Home » Tom Kimmel – That’s Freedom İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Tom Kimmel – That’s Freedom İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

by Mein GroBer
Tom Kimmel – That’s Freedom İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Tom Kimmel – That’s Freedom İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Tom Kimmel – That’s Freedom İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierI don’t know what you want from me
– Ne istiyorsun benden anlamıyorum
Or what you think a love ought to be
– Ya da bir aşkın ne olması gerektiğini düşünüyorsun
I want something that’s open and strong
– Açık ve güçlü bir şey istiyorum
As the country this road’s moving on
– Ülke olarak bu yol devam ediyor

I want something as wild and free
– Vahşi ve özgür bir şey istiyorum
As the rain that swells the streams in springtime
– İlkbaharda akarsuları şişen yağmur gibi
I want something, you understand
– Bir şey istiyorum, anladın mı
To hold in my heart, not in my hand
– Kalbimde tutmak için, elimde değil

Chorus
– Koro
From the mountain to the valley
– Dağdan vadiye
From the ocean to the alley
– Okyanustan sokağa
From the highway to the river
– Karayolundan nehre
One emotion to deliver
– Teslim edilecek bir duygu
One heart, one way, one love
– Bir kalp, bir yol, bir aşk
To share but not to chain
– Paylaşmak için ama zincirlemek için değil
That’s freedom
– Bu özgürlük

See also  Purple Disco Machine – Playbox İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

It’s the song of the heart
– Bu kalbin şarkısı
It’s a place in the mind, a light in the dark
– Bu akılda bir yer, karanlıkta bir ışık

That’s freedom
– Bu özgürlük
It’s a reason to live and after the rain
– Bu yaşamak için bir sebep ve yağmurdan sonra
Rekindle the spark
– Kıvılcımı yeniden yak
That’s freedom
– Bu özgürlük
It’s a measure of trust
– Bu bir güven ölçüsüdür
When love is alive it’s tender and tough
– Aşk hayatta olduğunda, ihale ve zor
It’s all love is about, this opening up
– Her şey aşkla ilgili, bu açılış
And letting it out
– Ve onu serbest bırakmak
Let freedom ring
– Özgürlük çalsın

I don’t know why it takes so long
– Neden bu kadar uzun sürüyor bilmiyorum
To remember what the world’s doing wrong
– Dünyanın yanlış yaptığını hatırlamak için
Never wanted to shove my plan on another
– Asla planımı başka birine itmek istemedim
Who can’t understand
– Kim anlayamaz

All I want is a fast lane to
– Tek istediğim hızlı bir şerit
Where the road across this plain won’t take you
– Bu ovanın karşısındaki yol seni nereye götürmeyecek
I want something, you understand
– Bir şey istiyorum, anladın mı
To make us stand proud like nothing else can
– Gurur başka bir şey gibi durmak bize yapmak olabilir

Repeat Chorus
– Koroyu Tekrarla

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: Weitere Informationen hier

Tom Kimmel – That’s Freedom İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Tom #Kimmel #Freedom #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

See also  Lasse Stefanz – Är Det Kärlek Du Behöver (It Ain’t All Over Over Here) İsveçce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Tom Kimmel – That’s Freedom İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: Hier ansehen.

Überprüfe die Informationen zum Thema Tom Kimmel – That’s Freedom İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalI don’t know what you want from me
– Ne istiyorsun benden anlamıyorum
Or what you think a love ought to be
– Ya da bir aşkın ne olması gerektiğini düşünüyorsun
I want something that’s open and strong
– Açık ve güçlü bir şey istiyorum
As the country this road’s moving on
– Ülke olarak bu yol devam ediyor

I want something as wild and free
– Vahşi ve özgür bir şey istiyorum
As the rain that swells the streams in springtime
– İlkbaharda akarsuları şişen yağmur gibi
I want something, you understand
– Bir şey istiyorum, anladın mı
To hold in my heart, not in my hand
– Kalbimde tutmak için, elimde değil

Chorus
– Koro
From the mountain to the valley
– Dağdan vadiye
From the ocean to the alley
– Okyanustan sokağa
From the highway to the river
– Karayolundan nehre
One emotion to deliver
– Teslim edilecek bir duygu
One heart, one way, one love
– Bir kalp, bir yol, bir aşk
To share but not to chain
– Paylaşmak için ama zincirlemek için değil
That’s freedom
– Bu özgürlük

It’s the song of the heart
– Bu kalbin şarkısı
It’s a place in the mind, a light in the dark
– Bu akılda bir yer, karanlıkta bir ışık

That’s freedom
– Bu özgürlük
It’s a reason to live and after the rain
– Bu yaşamak için bir sebep ve yağmurdan sonra
Rekindle the spark
– Kıvılcımı yeniden yak
That’s freedom
– Bu özgürlük
It’s a measure of trust
– Bu bir güven ölçüsüdür
When love is alive it’s tender and tough
– Aşk hayatta olduğunda, ihale ve zor
It’s all love is about, this opening up
– Her şey aşkla ilgili, bu açılış
And letting it out
– Ve onu serbest bırakmak
Let freedom ring
– Özgürlük çalsın

See also  Crystal Waters – 100% Pure Love İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

I don’t know why it takes so long
– Neden bu kadar uzun sürüyor bilmiyorum
To remember what the world’s doing wrong
– Dünyanın yanlış yaptığını hatırlamak için
Never wanted to shove my plan on another
– Asla planımı başka birine itmek istemedim
Who can’t understand
– Kim anlayamaz

All I want is a fast lane to
– Tek istediğim hızlı bir şerit
Where the road across this plain won’t take you
– Bu ovanın karşısındaki yol seni nereye götürmeyecek
I want something, you understand
– Bir şey istiyorum, anladın mı
To make us stand proud like nothing else can
– Gurur başka bir şey gibi durmak bize yapmak olabilir

Repeat Chorus
– Koroyu Tekrarla

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

You may also like

Leave a Comment