watch you look at me, watch my fever grow
– Bana bakmanı izliyorum, ateşimin büyümesini izliyorum
And I know just who I am
– Ve ben sadece kim olduğumu biliyorum

And how many corners do I have to turn?
– Ve kaç köşeyi dönmem gerekiyor?
How many times do I have to learn
– Kaç kere öğrenmem gerekiyor
All the love I have is in my mind?
– Sahip olduğum tüm aşk aklımda mı?

See also  Amr Diab – Ahla We Nos Arapça Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

I hope you understand
– Umarım anlarsın
I hope you understand
– Umarım anlarsın
Oh yeah
– Oh evet
You know, you know, you know, you know
– Biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun

You know, you know, you know, you know
– Biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun
Got a love that’ll never die, no, no (you know, you know)
– Asla ölmeyecek bir aşk var, hayır, hayır (biliyorsun, biliyorsun)

Happiness more or less
– Mutluluk az ya da çok
It’s just a change in me, something in my liberty
– Bu sadece benim için bir değişiklik, özgürlüğümde bir şey
Happiness, coming and going
– Mutluluk, gelen ve giden
I watch you look at me, watch my fever grow
– Bana bakmanı izliyorum, ateşimin büyümesini izliyorum
And I know
– Ve biliyorum

Oh, my, my
– Oh, aman, aman
Oh, my, my
– Oh, aman, aman
Oh, my, my
– Oh, aman, aman
Oh, my, my, my, my, my
– Oh, benim, benim, benim, benim, benim

We got a love that never dies
– Hiç ölmeyen bir aşkımız var
I got a love that’ll never die
– Asla ölmeyecek bir aşkım var
No, no
– Hayır, hayır
And I love you, man
– Ve seni seviyorum dostum
Yeah
– Evet

It’s just a change in me
– Bu sadece benim için bir değişiklik
Something in my liberty (don’t think, don’t, don’t think I’m lying)
– Özgürlüğümde bir şey (sanmıyorum, sanmıyorum, yalan söylediğimi sanmıyorum)
It’s just a change in me
– Bu sadece benim için bir değişiklik
Something in my liberty (don’t think, don’t think I’m lying, I’m trying)
– Özgürlüğümde bir şey (sanmıyorum, yalan söylediğimi sanmıyorum, deniyorum)
It’s just a change in me
– Bu sadece benim için bir değişiklik
Something in my liberty
– Özgürlüğümde bir şey

Oh, my, my
– Oh, aman, aman
Oh, my, my
– Oh, aman, aman
It’s just a change in me, something in my liberty
– Bu sadece benim için bir değişiklik, özgürlüğümde bir şey
Oh, my, my, my, my, my, my (yeah, yeah, yeah, yeah)
– Oh, benim, benim, benim, benim, benim (Evet, Evet, Evet, Evet)
I said oh, my, my, my, my, my
– Oh dedim,,,,, benim benim benim benim benim

See also  Luísa Sonza & Pabllo Vittar Feat. Anitta – MODO TURBO Portekizce Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: Weitere Informationen

The Verve – Lucky Man İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Verve #Lucky #Man #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

The Verve – Lucky Man İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: Hier ansehen.

Überprüfe die Informationen zum Thema The Verve – Lucky Man İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalIt’s life, it’s life, it’s life
– Bu hayat, bu hayat, bu hayat
It’s life, it’s life, it’s life
– Bu hayat, bu hayat, bu hayat
It’s life, it’s life, it’s life
– Bu hayat, bu hayat, bu hayat

Happiness, more or less
– Mutluluk, daha fazla veya daha az
It’s just a change in me, something in my liberty
– Bu sadece benim için bir değişiklik, özgürlüğümde bir şey
Oh, my, my
– Oh, aman, aman
Happiness, coming and going
– Mutluluk, gelen ve giden
I watch you look at me, and watch my fever grow
– Bana bakmanı izliyorum ve ateşimin büyümesini izliyorum
And I know just where I am
– Ve ben sadece nerede olduğumu biliyorum

But how many corners do I have to turn?
– Ama kaç köşeyi dönmem gerekiyor?
How many times do I have to learn
– Kaç kere öğrenmem gerekiyor
All the love I have is in my mind?
– Sahip olduğum tüm aşk aklımda mı?

But I’m a lucky man
– Ama ben şanslı bir adamım
With fire in my hands
– Ellerimde ateşle

Happiness, something in my own place
– Mutluluk, kendi yerimde bir şey
I’m stood here naked, I smile and I feel no disgrace
– Burada çıplak duruyorum, gülümsüyorum ve utanç duymuyorum
With who I am
– Kim olduğumla
Happiness, coming and going
– Mutluluk, gelen ve giden
I watch you look at me, watch my fever grow
– Bana bakmanı izliyorum, ateşimin büyümesini izliyorum
And I know just who I am
– Ve ben sadece kim olduğumu biliyorum

And how many corners do I have to turn?
– Ve kaç köşeyi dönmem gerekiyor?
How many times do I have to learn
– Kaç kere öğrenmem gerekiyor
All the love I have is in my mind?
– Sahip olduğum tüm aşk aklımda mı?

I hope you understand
– Umarım anlarsın
I hope you understand
– Umarım anlarsın
Oh yeah
– Oh evet
You know, you know, you know, you know
– Biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun

See also  Live Lounge Allstars – Times Like These (BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge) İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

You know, you know, you know, you know
– Biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun
Got a love that’ll never die, no, no (you know, you know)
– Asla ölmeyecek bir aşk var, hayır, hayır (biliyorsun, biliyorsun)

Happiness more or less
– Mutluluk az ya da çok
It’s just a change in me, something in my liberty
– Bu sadece benim için bir değişiklik, özgürlüğümde bir şey
Happiness, coming and going
– Mutluluk, gelen ve giden
I watch you look at me, watch my fever grow
– Bana bakmanı izliyorum, ateşimin büyümesini izliyorum
And I know
– Ve biliyorum

Oh, my, my
– Oh, aman, aman
Oh, my, my
– Oh, aman, aman
Oh, my, my
– Oh, aman, aman
Oh, my, my, my, my, my
– Oh, benim, benim, benim, benim, benim

We got a love that never dies
– Hiç ölmeyen bir aşkımız var
I got a love that’ll never die
– Asla ölmeyecek bir aşkım var
No, no
– Hayır, hayır
And I love you, man
– Ve seni seviyorum dostum
Yeah
– Evet

It’s just a change in me
– Bu sadece benim için bir değişiklik
Something in my liberty (don’t think, don’t, don’t think I’m lying)
– Özgürlüğümde bir şey (sanmıyorum, sanmıyorum, yalan söylediğimi sanmıyorum)
It’s just a change in me
– Bu sadece benim için bir değişiklik
Something in my liberty (don’t think, don’t think I’m lying, I’m trying)
– Özgürlüğümde bir şey (sanmıyorum, yalan söylediğimi sanmıyorum, deniyorum)
It’s just a change in me
– Bu sadece benim için bir değişiklik
Something in my liberty
– Özgürlüğümde bir şey

Oh, my, my
– Oh, aman, aman
Oh, my, my
– Oh, aman, aman
It’s just a change in me, something in my liberty
– Bu sadece benim için bir değişiklik, özgürlüğümde bir şey
Oh, my, my, my, my, my, my (yeah, yeah, yeah, yeah)
– Oh, benim, benim, benim, benim, benim (Evet, Evet, Evet, Evet)
I said oh, my, my, my, my, my
– Oh dedim,,,,, benim benim benim benim benim

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

You may also like

Leave a Comment