Home » Yo Gotti Feat. DaBaby – Drop İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Yo Gotti Feat. DaBaby – Drop İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

by Mein GroBer
Yo Gotti Feat. DaBaby – Drop İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

Suchen Sie nach einem Thema Yo Gotti Feat. DaBaby – Drop İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları, richtig? Wenn ja, dann kannst du es dir gleich hier ansehen.

Yo Gotti Feat. DaBaby – Drop İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Viele andere Song-Akkorde findest du hierJ. White, I need a beat I can go off on, ooh
– J. White, bir ritme ihtiyacım var, devam edebilirim, ooh

Drop, shake your a- then (shake your a- then)
– Bırak, a – then salla (a – then salla)
Drop, with your best friend (best friend)
– Bırak, en iyi arkadaşınla (en iyi arkadaş)
Stop, that ain’t your cousin, h- (nope)
– Dur, bu senin kuzenin değil, h- (hayır)
That ain’t your brother, h- (nope)
– O senin kardeşin değil, h- (hayır)
I already know
– Zaten biliyorum

Drop, shake your a- then (shake your a- then)
– Bırak, a – then salla (a – then salla)
Stop, with your best friend (best friend)
– Dur, en iyi arkadaşınla (en iyi arkadaş)
Drop, that ain’t your cousin, h- (nope)
– Bırak, bu senin kuzenin değil, h- (hayır)
That ain’t your brother, h- (nope)
– O senin kardeşin değil, h- (hayır)
I already know
– Zaten biliyorum

Okay, my b- go to school
– Tamam, benim b – okula git
She a good girl, but she still shakin’ a- and t- (let’s go)
– O iyi bir kız, ama hala titriyor a – ve t- (Hadi gidelim)
She gon’ act like its Magic City
– Sihirli şehri gibi davranacak.
As soon as she get out of class, I hit it (let’s go)
– Dersten çıkar çıkmaz, vurdum (Hadi gidelim)
I be runnin’ from h-, get ’em off me
– Ben kaçıyorum h -, Çek onları üzerimden
Wait outside my hotel, b- stalk me (ah)
– Otelimin önünde bekle, b-beni takip et (ah)
If she think we gon’ chill, that b- lost me (no)
– Eğer sakinleşeceğimizi düşünürse, o zaman B-beni kaybetti (hayır)
Really with that, for real, you just talkin’ (let’s go)
– Gerçekten bununla, gerçekten, sadece konuşuyorsun (Hadi gidelim)

Gotta watch what you do with that a-
– Bununla ne yaptığına dikkat etmelisin.-
Can’t let you get close, you know I got that .40 (watch out)
– Yaklaşmana izin veremem, anladığımı biliyorsun .40 (dikkat et)
She call me her bro when she horny
– O çağrı beni ona bro zaman o dik
I’m in love like T-Pain, I’ma call her my shorty (yeah, b-)
– T-Pain gibi aşığım, ona shorty’m diyeceğim (Evet, b-)
Her a- make a whole lot of noise when I pop from the back
– Arkadan vurduğumda çok fazla gürültü yapıyor.
And it clap, it’s annoyin’ (let’s go)
– Ve alkışlıyor, sinir bozucu (Hadi gidelim)
This b- want a real n-, he borin’
– Bu b-gerçek bir n-istiyorum, o borin’
She make that a- jump out the gym like it’s Jordan
– Jordan gibi spor salonundan atlıyor.
That b- gon’ make it
– Bu b-gon ‘ yapmak

Drop, shake your a- then (let’s go)
– Bırak, salla a-o zaman (Hadi gidelim)
Drop, with your best friend (I ain’t your best friend, you need to)
– Bırak, en iyi arkadaşınla (ben senin en iyi arkadaşın değilim, ihtiyacın var)
Stop, that ain’t your cousin, h- (nope) (uh-uh)
– Dur, bu senin kuzenin değil, h- (hayır) (uh-uh)
That ain’t your brother, h- (nope)
– O senin kardeşin değil, h- (hayır)
You don’t think I know
– Ben bilmiyor muyum sanıyorsun

See also  DLG – La Quiero A Morir İspanyolca Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Drop, shake your a- then (shake your a- then)
– Bırak, a – then salla (a – then salla)

Stop, with your best friend (best friend)
– Dur, en iyi arkadaşınla (en iyi arkadaş)
Drop, that ain’t your cousin, h- (nope)
– Bırak, bu senin kuzenin değil, h- (hayır)
That ain’t your brother, h- (nope)
– O senin kardeşin değil, h- (hayır)
I already know
– Zaten biliyorum

He think we family, we not (we friends)
– Aile düşünüyor ki, (arkadaş değil miyiz biz )
I be burnin’ up the top (ugh)
– Üstte yanıyorum (ugh)
I call her sis, she want the d-, we went half on a spot
– Ben ona abla diyorum, o d-istiyor, biz bir noktada yarım gitti
We link on her friends together (together)
– Biz birlikte (birlikte) arkadaşları üzerinde bağlantı)
She my homegirl, whatever (whatever)
– O benim ev arkadaşım, her neyse (her neyse)
She got a situation (she in love), but I be givin’ it to her better (uh)
– Bir durumu var (aşık), ama ona daha iyi veriyorum (uh)

Yeah, I’m her friend-friend (I am)
– Evet, ben onun kız arkadaşıyım (ben)
I wanna hit it again-‘gain
– Tekrar vurmak istiyorum – ‘ kazanç
Introduce me as her brother friend
– Beni kardeşinin arkadaşı olarak tanıt
That’s big cap, we pretend-‘tend
– Bu büyük bir şapka, biz gibi davranıyoruz –
Shorty got so much game, a dude a lame
– Shorty çok fazla oyun var, bir dostum bir topal
Get out your feelings, you should be ashamed
– Duygularını çıkar, utanmalısın
Lil’ b- jump from the hood, I took her to Wafi and got her a chain
– Lil ‘ B-kaputtan atla, onu Wafi’ye götürdüm ve ona bir zincir aldım

Call her my twin, she with the gang
– Ona ikizim deyin, çeteyle birlikte
I am (I am), that n- (I am)
– Ben (ben), o n- (ben)
Big old strap but the check bigger (trrr)
– Büyük eski strapon ama Çek daha büyük (trrr)
Truck four wheels worth six figures
– Kamyon dört tekerlekler değerinde altı rakamlar
Beverly Hills residence, eight figures (eight-eight)
– Beverly Hills residence, sekiz rakamlar (sekiz-sekiz)
Knew who I am, that’s 200 (200)
– Kim olduğumu biliyordum, bu 200 (200)
Just touched a mill’, I been done it (been done it)
– Sadece bir değirmene dokundum, yaptım (yaptım)
Been over here hittin’ it from the back
– Burada arkadan vuruyordum.
Smack her on the a-, bumpin’ 3-6, “Who run it?”
– Ona 3-6’lık bir vuruş yap, ” kim yönetiyor?”

Drop, shake your a- then (shake your a- then)
– Bırak, a – then salla (a – then salla)
Drop, with your best friend (best friend)
– Bırak, en iyi arkadaşınla (en iyi arkadaş)
Stop, that ain’t your cousin, h- (nope)
– Dur, bu senin kuzenin değil, h- (hayır)
That ain’t your brother, h- (nope)
– O senin kardeşin değil, h- (hayır)
You don’t think I know
– Ben bilmiyor muyum sanıyorsun

Drop, shake your a- then (shake your a- then)
– Bırak, a – then salla (a – then salla)
Stop, with your best friend (best friend)
– Dur, en iyi arkadaşınla (en iyi arkadaş)
Drop, that ain’t your cousin, h- (nope)
– Bırak, bu senin kuzenin değil, h- (hayır)
That ain’t your brother, h- (nope)
– O senin kardeşin değil, h- (hayır)
I already know
– Zaten biliyorum

See also  SF9 – Tear Drop Korece Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları | Die Website, die die umfassendsten Musikakkorde bietet

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier: https://german.xemloibaihat.com/lyrics/

Yo Gotti Feat. DaBaby – Drop İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları und Suchanfragen zu diesem Thema

#Gotti #Feat #DaBaby #Drop #İngilizce #Şarkı #Sözleri #Türkçe #Anlamları

Yo Gotti Feat. DaBaby – Drop İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları

>>Weitere nützliche Informationen von uns finden Sie hier: German.xemloibaihat.com.

Überprüfe die Informationen zum Thema Yo Gotti Feat. DaBaby – Drop İngilizce Şarkı Sözleri Türkçe Anlamları noch einmalJ. White, I need a beat I can go off on, ooh
– J. White, bir ritme ihtiyacım var, devam edebilirim, ooh

Drop, shake your a- then (shake your a- then)
– Bırak, a – then salla (a – then salla)
Drop, with your best friend (best friend)
– Bırak, en iyi arkadaşınla (en iyi arkadaş)
Stop, that ain’t your cousin, h- (nope)
– Dur, bu senin kuzenin değil, h- (hayır)
That ain’t your brother, h- (nope)
– O senin kardeşin değil, h- (hayır)
I already know
– Zaten biliyorum

Drop, shake your a- then (shake your a- then)
– Bırak, a – then salla (a – then salla)
Stop, with your best friend (best friend)
– Dur, en iyi arkadaşınla (en iyi arkadaş)
Drop, that ain’t your cousin, h- (nope)
– Bırak, bu senin kuzenin değil, h- (hayır)
That ain’t your brother, h- (nope)
– O senin kardeşin değil, h- (hayır)
I already know
– Zaten biliyorum

Okay, my b- go to school
– Tamam, benim b – okula git
She a good girl, but she still shakin’ a- and t- (let’s go)
– O iyi bir kız, ama hala titriyor a – ve t- (Hadi gidelim)
She gon’ act like its Magic City
– Sihirli şehri gibi davranacak.
As soon as she get out of class, I hit it (let’s go)
– Dersten çıkar çıkmaz, vurdum (Hadi gidelim)
I be runnin’ from h-, get ’em off me
– Ben kaçıyorum h -, Çek onları üzerimden
Wait outside my hotel, b- stalk me (ah)
– Otelimin önünde bekle, b-beni takip et (ah)
If she think we gon’ chill, that b- lost me (no)
– Eğer sakinleşeceğimizi düşünürse, o zaman B-beni kaybetti (hayır)
Really with that, for real, you just talkin’ (let’s go)
– Gerçekten bununla, gerçekten, sadece konuşuyorsun (Hadi gidelim)

Gotta watch what you do with that a-
– Bununla ne yaptığına dikkat etmelisin.-
Can’t let you get close, you know I got that .40 (watch out)
– Yaklaşmana izin veremem, anladığımı biliyorsun .40 (dikkat et)
She call me her bro when she horny
– O çağrı beni ona bro zaman o dik
I’m in love like T-Pain, I’ma call her my shorty (yeah, b-)
– T-Pain gibi aşığım, ona shorty’m diyeceğim (Evet, b-)
Her a- make a whole lot of noise when I pop from the back
– Arkadan vurduğumda çok fazla gürültü yapıyor.
And it clap, it’s annoyin’ (let’s go)
– Ve alkışlıyor, sinir bozucu (Hadi gidelim)
This b- want a real n-, he borin’
– Bu b-gerçek bir n-istiyorum, o borin’
She make that a- jump out the gym like it’s Jordan
– Jordan gibi spor salonundan atlıyor.
That b- gon’ make it
– Bu b-gon ‘ yapmak

Drop, shake your a- then (let’s go)
– Bırak, salla a-o zaman (Hadi gidelim)
Drop, with your best friend (I ain’t your best friend, you need to)
– Bırak, en iyi arkadaşınla (ben senin en iyi arkadaşın değilim, ihtiyacın var)
Stop, that ain’t your cousin, h- (nope) (uh-uh)
– Dur, bu senin kuzenin değil, h- (hayır) (uh-uh)
That ain’t your brother, h- (nope)
– O senin kardeşin değil, h- (hayır)
You don’t think I know
– Ben bilmiyor muyum sanıyorsun

See also  The Weeknd ; Blinding Lights // Letra al español + video oficial | blinding lights lyrics | Deutschlands führende Songtext-Website

Drop, shake your a- then (shake your a- then)
– Bırak, a – then salla (a – then salla)

Stop, with your best friend (best friend)
– Dur, en iyi arkadaşınla (en iyi arkadaş)
Drop, that ain’t your cousin, h- (nope)
– Bırak, bu senin kuzenin değil, h- (hayır)
That ain’t your brother, h- (nope)
– O senin kardeşin değil, h- (hayır)
I already know
– Zaten biliyorum

He think we family, we not (we friends)
– Aile düşünüyor ki, (arkadaş değil miyiz biz )
I be burnin’ up the top (ugh)
– Üstte yanıyorum (ugh)
I call her sis, she want the d-, we went half on a spot
– Ben ona abla diyorum, o d-istiyor, biz bir noktada yarım gitti
We link on her friends together (together)
– Biz birlikte (birlikte) arkadaşları üzerinde bağlantı)
She my homegirl, whatever (whatever)
– O benim ev arkadaşım, her neyse (her neyse)
She got a situation (she in love), but I be givin’ it to her better (uh)
– Bir durumu var (aşık), ama ona daha iyi veriyorum (uh)

Yeah, I’m her friend-friend (I am)
– Evet, ben onun kız arkadaşıyım (ben)
I wanna hit it again-‘gain
– Tekrar vurmak istiyorum – ‘ kazanç
Introduce me as her brother friend
– Beni kardeşinin arkadaşı olarak tanıt
That’s big cap, we pretend-‘tend
– Bu büyük bir şapka, biz gibi davranıyoruz –
Shorty got so much game, a dude a lame
– Shorty çok fazla oyun var, bir dostum bir topal
Get out your feelings, you should be ashamed
– Duygularını çıkar, utanmalısın
Lil’ b- jump from the hood, I took her to Wafi and got her a chain
– Lil ‘ B-kaputtan atla, onu Wafi’ye götürdüm ve ona bir zincir aldım

Call her my twin, she with the gang
– Ona ikizim deyin, çeteyle birlikte
I am (I am), that n- (I am)
– Ben (ben), o n- (ben)
Big old strap but the check bigger (trrr)
– Büyük eski strapon ama Çek daha büyük (trrr)
Truck four wheels worth six figures
– Kamyon dört tekerlekler değerinde altı rakamlar
Beverly Hills residence, eight figures (eight-eight)
– Beverly Hills residence, sekiz rakamlar (sekiz-sekiz)
Knew who I am, that’s 200 (200)
– Kim olduğumu biliyordum, bu 200 (200)
Just touched a mill’, I been done it (been done it)
– Sadece bir değirmene dokundum, yaptım (yaptım)
Been over here hittin’ it from the back
– Burada arkadan vuruyordum.
Smack her on the a-, bumpin’ 3-6, “Who run it?”
– Ona 3-6’lık bir vuruş yap, ” kim yönetiyor?”

Drop, shake your a- then (shake your a- then)
– Bırak, a – then salla (a – then salla)
Drop, with your best friend (best friend)
– Bırak, en iyi arkadaşınla (en iyi arkadaş)
Stop, that ain’t your cousin, h- (nope)
– Dur, bu senin kuzenin değil, h- (hayır)
That ain’t your brother, h- (nope)
– O senin kardeşin değil, h- (hayır)
You don’t think I know
– Ben bilmiyor muyum sanıyorsun

Drop, shake your a- then (shake your a- then)
– Bırak, a – then salla (a – then salla)
Stop, with your best friend (best friend)
– Dur, en iyi arkadaşınla (en iyi arkadaş)
Drop, that ain’t your cousin, h- (nope)
– Bırak, bu senin kuzenin değil, h- (hayır)
That ain’t your brother, h- (nope)
– O senin kardeşin değil, h- (hayır)
I already know
– Zaten biliyorum

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Artikel. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie von großem Wert sind.

You may also like

1 comment

best place to buy psilocybe cubensis spores 21/10/2021 - 8:37 pm

216933 839633Taking a look ahead to look you. 549754

Reply

Leave a Comment